Taloyhtiö on vastuussa kiinteistön alueen turvallisuudesta. Jos liukastut pihalla, ei se välttämättä kuitenkaan oikeuta sinua vahingonkorvauksiin.

Kiinteistönomistaja, esimerkiksi taloyhtiö, on vastuussa huolehtimaan kiinteistön alueen turvallisuudesta eli muun muassa siitä, että piha on hiekoitettu  eikä rakennuksesta putoava lumi tai jää aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite piha-alueen hoitoon. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti.

Tästä huolimatta Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen kannustaa kaikkia myös omaan varovaisuuteen talvisäällä.

”Jos juoksee jäisellä pihalla korkokengissä tai reinot jalassa, voi kaatua vaarallisesti, vaikka piha olisi kuinka hyvin hiekoitettu. Silloin on mielestäni kohtuutonta syyttää vahingosta taloyhtiötä”, Pynnönen sanoo.

Taloyhtiö ei aina ole syypää

Myös tuomioistuin on antanut merkitystä kulkijan omalle huolellisuudelle. Tuomioistuin oli sitä mieltä, ettei rappukäytävässä liukastuneella ollut oikeutta vahingonkorvauksiin, kun kaatuminen oli johtunut omasta huolimattomuudesta.

Liukastunut oli ennen kaatumistaan juossut tai hölkännyt portaita alaspäin ja samanaikaisesti puhunut puhelimessa, eli kaatuminen oli johtunut hänen omasta huolimattomuudestaan eikä siitä, että kiinteistöä olisi pidetty puutteellisesti kunnossa – vaikkakin portaat olivat liukastumishetkellä kosteat siivoamisen jäljiltä.

Talvikunnossapitoa ei kannata jättää talkootyön varaan

Kiinteistöliitto ei suosittele, että pihan lumityöt ja hiekoitus jätettäisiin osakkaiden oman aktiivisuuden varaan. Vastuukysymysten vuoksi talvikunnossapito talkootyönä tulee kyseeseen lähinnä pienissä rivitalo- ja paritaloyhtiöissä. Niissä yhtiöissä, joissa talvikunnossapito hoidetaan talkootyönä, on periaatteet ja vastuukysymykset hyvä kerrata yhtiössä vuosittain.

”Talkootyö taloyhtiöissä on nimensä mukaisesti talkootyötä eli vapaaehtoista. Jos osakas kieltäytyy tekemästä talvikunnossapitotöitä, häneltä ei voida periä muita korkeampaa vastiketta, eikä hänen kustannuksellaan voida teettää hänen osuuttaan esimerkiksi ulkopuolisella urakoitsijalla”, Pynnönen muistuttaa.

Päätös lumi- ja hiekoitustöiden hoitamisesta talkoovoimin on syytä tehdä yhtiökokouksessa, jotta osakkaat voivat osallistua asiasta päättämiseen. Samalla nähdään, onko yhtiössä todellista kiinnostusta talkoovoimin tehtäviin lumitöihin. Vaihtoehtoisesti osallistumishalukkuutta voi selvittääkirjallisilla sitoumuksilla.

Kun taloyhtiö tilaa talvikunnossapitoon liittyvät työt ulkopuoliselta ammattilaiselta, sen kannattaa kirjata sopimukseen, että palveluntarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta ja tarvittavista varotoimenpiteistä.

”Tällä tavalla taloyhtiö on lähtökohtaisesti täyttänyt velvollisuutensa turvallisuudesta huolehtimisessa”, Pynnönen sanoo.

Lue lisää:

Varaudu liukkauteen kotipihassa

Omalle tontille satava lumi on kasattava kauas talosta

Kiinteistönomistajan vastuu talvikunnostapidosta ei lopu, vaikka huoltoyhtiö hoitaisi työt