Suomessa luovutaan paperisista asunto-osakekirjoista, ja osakeluettelon ylläpito siirtyy Maanmittauslaitokselle. Hallitus on esittänyt, että taloyhtiöille annetaan vuosi lisäaikaa osakeluettelon siirtoon.

Osakeluetteloiden ylläpito siirtyy taloyhtiöiltä ja isännöinniltä Maanmittauslaitokselle uuden huoneistotietojärjestelmän myötä. Hanketta on valmisteltu useamman vuoden ajan, mutta siinä on ollut viivästyksiä.

Uudet taloyhtiöt on perustettu vuoden 2019 alusta alkaen sähköisesti huoneistotietojärjestelmään. Alkuperäisen aikataulun mukaan myös vanhojen taloyhtiöiden pitäisi siirtää osakeluettelot sähköiseen järjestelmään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Isännöintiliitto kannattaa hallituksen esitystä siirtymäajan pidentämistä vuodella. Esityksen mukaan takarajaksi tulisi vuoden 2023 loppu.

”Lisäaikaa tarvitaan, koska suurin osa taloyhtiöistä siirtyy järjestelmään vasta, kun rajapinnat isännöintijärjestelmiin avataan käyttöön. Tekniikan saaminen kuntoon on kuitenkin viivästynyt huomattavasti alkuperäisestä arviosta”, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius toteaa.

Taloyhtiöt ja isännöinti tarvitsevat neuvoja tietojen siirtämisessä.  Jos siirrossa tulee kiire, myös neuvontapalvelut ruuhkautuvat.

”Me ohjeistamme tietysti niin paljon kuin voimme ja vastaamme jäsentemme kysymyksiin, mutta siirtoon liittyen tarvitaan huomattavan paljon asiakastukea suoraan Maanmittauslaitokselta, Lithenius sanoo.

Siirtoa tehdessä osakeluettelon tulee vastata yhtiöjärjestystä. Myös kaupparekisteritietojen tulee olla ajan tasalla. Tätä tarkistustyötä kannattaa tehdä jo ennen siirtoa.