Aluehallintovirasto on linjannut, että kokoontumisrajoitukset eivät koske asunto-osakeyhtiöitä. Taloyhtiöille on myös tulossa lisäaikaa yhtiökokousten järjestämiseen.

Aluehallintoviranomaisen uuden tulkinnan mukaan kokoontumisrajoitukset eivät koske asunto-osakeyhtiöitä. Koronaan liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä on kuitenkin pidettävä kiinni.

”Kiinteistöliitto toivoo, että muuttuneesta tulkinnasta huolimatta yhtiökokousten turvalliseen järjestämiseen kiinnitetään kärjistyneessä koronapandemian tilanteessa erityistä huomiota”, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen korostaa.

Käsien puhdistamismahdollisuudesta on huolehdittava ja lisäksi kokouksen osallistujien paikat on sijoitettava riittävän etäälle toisistaan. Suositeltavaa on myös käyttää kasvomaskia ja noudattaa muita THL:n voimassa olevia ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäaikaa yhtiökokouksille

Oikeusministeriö valmistelee ehdotusta siitä, että varsinaiset yhtiökokoukset voidaan pitää tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä. Normaalisti ne on valtaosassa yhtiöitä pidettävä kesäkuun loppuun mennessä.

Taloyhtiöille tulossa olevasta lisäajasta huolimatta Kiinteistöliitto kannustaa silti taloyhtiöitä pitämään varsinaiset yhtiökokouksensa normaalin aikataulun mukaan, jos tämä on turvallisesti mahdollista. Kiinteistöliitto myös korostaa erilaisia etäkokousmahdollisuuksia ja muita koronatilanteeseen liittyviä turvajärjestelyjä.

”Suosittelemme, että kaikki ne taloyhtiöt, joille yhtiökokouksen järjestäminen on koronatilanteesta huolimatta mahdollista, pitäisivät yhtiökokouksensa normaalissa aikataulussa. Tämä on tärkeää, jotta taloyhtiöt saavat tehtyä tarpeelliset päätöksensä eivätkä esimerkiksi korjaushankkeet viivästy pitämättä jääneen yhtiökokouksen vuoksi”, sanoo Kristel Pynnönen.

Yhtiökokousten lykkääntymisessä on Kiinteistöliiton mukaan vaarana myös se, että lisäajan loppupuolelle syksyyn syntyy yhtiökokousruuhkaa, joka hankaloittaisi esimerkiksi isännöitsijöiden työtä.