Putkistohankkeet, julkisivuremontit, latausinfran rakentaminen ja piharemontit ovat yleisimpiä korjaushankkeita, joihin kiinteistöissä on tällä hetkellä tarve tarttua. Tiedot selviävät Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometrista.

Noin joka toisella Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometriin vastanneista on tänä vuonna taloyhtiössään korjaushanke. Korjaus- ja urakointivaihe on näistä noin 35 prosentilla yhtiöistä, ja tarjouspyyntövaihe joka neljännellä. Barometrin osoittama vastausvuoden ilmapuntari on noususuunnassa, ja kaikilla alueilla saldoluku on nousemassa nollarajalle pitkästä aikaa.

Varjoa näkymiin tuo kuitenkin se, että arvio ajankohtaisen taloustilanteen vaikutuksesta korjaamiseen on syksyä 2021 heikompi. Taloustilanteen vaikutusta korjaushankkeiden toteutumiseen kuvaava saldoluku on nyt -24, kun syksyllä lukema oli -12. Vastaajista kuitenkin 71 prosenttia ilmoitti, ettei ajankohtainen yleinen taloustilanne vaikuta heidän korjaushankkeidensa ja ylläpitotoimenpiteidensä toteutumiseen eli vireillä olevat korjaushankkeet toteutunevat yleisestä taloustilanteesta riippumatta. Huono uutinen on se, että lukema ei ole ollut näin alhainen sitten mittauksen aloituksen keväällä 2014.

Kolmasosa varautunut nouseviin kustannuksiin

Korjauksia vauhdittavat tänä vuonna useat seikat, joista yksi on koronapandemian lykkäämät hankkeet. Ajankohtaista lisäkasvua tuovat yhä yleisemmät sähköautojen latausjärjestelmien investoinnit sekä lämmitysjärjestelmiin kohdistuvat investoinnit.

Koko Suomessa vastanneista 30 prosenttia arvioi, että heidän taloyhtiönsä korjausrakentaminen kasvavaa kuluvana vuonna. Vastanneista 31 prosenttia odottaa, että korjaaminen supistuu heidän yhtiössään viime vuoteen verrattuna. Vuodelle 2023 näkymä on kuitenkin vielä sumea, eikä tässä vaiheessa kovin laajalti kasvua tulevalle vuodelle povata.

Barometrissa kohdistettiin huomiota myös mahdollisiin vaikutuksiin, joita koronapandemian seuraukset ja Ukrainan sota olisivat tuoneet taloyhtiöiden korjaushankkeisiin ja talouteen. Tulosten perusteella runsas kolmasosa ei ole havainnut ainakaan vielä muutoksia. Varautumista nouseviin korjauskustannuksiin on kuitenkin tehty 27 prosentissa yhtiöistä. Tarjoushintojen nousua on nähtävissä 17 prosentissa vastauksia.

Kiinnostus aurinkosähköön kasvanut

Kerrostaloyhtiöissä korjataan tänä vuonna yleisimmin vesi- ja viemärijärjestelmiä, julkisivuja, sähköautojen latausjärjestelmiä. Piharakenteita korjataan yleisimmin kerrostaloyhtiöissä. Sähköautojen latausjärjestelmien rakentaminen on yleistynyt edelleen selvästi viime syksyynkin verrattuna.

Rivitaloyhtiöillä piharakenteet, julkisivut, sähköautojen latauspisteet sekä vesikatto ovat yleisimpiä hankkeita. Myös rivitaloyhtiöissä yhä useampi taloyhtiö ilmoitti toteuttavansa sähköautojen latausjärjestelmiä.

”Huomattava on myös se, että lämmitysjärjestelmään toteutettavat hankkeet ovat nousseet selvästi listauksessa ylöspäin viimeisten kahden vuoden aikana. Myös aurinkosähköön kohdistuu aiempaa enemmän mielenkiintoa ja kysyntää, mikä näkyy myös Kiinteistöliiton barometrissa selvästi”, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero tiedotteessa.

Korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009 selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen ja hyvän kiinteistönpitotavan toteutumista. Keväällä 2022 kyselyssä oli 3773 vastaajaa, joista 3447 oli asunto-osakeyhtiöiden hallituksen edustajia, 255 isännöitsijätehtävissä toimivia henkilöitä ja 71 muuta taloyhtiöiden edustajaa. Kysely toteutettiin nettikyselynä 29.3.–17.4.2022.

Lue lisää:

Miksi taloyhtiön korjaustarve kerrotaan vain 5 vuodeksi? Se on kovin lyhyt aika, kun talon pitäisi kestää ainakin 100 vuotta

Korjausrakentaminen lähti kasvuun: Nyt rakennetaan latauspisteitä sähköautoille