Ei ole lainkaan harvinaista, että retkeilijällä on autossa tai veneessä pienikokoinen genu, jolla saadaan ladattua yhteydenpitolaitteita ulkomaailmaan. Samalla laitteella saa ladattua myös liikkumisvälineen akun, jos sen kapasiteetti on tullut uhrattua edellisenä iltana viihteen alttarille. Nuoriso on ottanut omakseen kaikkein pienikokoisemmat ja pienitehoisemmat aggregaatit. Niillä saadaan soitettua musiikkia sähköä vaativista ”matkaämyreistä” festareilla mm. puhelimen kautta.

Keräsimme vertailuumme kaiken kaikkiaan 11 eri merkkistä, bensiinikäyttöistä aggregaattia, joiden jatkuvaksi tehoksi maahantuoja ilmoittaa noin kaksi kilowattia. Ilmoitetut tehot vaihtelevat 1,6–2,3 kW:n välillä. Hetkelliseksi huipputehoksi ilmoitetaan vieläkin suurempia lukemia.

Myös hintahaarukka on kohtalaisen laaja. Edullisin laite keventää lompakkoa ainoastaan 160 euron verran, kun verrokkina olevista kalleimmista laitteista saa pulittaa liki 1500 euroa. Ne ovat mukana, että näkisimme, onko kalleimpien ja halvimpien laitteiden välillä eroa sähkön laadussa.

Aggregaatin valinta

Kun harkitset aggregaatin hankintaa, on ensimmäiseksi mietittävä minkälaisia laitteita koneilla on tarkoitus käyttää. Mikäli sähköä tarvitaan koneisiin, joissa on suuri ja pidempiaikainen käynnistysvirran tarve, eivät ne todennäköisesti käynnisty tämän kokoluokan virtalähteillä. Tällaisia laitteita ovat tyypillisesti pöytäsirkkelit, joissa on suurikokoinen painava terä, sekä paineilmakompressorit, mutta myös muut sellaiset laitteet, joiden liikkeellelähtömassa tai muu vastus on suuri, vaikka varsinainen ottoteho olisikin aggregaattien tuottamalla tehoalueella.

Vaikka yhtä merkkiä lukuun ottamatta tämän vertailun kaikki koneet ylittivät valmistajan ilmoittaman tehon, silti 1400 watin tehoinen suuriteräinen sirkkeli ei käynnistynyt yhdelläkään aggregaatilla.

1100 watin paineilmakompressori taas käynnistyi ilman vastapainetta kaikilla laitteilla, mutta kahdeksan baarin vastapaine sai useat aggregaatit polvilleen.

Sen sijaan kaikki koneet saivat käyntiin helposti 1850 watin tehoisen ketjusahan ja 2200 watin tehoisen pehmokäynnisteisen kulmahiomakoneen.

Käytettävien koneiden käynnistysvirran suuruudella on olennaisen suuri merkitys aggregaatin valinnassa. Pehmokäynnistys helpottaa olennaisesti aggregaattien selviytymistä suuritehoisten laitteiden käynnistymisestä, koska käynnistysvirta kasvaa asteittain ja suurin kännistysvirran tarve kestää näin ollen vain vähän aikaa.

Huomio sähkön laatuun

Toinen seikka, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on sähkön laatu. Vertailu paljasti suuria eroja sekä harmoonisten säröjen, että taajuuden osalta. Huonoa sähkön laatua on myös se, jos aggregaatin tuottama jännite putoaa ja pysyy pitkään matalana suuren käynnistyskuorman seurauksena. Mikäli sähkön laatu on huonoa, vaikuttaa se aggregaatilla pyöritettävän laitteen käyttöikään. Huonolaatuisella sähköllä käytettävä laite kuumenee enemmän ja lopulta moottori saattaa palaa pitkään jatkuvassa käytössä.

Hyvä esimerkki pitkään pyörivästä työkalusta on uppopumppu, jolla pidetään esimerkiksi viemärikaivantoa kuivana, ettei se sorru. Yleensä pumppu jätetään pyörimään niin pitkäksi aikaa, että vesijohdot ja viemärit saadaan asennettua paikoilleen. Vesikeskuslämmitteisessä omakotitalossa pitkä sähkökatkos talviaikaan saattaa vaatia varavoimaa kiertovesipumppujen pyörittämiseen, ettei talo jäädy. Pidempiaikaisessa käytössä pumppujen vaurioitumisriskin pienentämiseksi olisi tärkeää, että sähkön laatu olisi mahdollisimman hyvää.

Pitkäjaksoisessa käytössä yhdeksi valintaperusteeksi muodostuu myös polttoainetankin tilavuus ja polttoaineen kulutus.

Käyttöön liittyviä valintaperusteita ovat laitteen koko, muoto, paino ja liikuteltavuus. Mikäli aggregaattia kuljetetaan mukana ja sitä joudutaan liikuttelemaan paljon eri käyttöpaikoissa kantamalla, kannattaa valita kevyt salkkumallinen kone.

Sen kanssa pärjää hankalassakin maastossa, jossa vetokahvasta ja pyöristä ei ole apua. Mikäli käyttö on katkonaista ja konetta sammutetaan ja käynnistetään usein, kevyt käynnistysvastus vetonarussa on hyvä asia.

Pitkäaikaisessa käytössä laitteen tuottama melu on tärkeä valintakriteeri. Desibelilukemia tarkastellessa pitää muistaa, että 3 dB:n lisäys tuplaa aina äänen voimakkuuden. Eli 78 dB on tuplasti niin kova ääni kuin 75 dB.

Näin testattiin

Vertailussa käytettiin kaikissa koneissa samalla tankkauksella teräskannuihin laskettua Neste Futura 98E 5 -bensiiniä. Hondan mukana tuli merkkikohtaiset öljyt, jotka lisäsimme koneeseen. Yamahaan ja Glanspoweriin oli öljyt laitettu valmiiksi. Muissa koneissa öljynä käytettiin Valvolinen 10W40 -moottoriöljyä. Öljyjen ja polttoaineiden täyttämisen jälkeen aggregaatit punnittiin täydellä tankilla. Sähkön laatumittaukset suoritettiin Fluke 434 Energy Analyzer -mittarilla.

Aggregaatit ajettiin sisään käyttämällä niitä tunnin ajan kilowatin kuormalla. Kuormana käytettiin työmaakäyttöön tarkoitettuja halogeenivalaisimia. Seuraavaksi koneista mitattiin melutaso. Desibelimittari asetettiin pakoputken korkeudelle 1 metrin etäisyydelle 45° kulmassa mitattuna pakoputken suuhun nähden. Mittaus tehtiin kilowatin kuormalla.

Polttoaineen kulutus mitattiin yhden tunnin ajalta myös kilowatin kuormalla. Aggregaatit punnittiin ennen ja jälkeen suorituksen. Käytössä oli kalibroitu tarkkuusvaaka. Polttoaineen kulutus on ilmoitettu grammoina/tunti.

Sähkön laatu

Aggregaattien sähköisiä ominaisuuksia vertailimme kuormituskyvyn ja sähkönlaadun perusteella. Testasimme myös, mitä kaikkia koneita milläkin aggregaatilla pystyimme käyttämään.

Tämän vertailun kaikilla laitteilla onnistui tietokoneen käyttö ja lataaminen. Myös pakastin toimi, sekä useat eri sähkölaitteet työkaluista lämmittimiin. Huonolaatuinen sähkö saattaa kuitenkin aiheuttaa kuvaa ja ääntä tuottaviin laitteisiin häiriöitä.

Viimeisenä osiona oli tehon ja sähkön laadun mittaus. Sähkönlaatua tarkkailimme kannettavan tietokoneen aiheuttamalla kuormalla ja lisäksi kilowatin suuruisella kuormalla, sekä kuormittamalla aggregaatteja siten, että ensin käynnistimme pehmokäynnisteisen 2200 W:n tehoisen sähkömoottorin, jonka kuormittamaton tehontarve oli n. 750 W. Sen jälkeen lisäsimme kuormaa 1 kW:n lämmittimellä, jonka jälkeen jarrutimme sähkömoottoria tasaisesti kuormaa lisäten 30 sekunnin ajan. Tällä tavoin mittasimme myös aggregaattien tuottaman maksimitehon.

Sähkön laadun osalta laitteet jakautuivat selvästi kahteen ryhmään. Jännitteen laadun osalta kaikki laitteet täyttivät standardilaadun (EN50160) vaatimukset saarekekäytössä. Taajuuden osalta viidessä laitteessa taajuus ylitti standardin raja-arvon. Harmonisten säröjen osalta viisi laitetta pysyi raja-arvojen sisällä. Loput ylittivät raja-arvot merkittävästi. Säröt painottuivat 150 Hz:n taajuudelle.

Lopetimme rasituksen, kun aggregaattien tuottama jännite putosi 207 volttiin, mitä pidetään verkkosähkön normaalilaadun alarajana jännitteen osalta.

Osa laitteista säilytti jännitteensä 230 voltissa koko kuormituksen ajan, mutta ylirasitussuoja katkaisi virran kuorman kasvaessa liian suureksi.

Äkillisen kuormanlisäyksen vaikutus

Käytimme aggregaatteja ilman kuormaa ja käynnistimme 2200 watin tehoisen, pehmokäynnisteisen kulmahiomakoneen, jonka käynnistysvirta oli 23,2 A. Missään aggregaatissa ei ollut ”taloudellisen käytön kytkin” päällä.

FXA pudotti jännitteensä 135 volttiin, Hondan jännite putosi 200 volttiin. Timcon jännite putosi 169 volttiin. Yamahan jännite putosi 150 volttiin. Kaikki koneet nostivat jännitteensä takaisin 230 volttiin nopeasti.

Jännitteen putoaminen saattaisi viitata siihen, että kuutiotilavuudeltaan pienissä moottoreissa ei ole vääntöä riittävästi äkillisiin kuorman lisäyksiin.

Yllättävää oli kuitenkin se, että myös kuutiotilavuudeltaan suuremmat koneet pudottivat jännitettään merkittävästi: AL-KO 200 volttiin, Autobil 187 volttiin ja Stanley 186 volttiin.

Muiden koneiden osalta jännite ei juurikaan pudonnut rälläkän aiheuttamasta äkillisestä kuormasta. Parhaiten tästä ns. ”kuoppakokeesta” selvisivät Einhell, Meister, Kipor ja Glanspower paras ensin mainittuna.

 

  • Kaikki aggregaatit käynnistyivät erinomaisesti. Yleensä aina ensimmäisellä vetäisyllä. Jos toisella vedolla joku laite ei käynnistynyt, oli syynä yleensä se, että virtanappi, tai rikastin oli jäänyt ”off-asentoon”. Käynnistysnarun vetovastuksessa oli pieniä eroja laitteiden välillä. Naiset tykkäsivät käynnistellä mielummin salkkumallisia aggregaatteja. Heidän mielestään putkikehikkomalliset olivat jäykempiä käynnistää. Miespuoliset käynnistelijät eivät suurta eroa huomanneet käynnistysvastuksessa, paitsi että Stanleyn vetonarun vastus oli selkeästi suurin.

Mittaukset

Merkki

Polttoaineen

kulutus 1kW/1h

Melutaso

1kW/1m 45°

AL-KO

695g

82,3 db

Autobil

945g

81,9 db

Einhell

730g

83,1 db

FXA

625g

84,5 db

Glanspower

625g

83,4 db

Kipor

570g

79,1 db

Meister

630g

81,3 db

Stanley

780g

81,9 db

Timco

550g

83,7 db

Honda

510g

76,7 db

Yamaha

515g

77,5 db

 

Sähkön laatu ja maksimi teho

Merkki

Jännite V

Taajuus Hz

Särö THD %f

Kuorma VA

Pieni kuorma

1 kVA

Pieni kuorma

1 kVA

Pieni kuorma

1 kVA

1,9 kVA

Max

AL-KO

233,1

233,1

53,0

52,2

5,0

10,3

13,6

3190

Autobil

235,5

236,1

53,6

53,8

8,6

12,0

11,9

1940

Einhell

234,8

236,6

53,5

52,8

7,6

16,9

19,7

3660

FXA

231,8

232,6

50,1

50,0

1,1

2,2

2,8

2650

Glanspower

239,0

238,7

50,4

49,6

8,6

11,8

10,9

2260

Kipor

230,0

227,3

50,0

50,0

1,0

2,6

3,7

1960

Meister

231,8

234,5

53,4

52,2

6,4

19,3

19,6

2790

Stanley

232,9

232,1

53,5

52,8

17,8

19,3

19,2

2760

Timco

231,4

229,9

50,0

50,0

0,7

2,4

2,8

2250

Honda

243,6

237,5

49,9

50,0

0,5

0,5

1,9

2150

Yamaha

234,5

228,6

50,1

50,1

0,9

1,2

3,3

2040

 

Tekniikkaa

AL-KO

2500-C

Autobil

FP2500

Einhell

BT-PG 2800/1

FXA

2600i

Glanspower

GF2.0

Kipor

IG2000i

Meister

DAR0634

Stanley

SG 2400 Basic

Timco Inverter

Generator 2000i

Honda

EU20i

Yamaha

EF2000iS

Paino tankattuna kg

51,865

41,64

50,67

38,615

49,69

24,865

50,455

50,46

24,855

24,095

24,88

Mitat PxLxK (mm)

590x430x480

620x450x480

625x465x475

610x325x515

590x430x445

515x300x430

590x440x442

595x435x440

513x296x426

512x290x425

490x280x455

Moottorin tilavuus cm3

196

163

208

125

196

171

196

196

113

98,6

79

Polttoaine

95E 10

98E 5

95E 10

95E 10

95E 10

98E 5

95E 10

95E 10

95E 10

95E 10

95E 10

Polttoainesäiliö l

15

12

15

7,5

15

3,7

15

15

3,5

3,6

4,2

Polttoainemittari

On

On

On

Ei

On

Ei

On

Ei

Ei

Ei

On

Taloudellisen käytön kytkin

Ei

Ei

Ei

On

Ei

On

Ei

Ei

On

On

On

Öljytilavuus l

0,6

0,6

0,6

0,9

0,6

0,4

0,6

n. 0,6

0,4

0,4

0,4

Öljyn tasovahti

Sammutus

Ei tietoa/ ei kokeiltu

Sammutus

Valo/ sammutus

Sammutus

Valo/ sammutus

Määrähälyytin

Sammutus

Valo/sammutus

Valo/ sammutus

Valo/ sammutus

Jännite/taajuus V/Hz

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

12 V lähtö

On

Ei

Ei

On

On

On

On

Ei

On

On

On

Maksimiteho kW

2,2

2,2

2,8

2,6

2,2

2

2,2

2,4

2

2

2

Nimellisteho kW

2

2

2,3

2,3

2

1,6

2

2,1

1,7

1,6

1,6

Ylikuormituksen merkkivalo

Ei

Ei

Ei

On

Ei

On

On

Ei

On

On

On

Käynnistys

Käsi

Käsi

Käsi

Käsi

Käsi

Käsi

Käsi

Käsi

Käsi

Käsi

Käsi

Takuu yksityis-/ ammattikäyttö

2 vuotta

1 vuosi

2 vuotta

2 vuotta

1 vuosi

1 vuosi

1 vuosi

2 vuotta

1 vuosi

4 / 1 vuotta

5 vuotta

Hinta €

389

159.90

299

599

199

629

349

349

490

1490

1490

Maahantuoja

Motoral Oy

Valuraudankuja 1

00700 Helsinki

Verkkokauppa.com

Kauppahuone

Harju Oy

Myllypuronkatu 30

33330 Tampere

Kesko Oyj

Kone-Glans Oy

Joensuunkatu 10

24100 Salo

Suomitrading

Ollilanojankatu 2

84100 Ylivieska

Veljekset

Keskinen Oy

Onnentie 7

63610 Tuuri

Blue Import BIM Oy

Hampuntie 12-14

36220 Kangasala

Suomitrading

Ollilanojankatu 2

84100 Ylivieska

Oy Brandt Ab

Tuupakantie 7B

01740 Vantaa

Yamaha-motor

Finland

 

 

 

Kaikilla aggregaateilla on päällä kilowatin kuorma. Sininen vaakakuvaaja on jännite (V) Punainen nouseva kuvaaja on virta (A) Keltainen vaakakuvaaja on taajuus (Hz)

  • Aggregaattia kuormitettaessa käy niin, että kuorman kasvaessa virta (A) kasvaa. Kun kone ei enää kykene tuottamaan riittävästi sähköä, alkaa jännite (V) pudota. AL-KO, Meister, Stanley ja Timco pitivät jännitteensä 230 voltissa todella hyvin, kun kuormaa lisättiin tasaisesti.

Laitteiden tehoa laskettaessa etsittiin jokaiselle koneelle optimitaso, jossa sähkönlaatu pysyy kullekin aggregaatille ominaisella hyvällä tasolla ja kuormitusta voidaan jatkaa pidemmän aikaa. Tämä on merkitty graafeihin sinisellä katkoviivalla.

Kiporin kohdalla huipputeho kasvoi vielä usealla sadalla volttiamppeerilla ennen jännitteen putoamista 220 volttiin. Lopulta ylikuormitussuoja katkaisi virransyötön. Meisterin kohdalla jännite pysyi loppuun saakka lähtötasolla ja virta kasvoi tasaisesti. Kuormitus lopetettiin kuitenkin sen vuoksi, että taajuus putosi 46 Hz:n tietämille. Huipputeho on näissä koneissa merkitty toisella sinisellä katkoviivalla.

Joidenkin aggregaattien kohdalla vaikutti siltä, että bensiinimoottorin teho alkoi loppua kesken kuormituksen (Autobil, Glans-power, Meister). Kun generaattoria pyörittävästä bensamoottorista loppuu voima, pyörintänopeus putoaa. Samalla alkaa myös taajuus (Hz) laskea. Pienellä vaihtelulla ei juurikaan ole merkitystä, mutta suuremmissa heitoissa se vaikuttaa suoraan moottorilla toimivan sähkölaitteen kierrosnopeuteen.

Mikäli koneen oma ylirasitussuoja katkaisi virran, on se merkitty sinisellä nuolella alaspäin. Mikäli jännite-, virta- ja taajuuskuvaaja vain loppuvat ilman sinistä nuolta alaspäin, kuormitus on lopetettu jännitteen pudottua 207 volttiin, tai sähkön laatu on pudonnut sellaiselle tasolle, ettei koneiden käyttö ole enää järkevää.

Loppuarvostelu

Kipor IG2000i

Tasaisessa kuormituksessa Kiporin jännite lähtee laskemaan 1960 VA kohdalla ja pysähtyy 220 V kohdalle. Huipputeho saavutetaan 2430 VA kohdalla ennen ylikuormitussuojan laukeamista. Harmoniset säröt ovat hyvällä tasolla ja pysyvät selvästi standardin sisällä. Kiporin ”ryyppyvipu” on samalla tavalla syvennyksessä kuin kaikissa muissakin salkkumallisissa koneissa, mutta se sijaitsee aivan syvennyksen yläreunassa ja on hieman hankala käyttää.

Timco Inverter Generator 2000i

Timcon jännite ja taajuus pysyvät lähtötasollaan tasaisessa kuormituksessa ylikuormitussuojan laukeamiseen saakka (2250 VA). Harmoniset säröt ovat myös Timcossa erittäin pienet. Tasaisessa kuormituksessa sähkön laatu on erittäin hyvä. Timcon jännite putoaa reilusti äkillisestä kuormanlisäyksestä, mutta ei aivan niin paljon kuin Yamahan jännite. Timco on testin kolmanneksi taloudellisin laite, mutta toiseksi äänekkäin.

FXA 2600i

FXA:n sähkön laatu on hyvä. Tasaisessa kuormituksessa jännite ja taajuus säilyvät vakiona 2650 VA saakka. Harmoniset säröt pysyvät matalalla koko testin ajan. Sen sijaan nopeaan kuormituksen nousuun FXA:n jännite kyykkää syvään hetkellisesti. Jännite putoaa peräti 135 volttiin, mutta saavuttaa nopeasti 230 voltin tason. Huoltotoimenpiteitä varten tarvitaan ristipääruuvimeisseliä suojakansien irrotukseen. FXA on joukon äänekkäin kone.

EINHELL BT-PG2800/1

Einhell on testin Powerkingi. Sen maksimiteho on peräti 3660VA. Einhell säilyttää jännitteensä todella hyvin sekä tasaisessa kuormituksessa, että nopeassa hetkellisessä kuorman lisäyksessä. Einhell on oivaltanut, että painavassa aggregaatissa pyörät vakiovarusteena helpottavat liikuttelua olennaisesti. Valitettavasti harmoniset säröt ovat melko korkealla tasolla, varsinkin kuormituksen yläpäässä. Sitä kautta sähkön laatu on huononee. Tankin korkki vuotaa liikuteltaessa täyteen tankattuna.

Meister DAR0634

Meisterin jännite pysyy lähtötasolla rasituskokeen loppuun saakka. Meisterissä on hyvä kuormankestävyys tasaisella kuormalla. Se pitää jännitteensä myös nopean kuorman lisäyksen aikana. Taajuus lähtee putoamaan 2790 VA kohdalla päätyen 46,7Hz:iin ennen ylikuormitussuojan laukeamista 3450 VA kohdalla. Harmoniset säröt kasvavat suuriksi kuorman mukana. Säröt ovat koko joukon toiseksi suurimmat; 1,9 kVA:n kuormalla jopa kaikkein suurimmat.

AL-KO 2500-C

AL-KOn jännite ja taajuus säilyvät vakiona aina 3190 VA saakka, eli kuormituskestävyys on hyvällä tasolla tasaisessa kuormituksessa. Nopea kuormanlisäys saa AL-KOn jännitteen putoamaan 200 volttiin hetkellisesti, mutta se palaa nopeasti lähtötasolle. Harmoniset säröt mahtuvat standardilaadun sisälle pienellä kuormalla, mutta ylittävät standardin kuorman kasvaessa. AL-KOn tankin korkki ei vuoda, vaikka sitä kannetaan täyteen tankattuna. Käyttöohjekirja on koko joukon paras.

Glanspower GF 2.0

Glanspowerin taajuus lähtee putoamaan jo 1850 VA kohdalla. Joko bensiinimoottorin säädöt ovat pielessä tai koneessa on muuta vikaa. Moottorin kierrokset laskevat jo suhteellisen pienellä kuormituksella. Tästä johtuva taajuuden putoaminen vaikuttaa suoraan laitteella käytettävän moottorin kierrosnopeuteen. Harmoniset säröt paukkuvat selvästi yli standarditason. Tankin korkki vuotaa liikuteltaessa konetta täyteen tankattuna.

Stanley SG 2400 Basic

Stanley säilyttää jännitteensä tasaisella kuormalla lähtötasolla 2760 VA:n kuormaan saakka. Äkillisessä kuorman lisäyksessä Stanley pudottaa jännitteensä 186 volttiin. Taajuus pysyy tasaisesti standardilaadun yläpuolella (ei siis täytä standardia). Tasainen kuormitus ei juurikaan vaikuta sähkön laatuun. Harmoniset säröt ovat koko joukon suurimmat.

Autobil FP2500

Autobilin jännite ja taajuus säilyvät vakiona 1940 VA saakka. Tämän jälkeen kierrosnopeus putoaa ja taajuus kääntyy laskuun vetäen myös jännitteen alas. Generaattoria pyörittävä moottori on joko viallinen, tai sen säädöt ovat pahasti pielessä. Tilalle saadun toisen Autobil-aggregaatin voimat loppuivat vielä aikaisemmin ja sähkön laatu oli huonompaa. Kumpikaan kone ei saavuta valmistajan ilmoittamaa sähköntuottotasoa. Tankin korkki vuotaa liikuteltaessa täyteen tankattuna.

VERROKKI Honda EU20i

Honda on koko porukan kevyin laite hyvin pienellä mariginaalilla muihin salkkumallisiin koneisiin. Se on myös kaikkein hiljaisin ja polttoainetaloudellisin kone. Hondan jännite on pienellä kuormalla 243 V, mutta putoaa kuorman kasvaessa. 2150 VA:n kohdalla jännite lähtee putoamaan voimakkaasti. Harmonisten säröjen osalta Honda on koko testin paras laite. Kuorman lisääminen saa aikaan hetkellisen jännitteen laskun.

VERROKKI Yamaha EF2000i

Yamahan moottori on koko joukon pienin. Se näkyy hetkellisesti jännitteen laskuna nopeasti kuormaa lisättäessä. Jännite laskee melko varhaisessa vaiheessa 223 V tasolle, ollen kuitenkin reippaasti standarditasoa. Harmoniset säröt ovat koko joukon toiseksi pienimmät. Vaikka Yamaha on mittarin mukaan hiukan Hondaa äänekkäämpi, on Yamahan matala murina miellyttävämpää kuunnella. Polttoainetaloudessa on ainoastaan viiden gramman ero Hondan hyväksi.