Taloyhtiöt ovat tänä vuonna tehneet varovaisesti korjaustoimia, mutta ensi vuodelle on odotettavissa remontteja. Monet taloyhtiöt satsaavat nyt sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen. Kerrostaloissa jylläävät edelleen putkiremontit.

Kiinteistöliiton teettämän Korjausbarometrin mukaan vuoden 2019 aikana kerros- ja rivitaloissa on korjattu putkistoja ja piharakenteita sekä ulkovaipan osia.

Korjausrakentamisbarometrin vastaajien mukaan viemäreiden ns. perinteisen tavan putkiremontin keskimääräisen kustannus on viime aikoina ollut hieman alle 700 euroa huoneistoneliöltä. Pääkaupunkiseudulla kokonaiskustannukset olivat hieman runsaat 850 euroa ja muualla Suomessa 550 euroa.

Pk-seudun keskimääräinen kustannus oli kahden vuoden takaiseen verrattuna samansuuruinen, mutta muualla Suomessa kustannukset olivat nousseet varsin paljon.

Panostusta sähköautojen latauspisteisiin

Korjausrakentamisbarometrin mukaan taloyhtiöt tulevat panostamaan korjaamiseen vuonna 2020 tätä vuotta enemmän. Korjauksiin satsataan erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Etelä-Suomessa sekä Pohjois-Suomessa.

Seuraavien viiden vuoden aikana taloyhtiöt suunnittelevat korjaavansa yleisimmin piharakenteita, rakennusten ulkovaippoja sekä kerrostaloyhtiöissä myös putkistoja. Lisäksi runsas neljännes taloyhtiöidstä ennakoi toimenpiteitä sähköautojen latausjärjestelmiin.

Sähköautojen latauspisteet nousivat barometrissa yhä useamman yhtiön suunnitelmiin. Kerrostalojen kohdalla latausjärjestelmät nousivat peräti yleisimmäksi korjaus- ja ylläpitotoimeksi tulevalla viisivuotiskaudella. Kerrostalovastaajista 28 prosenttia ja rivitalovastaajista 24 prosenttia ilmoitti, että sähköautojen latauspisteet tulevat olemaan työn alla tulevalla viisivuotiskaudella.

”Taloyhtiöiden vastuuhenkilöt ovat tunnistaneet vahvasti sähköautojen latausjärjestelmien selvittämis- ja toteuttamistarpeen, ja on selvää, että monet yhtiöt tulevat myös toimimaan asiassa heidän omien tarpeidensa mukaisesti. Asiasta on löydettävissä runsaasti olennaista asiatietoa ja palveluita. Lisäksi valtiolta on saatavissa tuntuvasti avustusta, joten latausinfra yleistyy taloyhtiöissä nopeasti”, luonnehtii näkymää Jukka Kero.

Kiinteistöliiton kaksi kertaa vuodessa toteuttamaan korjausrakentamisbarometriin vastasi noin 2900 taloyhtiönsä edustajaa, joista 47 prosentilla on kuluvana vuonna korjaushankkeen jokin vaihe menossa taloyhtiössään.  Vastaajista 2551 oli asunto-osakeyhtiöiden hallituksen edustajia, 284 isännöitsijätehtävissä toimivaa henkilöä ja 67 muuta taloyhtiöiden edustajaa. Kysely toteutettiin nettikyselynä 30.9. – 13.10.2019.