Tampereen kaupunki tehostaa maankäyttöä ja digitalisoi yleiskaavansa. Tavoitteena on kehittää tietomalli, ja parantaa tiedon saatavuutta. Kokeiluhanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Tampere kehittää parhaillaan digitaalista yleiskaavaa, jonka on tarkoitus olla enemmän kuin pelkkä kartta. Uuden tietomallin tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa yleiskaavaprosessia sekä helpottaa tiedon hallintaa ja vuorovaikutusta kaavatyön eri vaiheissa. Yleiskaava on kunnan alueiden käytön strateginen kehittämisväline, jonka avulla määritellään maankäyttö koko kaupungin ja kaupunginosan tasolla.

”Tällä hetkellä yleiskaavaprosessimme on työläs suuren tietomäärän vuoksi. Siksi kehitämme tiedon ja prosessin hallintaa tietomallipohjaisen yleiskaavan avulla. Suunnitteluprosessi voidaan saada entistä läpinäkyvämmäksi ja suunnittelutyössä tuotetun tiedon laatu paranee”, Tampereen kaupungin yleiskaavapäällikkö Pia Hastio kertoo.

Tietomallia kehitetään siten, että se voitaisiin kytkeä helposti tietomallipohjaiseen maakuntakaavaan ja asemakaavaan. Avoimesta tietomallista hyötyvät esimerkiksi kaupunki itse ja asemakaavoituksen parissa työskentelevät. Myös kuntalaiset saisivat nykyistä luettavamman ja ymmärrettävämmän yleiskaavan, jota voi tutkia esimerkiksi kartan päältä tarkasteltavan tiedon avulla.

Digitaalinen yleiskaava päätöksentekoon

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitellun yleiskaavan neljän vuoden välein valtuustokauden lopussa. Tällä hetkellä kaupunki noudattaa viime vuonna hyväksyttyä Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa. Uuden yleiskaavan rakentaminen on jo aloitettu, ja se on tarkoitus hyväksyä vuonna 2021.

Digitaalisen yleiskaavan myötä Tampereen kaupunki haluaa helpottaa omaa työtään ja valtuuston päätöksentekoa. Nykymuodossa yleiskaavaprosessissa ei pystytä hallitsemaan suuria tietovirtoja. Tilalle tarvitaan työkalu, jonka avulla eri lähteistä tulevia ja laadultaan erilaisia tietoja voidaan hyödyntää nopeasti.

”Olemassa olevaa, muuttumatonta tietoa on paljon. Haluamme, että tiedonhankintaprosessia ei tarvitsisi aina valtuuston vaihtuessa tehdä uusiksi, vaan yleiskaava olisi päivittyvä ja käyttökelpoinen joka tilanteessa”, Pia Hastio sanoo.

Tietomallityö valmistuu vuoden loppuun

Tähän mennessä hankkeessa on tuotettu yleiskaavan käsitteistön kuvauksia sekä tarkennettu käsitemalli ja prosessikaavio yleiskaavatyöstä. Tietomallia alettiin kehittää toukokuussa, jonka jälkeen mallia testataan Tampereen uusimman yleiskaavan avulla.

”Koska kehittäminen on vielä aika alussa, emme voi vielä varmasti sanoa, minkälainen uusi tietomalli on tai miltä se näyttää. Tavoitteena on digitalisoida yleiskaava siten, että sekä yleiskaava ja siihen kytkeytyvä tieto olisivat ajan tasalla koko ajan.”

Tietomalli kehitetään avoimella kuvauskielellä, ja se on tarkoitus julkaista kaikkien vapaasti käytettäväksi. Tampereen kaupunki tekee lokakuussa 2017 alkanutta hanketta yhteistyössä Gispo Oy:n kanssa. Yleiskaavan digitalisointi on yksi ympäristöministeriön KIRA-digin kokeiluhankkeista.