Investointien lykkääminen huolettaa talotekniikka-alan yrityksiä. Toiveena on, että varovaisuuden sijaan rakentamisen suunnitelmia laitettaisiin nyt täytäntöön.

Elokuussa 2020 lähetettiin Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäsenistölle kysely koskien lähitulevaisuuden näkymiä. Vastaajat ennakoivat haasteellisia aikoja.

Reilu puolet kyselyyn vastanneista arvioi asuntojen uudisrakentamisen vähenevän ja lähes yhtä moni ennakoi asuntotuotannon pysyvän ennallaan. Myös toimisto- ja liiketilarakentamisen vähenemiseen uskotaan.

”Korjausrakentamisen kehitystä arvioidaan maltillisemmaksi, vaikka asuntojen korjausrakentamisen odotetaankin vähenevän. Suurin pudotus ennakoidaan toimisto- ja liiketilojen sekä teollisuuskiinteistöjen korjausrakentamiseen”, sanoo talousjohtaja Sami Pilkkikangas Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:stä.

”Koronan vaikutukset alkavat näkyä taloteknisessä urakoinnissa yhä selvemmin. Tilauskannan odotetaan jatkavan laskuaan koko maassa ja vain yksi kymmenestä vastaajasta uskoo tilauskannan kasvuun, toimitusjohtaja Mika Hokkanen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä harmittelee.

Myös sähkösuunnittelutoimistojen tilauskanta on laskenut. Keskimääräinen täystyöllistävä tilauskanta on neljä kuukautta.

”Korjausrakentamisen ja julkisen rakentamisen uskotaan jatkossa muodostavan suunnittelutyön tilauskannan selkärangan, sanoo toimitusjohtaja Markku Säkö Sähkösuunnittelijat NSS ry:stä.

Vaikka kasvuodotuksia ei juurikaan ole, tilanne on työllistämisen kannalta hyvä. Käytännössä talotekniikka-alalla on täystyöllisyys, kun lomautuksia on vain 2 %:lla vastaajista. Puolen vuoden päähänkään ei näköpiirissä irtisanomisia ole. Vastaajat arvioivat henkilöstömäärän pysyvän kutakuinkin ennallaan kevääseen 2021 (-1,6 %).

Tarjouspyyntöjä tulee vähemmän, hintataso laskussa

Puolet vastanneista kertoo tarjouspyyntöjen määrän vähentyneen kesän alkuun verrattuna. Hintatason laskusta kertoo noin neljäsosa vastaajista ja sama määrä arvioi laskusuunnan jatkuvan.

”LVI-urakoinnissa lähes 40 % uskoo hintojen laskevan entisestään, kun sähköurakoinnissa ja -suunnittelussa laskun jatkumiseen uskoo vain viidennes. Urakoinnissa kilpailu on kovaa ja urakoiden pilkkominen silppuaa myös aliurakoitsijan hinnat, kertoo Mika Hokkanen.

”Korona vaikutti taloyhtiöiden remonttipäätöksiin. Jo aloitetut työt jatkuivat pääosin normaalisti, mutta uusien hankkeiden päätöksiä on lykätty. Talotekniikan huoltotoimet pysähtyivät monessa kiinteistössä lähes kokonaan. Monessa julkisessa kiinteistössä talotekniikan korjaus- ja huoltoimet olisi voitu tehdä turvallisesti, kun ne olivat koronan takia tyhjillään. Epidemia voi jatkua pitkäänkin, joten erityisen huolestuttava on, jos kiinteistöjä ei edelleenkään huolleta ja korjata. Korjausvelka kasvaa kestämättömäksi”, Mika Hokkanen toteaa.

Talotekniikka-alan suhdannekysely lähetettiin Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n noin 1 950 jäsenyrityksen edustajalle elokuussa 2020. Kaikkiaan 331 yritystä vastasi kyselyyn. Vastausprosentti on 17.

Lue lisää:

Korjaushankkeita on viivytelty monessa taloyhtiössä