Useissa taloyhtiöissä suunnitellaan sähköautojen latauspisteiden toteuttamista lähivuosien aikana. ARAan tuli viime vuoden loppuun mennessä runsaasti avustushakemuksia.

ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin. Avustuksiin on varattu vuodelle 2021 yhteensä 5,5 miljoonan euron määrärahat. Syksyn 2020 kuluessa ARA sai latausinfra-avustushakemuksia enemmän kuin koko vuonna 2019. Suuren kysynnän vuoksi vuodelle 2020 myönnetty raha loppui ja avustuksia myönnettiin vuoden 2021 rahasta.

Suuren kysynnän taustalla ovat koronan vuoksi siirtyneet taloyhtiöiden yhtiökokoukset sekä hallituksen koronaelvytyksenä tehty korotus avustusprosenttiin. Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Avustusta voi hakea ympäri vuoden

Suuresta hakemusmäärästä johtuen vuoden 2020 määräraha ei riittänyt kaikkiin jo tulleisiin avustushakemuksiin, jolloin osaan hakemuksista tehtiin päätös 2021 määrärahasta. Vuoden 2020 määrärahan loppuessa hakemukset siirtyivät automaattisesti vuodelle 2021.

Vuoden 2021 määrärahan ehtojen mukaan perustason hankkeissa avustusprosentti säilyy 35 % suuruisena. Tehokannusteen ehdot täyttävissä hankkeissa avustus on 50%.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esimerkiksi taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki voi olla kolmen vuoden aikana enintään 200 000 euroa. Tämä koskee taloudellisia toimijoita, kuten vuokrataloyhtiöitä.

Avustus on 35 % tai tehokannusteella 50 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että valmiudet rakennetaan vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustushakemus on jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu.

Lue lisää:

Sähköistyksen kartoitus kertoo sähköautojen latauspisteiden ratkaisut ja kustannukset