Oulun asemakeskuksen suunnittelukilpailun voittanut Tervatynnyrit-ehdotus yhdistää radan jakaman kaupungin houkuttelevalla ja elämyksellisellä tavalla.

Oulun kaupungin ja alueen maanomistajien järjestämässä suunnittelukilpailussa haettiin toiminnallisesti monipuolista kokonaisuutta yhdistämään Raksilan kaupunginosan keskustan ruutukaava-alueeseen. Ilmoittautumiskutsukilpailuna toteutetun ideakilpailun tuloksia käytetään Oulun asemakeskuksen alueen suunnittelun pohjana. Radan jakaman kaupungin yhdistäminen oli yksi kilpailun tärkeistä tavoitteista. Parhaimmillaan radan alitus on saatu houkuttelevaksi ja elämykselliseksi reitiksi, jonka varrella on palveluita ja loogiset yhteydet eri liikennemuotojen välillä.

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen Tervatynnyrit, jonka tekijöiksi paljastui helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy (professorit Ilmari Lahdelma ja Rainer Mahlamäki) sekä oululainen Arkkitehdit m3 (professori Janne Pihlajaniemi ja Kari Nykänen) työryhmineen.  Työryhmän maisemasuunnittelusta vastasi Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, liikennesuunnittelusta Plaana Oy sekä kustannuslaskennasta ja kiinteistöliiketoiminnasta Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy.

Kiitelty kokonaisuus

Ehdotuksen kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus arvioitiin kilpailun onnistuneimmaksi. Palvelukeskuskokonaisuutta pidettiin houkuttelevana ja kehittämiskelpoisena.

Palkintolautakunnan mukaan rakennusten arkkitehtuuri viittaa persoonallisella tavalla Oulun menneisyyteen tervakaupunkina ja tärkeänä etappina Itämeren kauppareiteillä.  Ehdotuksessa on Oulun keskustan kauppakatujen mittakaavaa tuotu onnistuneesti radan itäpuolelle. Hotelli, liiketilat, ravintolat ja monitoimiareena muodostavat siinä toiminnallisen ja yhtenäisiin sisätiloihin perustuvan kokonaisuuden.

Kutsukilpailun viittä ehdotusta sai arvioida ja äänestää netissä. Yleisöäänestyksen suosikiksi nousi ehdotus ”Tervahauta 2020”. Kilpailutöihin voi tutustua osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/uudistuva-oulu/asemakeskuksen-arkkitehtikilpailutyot.

Matkakeskukselle uusi asemakaava

Arkkitehtuurikilpailutöissä huomioitu Oulun Matkakeskuksen nimellä kulkeva aluekokonaisuus sijaitsee vuonna 1886 avatusta asemarakennuksesta etelään, junaradan ydinkeskustan puoleisella alueella.

Alueelle suunnitellaan matkakeskusta, liike- ja toimistorakentamista sekä asuntoja. Uudessa asemakaavassa painopistettä on siirretty asuntorakentamisen suuntaan. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu 22 265 k-m2 ja sille saa rakentaa kolme 12-kerroksista asuinrakennusta sekä matkakeskuksen liike- ja toimistotilat.

Oulun matkakeskuksen rakentaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen siten, että ensin valmistuu eteläisin asuinrakennus, seuraavaksi keskimmäinen ja lopuksi pohjoisin asuinrakennus sekä matkakeskuksen liike- ja toimistotilat. Viimeisen vaiheen tulee valmistua kuuden vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Rakennuskokonaisuuden toteuttaa Lemminkäinen Oy