Asunto-osakeyhtiön osakkaiden, vuokralaisten ja hallituksen velvollisuudet ja oikeudet joutuvat koetukselle usein vain ongelmatilanteissa. Silti niistä kannattaa olla perillä jo ennen kuin erimielisyydet uhkaavat esimerkiksi homekysymyksissä.

Isännöintiliitto ottaa kantaa viime aikoina esiin nousseisiin homeongelmaepäilyihin ja niiden synnyttämään keskusteluun asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden, vuokralaisten ja hallituksen velvollisuuksista ja oikeuksista. Isännöitsijöiden kokemusten mukaan home-epäilyissä ei aina ole perää. Isännöintiliitto kuitenkin muistuttaa, että jos homeongelmasta kuitenkin on olemassa selviä merkkejä, taloyhtiön hallituksen tulee päättää toimenpiteistä. Tilanteen arvioinnissa hallitusta neuvoo isännöitsijä. Hallituksen välinpitämätön suhtautuminen voi johtaa pahimmillaan osakkaiden ja asukkaiden terveyden vaarantumiseen.

Asunto-osakeyhtiömuotoisessa asumisessa myös ongelmat ovat yhteisiä, ja niihin puuttuminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on kaikkien etu.

”Riittäviin toimiin ryhtyminen on hallituksen ja isännöinnin selkeä velvollisuus ja sen laiminlyönti voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen”, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen. Isännöintiliitto listasi eri osapuolten velvollisuudet homeongelmatapauksissa.

Osakkaan velvollisuudet
• Ilmoittaa kirjallisesti isännöitsijälle viasta tai puutteesta, joka on yhtiön kunnossapitovastuulla olevassa rakenteessa.
• Perustella väite riittävän selvästi; yhtiön johto arvioi ilmoituksen avulla, kuinka konkreettisia merkkejä homeongelmasta on ja mihin toimiin on ryhdyttävä.
• Huolehtia huoneistonsa kunnosta.

Osakkaan oikeudet
• Jos ongelmaepäily ei johda yhtiöissä toimenpiteisiin tai asiaa selvitettäessä ei löydetä merkkejä homeesta, osakas voi ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen, joka arvioi asunnon terveyshaitan olemassaolon.

Vuokralaisen velvollisuudet
• Ilmoittaa home-epäilyistä vuokranantajalleen ja isännöitsijälle tai hallitukselle.

Hallituksen velvollisuudet

• Tilata asiantuntijaselvitys, jos on syytä epäillä, että vika tai puute on olemassa ja se kuuluu yhtiön kunnossapitovastuulle.
• Varmistaa, että asukkaille ja osakkaille viestitään riittävästi selvityksen etenemisestä ja tulevista korjauksista.
• Ajaa yhtiön ja osakkaiden etua ja toimia sen mukaisesti.
• Asiantuntevan isännöinnin hankinta.

Isännöitsijän velvollisuudet
• Ajaa yhtiön ja osakkaiden etua.
• Huolehtia siitä, että taloyhtiö täyttää velvollisuutensa osakasta kohtaan. Käytännössä siis toimia hallituksen tukena ja olla asiantuntija siinä, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.