Ensimmäiset päällystystyöt ovat startanneet eteläisimmässä Suomessa pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa ja Lahden alueella. Vapun jälkeisellä viikolla asfalttikausi alkaa muun muassa Kotkassa, Lappeenrannassa, Turussa ja Porissa.

Asfalttia korjataan ja teitä päällystetään keväästä loppusyksyyn ympäri Suomen. Esimerkiksi YIT:n koko Suomen kattavat asfalttityömaat käynnistyvät keväällä etelästä alkaen ja siitä pohjoiseen edeten.

Toukokuussa päällystyskausi käynnistyy toden teolla muun muassa Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa, Seinäjoella ja Oulussa. Toukokuun lopussa vuorossa ovat Kokkola, Vaasa ja Kemi, kun taas pohjoisimman Suomen asfalttitehtaat käynnistyvät heti säiden salliessa.

Miksi teitä korjataan koko ajan?

Suomen teillä työskentelee asfalttityöntekijöitä jopa joulukuuhun saakka. Kun teillä joutuu välillä odottamaan ja pysähtymään, autoilijan mieleen saattaa nousta kysymys: ”kuinka usein ja miksi teitä pitää korjata?”

”Tien rasitteita on useita”, kertoo YIT:n päällystysasiantuntija Lars Forstén. Tärkein niistä on luonnollisesti itse liikenne.

”Maanteillä korkeilla nopeuksilla ajettaessa erityisesti nastarenkaat kuluttavat ja urauttavat asfaltin pintaa. Kaupungissakin nastarenkaat ovat merkittävässä roolissa, mutta osansa on myös raskaalla liikenteellä. Hitailla ajonopeuksilla, erityisesti risteysalueilla, raskaat ajoneuvot painavat asfalttia ja urauttavat sitä”, Forsten kertoo.

Liikenteen lisäksi sää vaikuttaa tienpinnan kulumiseen, sillä sateen kastelema asfaltti kuluu enemmän kuin kuiva. Kevään vaihtelevat kelit sekä kesän lämpötilavaihtelut ovat asfaltille erityisen raskaita.

Turvallisuus ennen kaikkea

Teitä korjataan, jotta tiet säilyvät turvallisina ajaa. Kun tiessä oleva ura on syvyydeltään yli 15 millimetriä, tien turvallisuus kärsii ja sen korjaaminen tulee ajankohtaiseksi.

”Kun tienkäyttäjä havaitsee reikiä tai vaarallisia kohtia tiessä, se kannattaa aina ilmoittaa tienpitäjälle vuodenajasta huolimatta. Silloin tiet tulevat nopeammin korjatuiksi”, Forstén kannustaa.

Pienempiä korjauksia, kuten reikiä, korjataan ympäri vuoden. Isommat tieremontit, joissa päällystettä uusitaan, ajoittuvat päällystyskauteen.

”Tielle tehdään joko uusi asfalttikerros vanhan pinnan päälle tai vaihdetaan asfaltti paikan päällä Remix-menetelmällä, pääsääntöisesti vanhaa asfalttia hyödyntäen. Jos vika on tien pohjakerroksissa, rakennetaan tien pohja sekä asfalttikerrokset kokonaan uudelleen”, Forstén kertoo.

Valtaväyliä uusitaan muutaman vuoden välein

YIT on selkeästi suurin päällystäjä Suomessa. Suomen lisäksi YIT päällystää ja korjaa teitä Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa.

Suomessa korjausten tilaamisesta vastaa tien omistaja: Väylävirasto, ELY-keskukset ja kunnat. Korjaustahti määräytyy tien kulumisen ja kunnon mukaan.

”Valtaväyliä ja Helsingin ulosmenoteitä päällystetään 2–5 vuoden välein suurten liikennemäärien vuoksi. Maanteillä, joissa on keskimääräinen tai vähäinen liikenne, uusintaväli on yli kymmenen vuotta. Lähiöissä ja asuinalueilla saattaa olla 30–40 vuotta vanhoja asfalttipäällysteitä”, Forstén selittää.

Forstén muistuttaa, että työt etenevät nopeasti ja ovat lyhytkestoisia. Hän pyytää tienkäyttäjiltä kärsivällisyyttä ja varovaisuutta.

”Työntekijämme tekevät päällystystyömaalla töitä kaikkien autoilijoiden turvallisuuden eteen”, hän sanoo. (Lähde: YIT)