Taloyhtiöillä ei Kiinteistöliiton tekemän talous- ja rahoituskyselyn perusteella ole isoja velkamääriä. Varoja tuleviin remontteihin kerätään mielellään.

Velattomia yhtiöitä oli kyselyn mukaan noin kolmannes, hieman yli 30 prosenttia taloyhtiöistä. Alle 20 huoneiston yhtiöistä velattomia oli lähes puolet. Yli kolmanneksella oli velkaa alle 100 000 euroa.
”Kyselymme perusteella taloyhtiöissä tiedostetaan korjaushankkeiden rahoituksen haasteet, kuten lainan saatavuuteen ja osakkaiden maksukykyyn liittyvät kysymykset”, sanoo Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen.

Tuleviin korjaushankkeisiin varaudutaan jo

Uudiskohteiden velkamäärät vähenevät kyselyn perusteella nopeasti rakennusvaiheen jälkeen. Kyselyyn vastanneista vuonna 2000-2009 rakennetuista taloyhtiöistä hieman runsaalla puolella ei ollut enää yhtään velkaa. 2010-2015 rakennetuillakin velattomien yhtiöiden osuus oli yli kolmannes.

Taloyhtiöt keräävät jo varoja varoja tulevia korjaushankkeita varten, sillä 70 prosentissa taloyhtiöistä oli jo käyty keskusteluja tulevista remonteista. Varautuminen saa myös kannatusta, sillä kyselyn vastaajista yli 60 prosenttia oli sitä mieltä, että taloyhtiön tulisi kerätä varoja etukäteen tulevia hankkeita varten.

Kiinteistöliitto muistuttaa, että etukäteen kerätyt varat auttavat yhtiötä myös toteuttamaan hankkeita tilanteissa, joissa pankki vaatii yhtiöltä omarahoitusosuutta lähteäkseen rahoittamaan hanketta.

”Keräämällä osan hankkeen rahoituksesta etukäteen yhtiö pystyy jakamaan osakkaille kohdistuvaa maksurasitusta useammalle vuodelle. Tällöin vastiketasot pysyvät matalampina ja maksuvaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä”, toteaa Juho Järvinen.

”Suunnitelmallisuus yhtiön taloudenpidossa ja korjausten tekeminen ajallaan antavat taloyhtiölle myös hyvät lähtökohdat lainaneuvotteluihin”, korostaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.