Maassamme aloitetaan 43 000 asunnon rakentaminen tänä vuonna. Omakotitaloja nousee 8 000 kappaletta, rivitaloja 4 000, vapaa-ajanasuntoja 3 100 ja kerrostaloasuntoja 30 000.

Omakotitaloja tehdään Rakennustutkimus RTS:n mukaan 8 000 kappaletta tänä vuonna, ja luvussa on kasvua kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Omakotitaloista 60 % tehdään asiakkaalle täysin valmiiksi eli muuttolaatikot voi kantaa suoraan uuteen kotiin. Kun mukaan otetaan yhtiömuotoiset pien- ja rivitalot, muuttovalmiiden kotien osuus nousee jopa 73 prosenttiin.

”Maassamme rakennetaan tällä hetkellä noin kahdeksan asuntoa tuhatta asukasta kohti eli samaan tahtiin kuin Venäjällä ja Kiinassa. Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa taso on noin neljä asuntoa tuhatta asukasta kohti”, RTS:n Aarne Jussila kertoo.

Omakotirakentamisen kasvu näkyy merkittävimmin yhtiömuotoisen rakentamisen ja teollisen hirsirakentamisen kasvuna. Yhtiömuotoisia pari- ja rivitaloja tehdään. Hirsirakentaminen on jossain määrin tullut kaupunkikuvaan, ja nykyaikaisia hirsitaloja tehdään omakotitaloiksi.

Kotitaloudet ja sijoittajat

Rakennusteollisuus RT arvioi myös asuntotuotantoon ja kerrostalorakentamiseen kuumaa kesää. Kerrostaloasuntojen aloitusmäärä on noussut peräti 2 000 asunnolla verrattuna vuoden alun kyselyyn. Lukema on RT:n mukaan tilastointihistorian suurin.

”Kerrostalotuotannon korkea taso säilynee tänä vuonna. Tähän vaikuttavat kaupungistuminen, matalat korot sekä talouden myönteinen kehitys. Nämä pitävät yllä kotitalouksien mielenkiintoa asuntojen ostoon. Myös sijoittajat ovat edelleen liikkeellä”, Rakennusteollisuus RT:n Sami Pakarinen sanoo.

Riittävä asuntorakentaminen on RT:n mukaan maamme talous- ja työllisyyspolitiikan kulmakiviä. Yksittäisten kotitalouksien lainat ovat vilkkaan asuntorakentamisen mukana kasvaneet, mutta tilanne on edelleen hoidossa. Kotitaloudet velkaantuvat euromääräisesti eniten asuntoyhtiöille myönnettyjen lainojen kautta. Asuntoja myydään kuluttajille edullisesti, ja taloyhtiöllä on runsaasti velkaa taloyhtiölainoina.

Loma-asunnot ja saunamökit

Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen on tasaantunut noin 3 000 uuden rakennuksen pystyttämiseen. Kesämökkejä nousee yli tuhat kappaletta, hyvin eristettyjä ja kakkosasunnon tyyppisiä vapaa-ajan asuntoja noin kaksi tuhatta kappaletta vuosittain. Myös muita kuten piharakennuksia ja saunoja mökeille tehdään ahkerasti. Saunoja nousee jopa neljä tuhatta kappaletta vuodessa.

Suurimmat loma-asuntomerkit ovat RTS:n mukaan Kontio, Honka, Kuusamo, Finnlamelli ja Kastelli. Näillä merkeillä on noin puolet vapaa-ajan asuntojen markkinoista. Maassamme on tällä hetkellä noin 700 000 vapaa-ajan kiinteistöä. Tontilla on usein päärakennus, sauna, grilli ja ehkä vierasmaja.