Pientalo kannattaa tarkistaa ostotilanteessa mahdollisimman hyvin ennen kaupan hyväksymistä. Sama koskee asuntoyhtiön osakehuoneistoa. Erityisen tärkeää kohteeseen tutustuminen on silloin, kun kyseessä on vanha rakennus tai kun rakentaminen käy kovilla kierroksilla.

Uusia asuntoja rakennetaan tänä vuonna jopa viime vuoden ennätyslukemia enemmän, Rakennusteollisuus RT ennustaa. Yhteensä asuntoaloituksia arvioidaan olevan 35 000. Lukemasta omakotitaloja arvion mukaan on 7 000, rivi- ja kerrostaloja 28 000.

”Yllättävää on se, että asuntojen aloitustahti näyttää pysyttelevän korkealla tasolla vielä ensi syksynäkin. Kasvun jatkuminen tarkoittaisi, että vasarat paukkuvat poikkeuksellisen kiivasta tahtia”, RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Rakentaminen käy kuumana ja asunnoille on kysyntää kasvukeskuksissa ja myös keskusten ulkopuolella. Uusien kotien tekijöinä on erilaisen ammattitason omaavia henkilöitä ja yrityksiä. Usein ostaja saa hyvän ja haluamansa talopaketin tai osakehuoneiston. Toisinaan rakentajan ammattiylpeys ja myös kohteen valvonta kuitenkin pettävät.

Tarkista ja tutki uusi koti

Uuden asunnon ja käytetyn asunnon kauppa ovat luonteeltaan erilaisia. Uusi asunto hankitaan yleensä elinkeinonharjoittajalta kuten talomyyjältä, kiinteistönvälittäjältä tai rakennusyhtiöltä. Myyjänä on alan ammattilainen, jolta voi odottaa asiantuntemusta ja palveluhalua. Käytetyn pientalon tai osakehuoneiston myy varsin usein yksityishenkilö.

Talotehdas vastaa esimerkiksi uuden talopaketin kaupasta. Kerrostalohuoneiston ostossa pankki vaatii riittävät vakuudet ja haluaa osakekirjat säilytykseen ennen kuin myöntää asuntolainaa. Asuntokauppalaissa RS-järjestelmä turvaa ostajaa, kun uusi kerrostalokoti hankitaan rakennusvaiheessa.

”Myyjän on RS-järjestelmän mukaan annettava vakuus tai otettava pankkitakaus osakkaiden turvaksi. Rakentajan on asetettava rakentamisvaiheen vakuus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus sekä perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuus”, asianajaja Jussi Laaka kertoo.

Taloyhtiön tulee laatia RS-kohteissa puutelistat asuntojen korjauksista. Rakentaja korjaa esimerkiksi vuotavat ikkunat tai narisevat lattiat rakentamisvaiheen jälkeisestä vakuudesta. RS-järjestelmä on laadittu siten, että jokin vakuus on voimassa ensimmäisestä kaupasta siihen saakka, kun kymmenen vuotta on kulunut rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä.

Varovainen vanhan kaupassa

Yksityinen henkilö voi myydä vanhan kiinteistön kuten omakotitalon tai kerrostalohuoneiston toiselle yksityiselle henkilölle. Myyjän tulee asuntokauppalain mukaan antaa oleelliset tiedot kohteesta ja ostajan tulee ottaa selkoa kohteesta mahdollisimman hyvin. Omakotitalossa tulee tarkistaa esimerkiksi rakenteet, tontti ja paperit, kerrostalohuoneistossa huoneen kunto, isännöintitodistus ja tulevat korjaukset.

Vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisia vakuutuksia piilevien virheiden turvaksi kiinteistökaupoissa. Insinööritoimistot tekevät kuntotarkastuksia ja kosteusmittauksia asuntokaupan varmistamiseksi. Kuluttajariitalautakunta käsittelee yksityishenkilöiden asunto-osakkeista ja asuinkiinteistöistä tehtyjä valituksia. Lautakunta tutkii asian ja antaa yleensä suosituksen menettelytavoista.

Asuntokaupoissa kannattaa olla varovainen. Ostajan on syytä tutkia niin uuden kuin vanhankin talon paperit ja rakenteet mahdollisimman tarkkaan.