Lakan betoni esitteet

Talotoimittajan valinta

Tässä artikkelissa kerromme Pennasten rakentajaperheen talotoimittajavalintaprosessista, tarjousvertailuista sekä niistä lähtökohdista, valintakriteereistä sekä apuvälineistä, joiden perusteella ja avulla päätös toimittajasta ja toimitussisällöstä lopulta syntyi.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan n. 70 % omakotitalorakentajista valitsee talopakettitoimituksen osaksi rakennushankettaan. Näin ollen pientalohankkeeseen ryhtyvän suurimpia päätöksiä niin kokonaiskustannuksiin kuin rakentamistapaan vaikuttavana tekijänä on varmasti hyvän ja luotettavan yhteistyökumppanin eli talotoimittajan valinta.

Tarjousten kysely- ja vertailuvaiheeseen on syytä varata rakennushankkeen alussa aikaa, varsinkin jos kyseessä on, kuten Pennasten perheellä, tiloiltaan ja rakennusmuodoltaan arkkitehdin yksilöllisesti suunnittelema talo eikä talotehtaan ns. valmis tyyppitalomalli. Tässä vaiheessa tarjouskyselyn pohjana toimivien luonnossuunnitelmien mukaisesti lyödään koko rakennushankkeen kustannuksista normaalisti lukkoon 20–35 %, riippuen lopullisesta toimitussisällöstä ja rakenneratkaisuista.

Talotehtaiden ja -toimittajien talokirjoja selaamalla saa hyvin inspiraatiota ja innostusta rakentamiseen sekä kauniiden kuvien myötä helposti muodostettua mielikuvan valmiista talosta, mutta kustannustietoudeltaan sekä talotoimituksen kattavuuden suhteen kokonaiskuva jää hyvin suppeaksi.

Rakennushankkeen kokonaisbudjetin hahmottaminen sekä rakennusalan terminologian tunteminen auttavasti ennen talotoimituksen kilpailutusta helpottavat melkoisesti tarjouksia vertailtaessa. Siksi on syytä varata aikaa rakennusprojektin kustannusrakenteeseen vaikuttaviin tekijöihin tutustumiseen hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa.

Rakennusalaa tuntemattomalle rakentajalle on pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan tai muun rakennusalan ammattilaisen hyvä olla mukana jo alustavaa kustannusarviota laadittaessa, jotta tavoitekustannustaso muodostuu jo lähtökohtaisesti realistiselle tasolle. Omatoimiseen asiaan perehtymiseen auttavat internetin rakentamiseen vihkiytyneet ammattilaissivustot sekä tarjolla olevat kustannusarvio-ohjelmat.

Puuta vai kiveä?

Alkajaisiksi tulisi tehdä ratkaisu puu- tai kivirakenteisen talon rakentamisesta ohjaamaan hankkeen jatkosuunnittelua. Molemmilla rakennusmateriaaleilla ja -tavoilla on pitkät perinteet ja saavutettavissa Pennasten perheen lähtökohtana oleva selkeälinjainen matalaenergiaratkaisu.

Tässä tapauksessa päätöstä puun tai kiven eikä tarkemmin rakentamistavankaan (pre-cut, pien/suurelementti, kevytsora/betoni/siporex-harkko) puolesta vielä ollut tehty ennen tarjouskyselyvaihetta ja niinpä tarjouksia pyydettiin 12:lta eri talotoimittajalta (6 kivitalo- ja 6 puutalotoimittajaa) vesikattovalmiina toimituksena, jotta saatiin kattava kuva eri rakentamisvaihtoehdoista, niiden eroista ja vahvuuksista.

”Saimme tarjoukset kuudelta kivitalotoimittajalta sekä viideltä puutalotoimittajalta. Saamiemme tarjousten sekä toimittajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta lähdimme arvioimaan ratkaisujen sopivuutta meidän hankkeeseemme,” totesi rakentajaperheen isä.

Ensimmäistä kertaa rakentavalle ensimmäisenä silmiinpistävänä seikkana kävi ilmi tarjousmuotojen ja -sisältöjen sekä terminologian kirjavuus ja vaikea tulkittavuus, varsinkin puutalotoimittajilta. Tarjouksissa oli säännöllisesti valtava informaatiosisältö, jonka lukemisessa rakentajan tulee olla tarkkana, tekstin sisältäessä asennus- ja toimitustapainformaatiota sekä ehtoja tilaajalle sisällytettyinä tarjoustekstiin monesti viitteenomaisena tietona.

Kivitalotoimittajien tarjoukset olivat pääsääntöisesti selkeämpiä ja terminologialtaan yhteneväisempiä. Tästä piste kivitalotoimittajille.

Rakenteiden eri rakennus- ja materiaaliosien suuri määrä puutaloratkaisuissa puolustaa osaltaan tarjoussisältöjen ja termien käytön erilaisuutta, ja onhan kaikki rakenne- ja rakennusosat toki tarjouksessa esitettävä, mutta tarjousten pohjalta valintaa tekevä rakentaja on helisemässä tarjousten vertailun kanssa, mikäli ei tunne rakennusalaa tai saa rakennusalan asiantuntijan apua tarjouksia läpikäydessään, ymmärtääkseen, mitä tarjous todella pitää sisällään.

Katso artikkelin liittyvät taulukot pdf-muodossa:

Omakotitaloprojektin kustannusarvio

Talotoimitusten vertailu

Talotoimitusten pisteytys

Lue aiheesta tarkemmin TM Rakennusmaailmasta nro 5E/08.