Puutarhaliiton jäsenjärjestöt ovat valinneet tämän vuoden teemakseen ’Ekotekoja puutarhassa’. Omassa kotipuutarhassakin voi tehdä paljon erilaisia ekotekoja.

Puutarha on mainio paikka hyville ekoteoille. Monimuotoinen puutarha edistää sekä luonnon monimuotoisuutta että hidastaa kasvihuoneilmiön etenemistä. Puutarhan avulla voidaan myös sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin.

Kasvukauden käynnistyessä monivuotiset kasvit ryhtyvät keväisiin töihinsä sitomalla hiilidioksidia ja tuottamalla happea ilmakehään. Oma kotipuutarha on hyvä keino osallistua ilmastonmuutosta hidastaviin talkoisiin.

Näin teet ekoteon kotipuutarhassa

1 Rehevä ja kerroksellinen piha on kotipuutarhurin paras ekoteko. Pihaan kannattaa valita peruskasveiksi monivuotisia puita ja pensaista, joiden kasvukausi on mahdollisimman pitkä. Ne yhteyttävät, kasvavat ja sitovat ilmakehän hiilidioksidia varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn asti.

2 Kasvillisuus hidastaa rankkasateiden haittavaikutuksia ja erityisesti ravinnepitoisten hulevesien valumisia. Näin myös kotipuutarhuri voi osallistua vesistöjen suojelemiseen. Esimerkiksi viherkattojen avulla voidaan sitoa jopa yli 60 prosenttia sadevedestä sen joutumatta vesistöihin.

3 Taitava piharakentaja luo valumahidasteita ojien, lampien ja imeytysalueiden avulla, jolloin vesi, sen arvokkaat maa-ainekset ja ravinteet pysyvät omalla tontilla. Samalla parannetaan pihan biodiversiteettiä ja annetaan mahdollisuuksia eri eliölajien elämälle. Maan kuntoa voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä siihen vettä ja ravinteita sitovaa biohiiltä.

Hallittu hoitamattomuuskin voi olla kaunista ja lisätä mielenkiintoa pihaa kohtaa. Lahoavat rungot ja oksistot toimivat monien sienten, mikrobien ja hyönteisten kasvualustana ja lisäävät samalla esimerkiksi lintujen viihtyvyyttä pihassa.

5 Viljely-, rikka- ja luonnonkasvit sitovat maa-ainesta ja ilman hiilidioksidia. Asfaltin alla eloperäisyys on nollan tuntumassa, mutta kasvillisuusalueilla maaperä kuhisee tervettä pieneliötoimintaa. Myös apilat ja kukkivat piharatamot ovat aitoja pihan viherryttäjiä.

6 Kun osan nurmikosta jättää leikkaamatta, se edistää luonnon monimuotoisuutta ja erityisesti pölyttäjähyönteisten hyvinvointia. Elinvoimaisuutta lisätään myös levittämällä pensaiden, puiden ja muiden istutusten alle orgaanista katetta, joka parantaa myös maaperän oloja ja elinvoimaisuutta. Katetta saa kaupasta mutta myös oman puutarhan jätteistä hakettamalla, kompostoimalla ja muuten kierrättämällä esimerkiksi lehti- ja nurmijätettä.

7 Dynaamisissa istutuksissa jokainen kasvi ottaa ajallaan kasvutilaa ja valoa. Piha muuttuu vuosien varrella pioneerikasvien väistyttyä toisille alueille, jolloin uudet latvuskasvit ottavat valtaa. Monipuolisilla istutuksilla dynaamisuudesta tulee pian luonnollinen osa pian pihan evoluutiota.

Tippuneet lehdet ja karsitut oksat voi hyödyntää kompostoimalla ne maanparannusaineiksi. Kompostin sekaan sopivat hyvin myös kotitalousjätteet. Kevätpuutarhuri kääntää ja samalla käynnistää kompostin toiminnan aina toukokuussa esimerkiksi lisäten siihen kosteutta ja maatunutta kasviainesta.

Lue lisää:

Dynaamiset istutukset tukevat luonnon monimuotoisuutta

Näin hoidat nurmikkoa

Komposti kiittää syksyn puutarhajätteestä