Taloyhtiön pelastussuunnitelma kannattaa nyt päivittää. Siitä on myös hyvä tiedottaa asukkaille kevään yhtiökokouksessa.

Taloyhtiöiden turvallisuusasiat ovat herättäneet viime aikoina huolta. Isännöintiin on tullut yhteydenottoja väestönsuoja- ja muissa pelastusasioissa, kerrotaan Isännöintiliitosta.

Tiedottaminen pelastussuunnitelmasta on usein taloyhtiössä heikoin lenkki pelastussuunnitelmaa koskevien velvoitteiden täyttämisessä. Vaikka lain edellyttämä pelastussuunnitelma on laadittu, ei siitä tiedottamisesta ole välttämättä huolehdittu. On taloyhtiön hallituksen vastuulla, että pelastussuunnitelmasta tiedotetaan.

”Pelastussuunnitelmat on todennäköisesti laajasti laadittu, mutta niitä ei välttämättä ole päivitetty ja pidetty ajan tasalla eikä tiedottamista ole hoidettu”, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama arvioi monen taloyhtiön tilannetta.

Epävarmuus on saanut asukkaat kyselemään isännöinnistä oman taloyhtiön turvallisuusasioita aikaisempaa enemmän.

”Usein kysytty kysymys tällä hetkellä on, onko talossa väestönsuojaa lainkaan. Lisäksi asukkaita kiinnostaa kuinka nopeasti sellainen on otettavissa käyttöön ja milloin viimeksi tai onko ylipäätään väestönsuojatarkastuksia tehty. Nämä tiedot pitää löytyä pelastussuunnitelmasta”, Valkama sanoo.

Pelastussuunnitelma on oltava tiedossa

Kevään yhtiökokouksissa on hyvä tiedottaa asukkaille pelastussuunnitelmasta. Pelastussuunnitelman voi esimerkiksi toimittaa asukkaille yhtiökokouskutsun mukana, tai ainakin asukkaille voi kertoa, mistä se on saatavilla.

Yhtiökokouksessa voi Valkaman mukaan käydä pelastussuunnitelman sisällön pääpiirteittäin läpi ja samalla antaa osakkaille mahdollisuuden esittää asiaan liittyviä kysymyksiä ja kommentteja. Kommenttien perusteella voidaan myös tarvittaessa päivittää pelastussuunnitelmaa.

Tiedottamisen tavoista ei ole tarkempia säännöksiä, joten hallitus ja isännöitsijä voivat valita taloyhtiölle parhaiten soveltuvan tavan viestiä pelastussuunnitelman sisällöstä. Tiedottamisessa on kuitenkin huomioitava kaikki asukkaat, joten pelastussuunnitelman tallentaminen esimerkiksi verkkosivuille ei vielä riitä.

Pelastussuunnitelma on pelastuslain mukaan laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Siinä esitetään rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit, annetaan toimintaohjeet tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä vaaratilanteissa kuten tulipalossa toimimiseksi, Valkama kertoo.

”Vastuu pelastussuunnittelusta ja sen ajan tasalla pitämisestä ja tiedottamisesta on taloyhtiön hallituksella siitäkin huolimatta, että taloyhtiössä olisi valittu turvallisuuspäällikkö tai vastaava henkilö”, Valkama huomauttaa.