Talotekniikka

Talotekniikkaan kuuluvien energiaratkaisujen (lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät) kustannukset ovat tavallisesti 10 – 15 % talon hankintahinnasta. Elinkaarikustannukset kattavat hankintakustannukset, käyttö- ja uusimiskustannukset ja käytöstä poistettujen osien loppusijoituskustannukset.

Rakennus peruskorjataan 3 – 4 kertaa käyttöiän aikana. Yleensä mittavimmat peruskorjaukset ajoittuvat noin sukupolven välein. Peruskorjausten perusteena ei välttämättä ole esimerkiksi rakennuksen osien teknisen käyttöiän saavuttaminen, vaan yleisin syy toimenpiteisiin on ratkaisujen tai varusteiden vanhanaikaistuminen.

Rakennuksen elinkaarenaikaisten kustannusten tarkastelujaksosta ja tehdyistä ratkaisuista riippuu, mikä kustannustekijä on merkittävä. Lyhyen ajan tarkasteluissa hankintavaihe korostuu. Tämän vaiheen pituus voi olla esimerkiksi rakentamista varten otetun lainan takaisinmaksuaika. Pitkän jakson (esimerkiksi 50 vuotta) aikana käyttövaiheen merkitys kasvaa. Silloin on otettava huomioon myös laitteiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Talotekniikan laitteiden elinkaari on yleensä paljon lyhyempi kuin rakenteiden, joten talotekniikan laitteita uusitaan vähintään peruskorjausvälein.

Rakennukselle ajan myötä syntyvä lisäarvo riippuu rakentamispäätöstä edeltävästä tavoiteasettelusta. Odotukset kiinteistön arvosta ja arvon säilymisestä johtavat siihen, että rakennukselle halutaan mahdollisimman pitkä käyttöikä. Rakenteiden, materiaalien ja laitteiden keskeisimmät valintakriteerit ovat silloin kestävyys, huollettavuus ja käyttöikä. Energiatehokkaassa rakentamisessa suuri painoarvo on rakennuksen sisäilmastolla, ja siksi myös ratkaisujen terveydellisyys on tärkeä valinnan kriteeri.

Lämmitysmuodon valinnalle pientalossa on usein monia vaihtoehtoja. Elinkaaritarkastelun perusteella lämmitystavan voi valita vapaasti, sillä hankintakustannusten erot tasoittuvat erilaisten järjestelmien käyttökulujen takia.

Lämmitysjärjestelmien hankintakustannuksiin voi vaikuttaa ammattimaisen rakennuttamisen keinoin. Siksi hyvä suunnittelu ja rakennuttaminen ovat talotekniikan elinkaarikustannusten pienentämisen avaimet. Lisäksi asunnon pohjaratkaisulla vähennetään asennustyötä ja tarvikkeita. Rakennuksen elinkaarikustannuksiin, rakennuksen arvoon ja sen säilymiseen voidaan vaikuttaa myös esisuunnitteluvaiheessa.

Rakennuksen käytöstä, huollosta ja tulevista korjaus- ja muutostarpeista aiheutuvia kustannuksia voidaan pienentää suunnittelun ja laitevalintojen avulla. Rakennusten energiataloudella on merkitystä myös pientalojen jälkimarkkinoihin tulevaisuudessa, kun energian hinnan ja saatavuuden kehitys on epävarmaa.