Tiedätkö missä kunnossa kotisi sähkölaitteet, ilmanvaihto tai turvalaitteet ovat? Niiden kunnon säännöllinen tarkistaminen voi estää isompien vaurioiden kuten tulipalojen syntymisen.

Kiinteistöalan, asumisen, turvallisuuden sekä talotekniikan yhteisöjen yhteinen Toukotalkoot-kampanja tarjoaa asukkaiden avuksi tarkistuslistoja, joiden avulla kerrostalon tai pientalon laitteiden kunto on helppo tarkistaa. Suomen-, ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset tarkistuslistat on laadittu erikseen niin kerrostalo- kuin pientoaloasukkaille.

Talotekniikan oikea huoltaminen ja kodin riskitekijöiden poistaminen on tärkeää, sillä vahinkojen aiheuttamat taloudelliset menetykset voivat olla suuria. Pahimmillaan kyse on ihmishengistä.

Simppelit tarkistuslistat

Listoissa käydään läpi yksinkertaiset, asukkaan itsensä tehtävänä olevat tarkistustoimet, jotka kohdistuvat muun muassa turva- ja sähkölaitteisiin, vesi- ja viemärijärjestelmään, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon.

Pientalojen osalta on huomioitu myös salaoja- ja sadevesijärjestelmät.

Tänä vuonna erikoisteema on kotonaan asuvien ikääntyneiden ihmisten tai muuten hoivaa kaipaavien asukkaiden asumisympäristön kodintekniikkaan ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Niihin liittyviä asioita ovat kodintekniikan huoltoon ja turvallisuuteen liittyvätseikat, kuten laitteiden helppokäyttöisyys, käytön turvallisuutta lisäävät ratkaisut, helppo saavutettavuus sekä asunnon esteettömyyden varmistaminen.

Toukotalkoiden kampajansivulta löydät tarkistuslista niin kerrostalo- kuin pientaloasukkaalle.

Vuosittain järjestettävässä Toukotalkoot-kampanjassa ovat mukana Suomen Kiinteistöliitto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Suomen Omakotiliitto ja Lämmitysenergia Yhdistys.