Taloyhtiö on vastuussa leikkipaikan turvallisuudesta ja käyttökelpoisuudesta. Tämä kannattaa pitää mielissä kevään piharemontteja suunniteltaessa.

Moni taloyhtiö suunnittelee pihaan liittyviä parannustöitä kuten nurmikon, istutusten, päällysteiden ja myös leikkipaikan uudistamista tai korjaamista. Leikkipaikan turva-alustat kannattaa möyhiä, uusia tarvittaessa ja varmistaa laitteiden turvallisuus. Leikkivälineiden on oltava kaatumattomia ja sellaisia, ettei niissä ole kuristumisvaaraa.

”Leikkipaikat tulee suunnitella huolellisesti ja ne tulee ylläpitää turvallisina koko käyttöiän ajan”, Tukesin ylitarkastaja Arttu Mäkinen kertoo.

Leikkipaikan ylläpito ei vaadi suuria resursseja, kun tarkastukset ja huollot tehdään säännöllisesti. Vaaran paikkoja ilmestyy leikkipaikoille ajan myötä, jos tarkastus- ja huoltotyöt laiminlyödään. Mikäli taloyhtiön leikkipaikalla on teknisiä välineitä tai käyttöaste on korkea, tarkastuksen tekijällä on oltava syvempää osaamista ja tietoa aiheesta.

Leikkivälineillä standardit

Leikkivälineiden turvallisuudesta on olemassa turvallisuusstandardit, ja taloyhtiön kannattaa varmistaa, että hankittavat välineet ovat niiden mukaisia. Taloyhtiö voi kuitenkin ostaa myös muunlaisia kuin standardit täyttäviä leikkivälineitä. Silloin tulee kuitenkin varmistaa, että ne eivät ole lapsille vaarallisia. Kaikenlaisten leikkivälineiden turvallisuudesta on tärkeää huolehtia huollolla ja tarkastuksilla.

”Taloyhtiön tulee hankkia vain turvallisia leikkivälineitä. Taloyhtiön on pystyttävä osoittamaan, että leikkivälineiden turvallisuudesta ja niiden turvallisesta sijoittelusta on huolehdittu, jos vahinkoja sattuu”, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen muistuttaa.

Leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimuksia päivitetään tietyin aikavälein. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että käytössä olevia leikkikenttävälineitä tulisi päivittää uusien vaatimusten mukaisiksi silloin, kun ne ovat turvallisia. Taloyhtiö tekee useammin kuin kerran vuodessa silmämääräisiä tarkastuksia leikkipaikan turvallisuuteen. Näin yhtiössä huomataan, jos leikkipaikka on joutunut esimerkiksi ilkivallan kohteeksi tai sen siisteydessä on puutteita.