Talopakettien vertaileminen on aikaa vievää työtä. Usein on epäselvää hahmottaa, mitä talopaketit ja niiden hinnat pitävät sisällään. Puutalovalmistajan tekemän työkalun avulla vertaileminen helpottuu.

Talopakettivalmistajia on useita, ja heidän mallistoistaan löytyy lukuisia eri talomalleja. Valmistajien tarjoamien pakettien sisällöt voivat vaihdella paljonkin,ja myös valittavana olevia valmiusasteita on useita. Tällöin pakettien välinen vertailu on haastavaa.

Rakennusprosessin aikataulu on myös mietittävä etukäteen. Talon rakentamisen kokonaiskustannusarvio on hyvä tehdä jo varhaisessa vaiheessa, sillä talopaketin kustannukset yleensä määräytyvät henkilökohtaisen budjetin tai lainan suuruuden mukaan. Vaikka valitsisit avaimet käteen talopaketin, ei se kuitenkaan sisällä kaikkea talon rakentamisen mukanaan tuomia kustannuksia.

Vertaa kahta samanlaista taloa

Kun hintoja vertaillaan talopakettien välillä, on tärkeää verrata kahta samankaltaista taloa. Eri mallien välillä voi olla paljonkin hintaeroa, mikä johtu kokonaisuuden yksityiskohdista ja talon muista ratkaisuista.

1970-luvulta lähtien puutaloja valmistanut Teri-Talot on laatinut taulukon, jonka avulla voi nähdä mitä kukin talopaketti sisältää. Talopakettien vertaileminen on helpompaa, kun sisällöt ovat selkeästi hahmotettavissa. Ilmaisen taulukon voi ladata käyttöön Teri-Talojen sivuilta http://www.teritalot.fi/talopaketin-hinta/.