Tasoitemassoista ja lattiatasoitteista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Tukes ei edelleenkään kerro, minkä valmistajien tuotteista puutteita löytyi. Tutkimukseen valituista sementtituotteista sen sijaan ei löydetty puutteita.

Tukesin testeihin valittiin neljän eri valmistajan tasoitemassoja ja lattiatasoitteita. Tuotteet hankittiin rautakaupoista, ja niiden testaukset tehtiin VTT Expert Services Oy:llä. Tuotteista testattiin taivutusvetolujuus, puristuslujuus ja kulutuskestävyys.

Testeissä saatuja tuloksia verrattiin valmistajan suoritustasoilmoituksessa ilmoittamiin suoritustasoihin. Kolmen valmistajan tuotteet eivät täyttäneet ilmoituksessa annettuja arvoja, kahden kohdalla puristuslujuus alittui ja yhdessä kulutuskestävyys. Nämä kolme tuotetta testattiin uudelleen. Uusintatesteissä kahden valmistajan tuotteet eivät läpäisseet testejä. Puristuslujuuden osalta alitusta toisessa oli jopa 42,5 prosenttia.

Tukes on saanut valmistajilta selvitykset kahdesta puutteellisesta tuotteesta. Valmistajat ovat ryhtyneet korjaaviin toimenpiteisiin.

Sementti täytti vaatimukset

Tukes testautti lisäksi kahden eri valmistajan sementtejä. Sementit hankittiin rautakaupoista ja ne testattiin VTT Expert Services Oy:llä. Tuotteista testattiin puristuslujuus, sitoutumisaika, tilavuuden pysyvyys ja kloridipitoisuus. Testatut sementit olivat vaatimustenmukaisia ja niiden suoritustasot vastasivat valmistajien ilmoittamia suoritustasoja.

Testaus on osa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa, joka käynnistyi vuoden 2016 lopussa. Ohjelmassa testataan laajasti rakennustuotteita eri osa-alueilta.