Biltema S 2501
Bosch AXT 22 D
Eliet NEO
FXA LSG2512-4
Ryobi RSH2545B
Stiga SH 2500
Stihl GHE 150

Keväällä laitetaan piha kuntoon edellisen syksyn ja talven jäljiltä. Oksia on putoillut puista ja pensasaita kaipaa kuivuneitten varsien ja rehottavien versojen karsimista. Pihapuissa on myös kuolleita ja kuivuneita oksia, jotka on poistettava. Joskus voi olla kokonaisen pensasaidan uudistaminen edessä. Tästä kaikesta syntyy helposti ongelmallisen paljon oksaa, risua, ohuempaa ja paksumpaa rankaa.

Viedäkö risukuormia jäteasemalle, vai käyttää hyödyksi omassa pihapiirissä? Risujen hävittäminen polttamalla ja naapuruston savustaminen ei ole oikein suotavaa. Kuntien ympäristönsuojelumääräykset voivat myös rajoittaa tai kieltää puutarhajätteiden polttamisen. Polttamisesta on tehtävä ilmoitus, jos savua syntyy runsaasti.

On ympäristön kannalta sama, poltetaanko risut vai haketetaanko ne ja annetaan lahota. Periaatteessa sama määrä hiilidioksidia vapautuu ilmakehään niin nopeassa kuin hitaassa palamisessa ts. lahoamisessa. Risuja polttaessa vapautuu kylläkin ”savuna ilmaan” myös haitallisia partikkeleita, kun palaminen ei ole niin täydellistä.

Paksuimmat rungot ja oksat voi ja kannattaakin pätkiä polttopuiksi takkaan tai saunan pesään. Kaikki loppu, mikä halkaisijaltaan menee oksasilppurin aukosta sisään, on haketettavissa ja käytettävissä hyödyksi. Joka tapauksessa hakettamalla risuvuori muuttuu tilavuudeltaan murto-osaan alkuperäisestä.

Laaja valikoima

Kokosimme vertailuun joukon verkkovirralla toimivia oksasilppureita. Ne edustavat hyvin alan tarjontaa, joka koostuu suurelta osin noin 2500 watin tehoisista laitteista. Oksia pääse silppuamaan suhteellisen pienelläkin investoinnilla, tässä otoksessa halvimmillaan FXA:lla 179 eurolla, K-Raudan oman brändin hakettimella. Hakettimeen voi myös sijoittaa suuremmankin summan, riippuen harrastuksen vakavuudesta tai jopa ansiokäytöstä, esimerkkeinä tässä joukossa 479 euroa maksava Stihl tai 619 euron hintainen Eliet.

Huomioon otettavaa hakettimissa on laitteen suurin sallittu syötettävän oksan paksuus. Se vaihteli tässä joukossa valmistajan suositusten mukaan 35–45 millimetrin välillä. Lisäksi useimmissa on varusteena keruusäiliö, joiden tilavuus vaihtelee Stigan 40 litrasta Bilteman 64 litraan. Stihlin varustukseen ei kuulu keruusäiliötä. Elietin keruusäiliön materiaali on tekstiiliä, kaikkien muiden muovia.

Työtehon eli laitteen läpi menevän materiaalin määrän ilmoittavat vain Bosch 170 kg/h ja Eliet 300 l/h. Harmiksi ilmoitetut tehot ovat eri laatuisia. Kuluttajan kannalta olisi mukavaa, jos alalla olisi jokin käytäntö, jonka mukaan kaikki valmistajat ilmoittaisivat laitteensa työtehon.

Melu voi olla tässä laiteryhmässä tärkeäkin valintakriteeri. Valmistajat onkin tässä koneluokassa velvoitettu ilmoittamaan standardin mukaisen meluarvon. Joukon alhaisimman melutason lupaa Bosch (92 dB) ja korkeimman Ryobi (107 dB). Nämä valmistajien ilmoittamat melut poikkeavat mittaamistamme meluista, sillä meidän mittauksemme on tehty käytännön kenttäoloissa.

Haketustekniikaltaan laitteet jakautuvat kahteen pääryhmään, silppuaviin ja murskaaviin. Silppuavia ovat Eliet, Ryobi ja Stihl. Ryobissa ja Stihlissä lautasmainen teräyksikkö viipaloi käsiteltävän materiaalin. Elietissä tavanomaisesta silppuavasta poikkeava monisakarainen, tähtimäinen teräyksikkö lähinnä repii oksamateriaalin silpuksi.

Murskaavia ovat Biltema, Bosch, FXA ja Stiga. Niissä oksa-aines murskautuu kulkiessaan lieriömäisen hammasrattaan ja sen vastalevyn muodostaman valssin läpi. Tuloksena syntyy papanamaista oksamurskaa.

Kaikissa vertailun hakettimissa on pyöräpari ja vetokahva tai vastaava rakenne siirtelyä helpottamassa. Kokoonsa nähden pääosa laitteista on suhteellisen keveitä, 25–30 kiloa, joten niitä on helppo kuljettaa ja siirtää tarvittaessa työpisteestä toiseen. Poikkeuksen painon suhteen tekevät keveän kevyt Ryobi vain 13,6-kiloisena ja toisessa ääripäässä oleva Eliet 36,2-kiloisena, jonka senkin saa punnerrettua, tilansäästöasentoon taitettuna, vaikkapa farmariauton takakonttiin.

Silppuava vai murskaava?

Oksasilppurit voidaan jakaa kahteen pääryhmään leikkuutavan perusteella: silppuavat ja murskaavat. Leikkuumenetelmästä seuraa muutamia laitteen käyttöön ja soveltuvuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka kannattaa ottaa huomioon hankinnan yhteydessä.

Ensimmäinen ja ehkä merkittävin ero käytön kannalta on melu. Hakettimien melu käy tietysti käyttäjän korviin ja kantautuu naapurustoonkin. Pääsääntöisesti silppuavat pitävät meteliä ja murskaavat ovat hiukan hiljaisempia.

Silppuavissa malleissa – Eliet, Ryobi ja Stihl – kovalla nopeudella (2800–4500 r/min) pyörivä teräyksikkö leikkaa ja viipaloi materiaalin sekä sinkoaa sen vauhdilla poistoaukosta. Käyttäjä voi jonkin verran vaikuttaa silppuamisnopeuteen ja laatuun silputtavan aineksen annostelulla. Silppuavaan laitteeseen on mahdollista syöttää enemmän tavaraa kuin laite jaksaa niellä ja seurauksena voi olla tukkeutuminen.

Kuulosuojaimien käyttöä vaativa melu aiheutuu terän iskuista ja silpun sinkoilusta leikkuukotelon seinämiin.

Murskaavissa malleissa – Biltema, Bosch, FXA ja Stiga – oksasilppureissa suhteellisen hitaasti (noin 40 r/min) pyörivä lieriönmuotoinen jyrsinterämekanismi vetää ja katkoo käsiteltävän aineksen. Materiaali kulkee terävähampaisen hammaspyörän ja sen vastalevyn kautta aikalailla tasatahtia. Tuotos on tasalaatuista 1-2 cm:n pituista ja oksa-aineksen paksuista nappulaa. Käyttäjä ei voi vaikuttaa leikkuunopeuteen esimerkiksi pyrkimällä syöttämään oksia nopeammin.

Melu aiheutuu pääosin oksa-aineksen pilkkoutumisesta suhteellisen verkkaisella nopeudella, eikä tuotoksen valuessa poistoaukosta keruusäiliöön aiheudu melua. Melua on kuitenkin laitteen murskatessa sen verran, että moni haluaa käyttää kuulosuojaimia mukavuussyistä. Murskaavalle hakettimelle ei pidä tuputtaa liikaa purtavaa, sekin voi mennä tukkoon.

Tukosten selvittäminen

Hakettimien kanssa ei pidä hoppuilla. Parhaiten työ sujuu, kun oksaa syötetään kiireettä tasaisella tahdilla. Joutokäynti oksien annostelun välillä ei ole pahasta, sillä kuormittamattomana leikkuupesä puhdistuu liiasta töhkästä. Suurin työn hidaste on laitteen tukkeutuminen, sillä tukosten selvittäminen voi viedä aikaa.

Useimmat työn keskeyttävät tukokset johtuvat ylitarjonnasta. Urakkaa ei voi jouduttaa tunkemalla keppiä enempää kuin terät jaksavat leikata tai katkoa. Seurauksena on tukkeutuma ja laitteen pysähtyminen. Tukkeuman selvittäminen vie tapauksesta riippuen aikansa. Kaikissa hakettimissa on tehokkaat turvajärjestelyt, joiden ansiosta käynnissä oleviin leikkuuosiin ei pääse käsiksi.

Silppuavien hakettimien tukkeumia pääsee selvittämään kohtuullisen helposti. Niiden leikkuupesät ovat avattavissa huoltoa varten. Ryobin ja Stihlin leikkuukotelot on saranoitu niin, että syöttösuppilo kääntyy auki paljastaen teräyksikön ja leikkuukotelon, josta tukkeuman aiheuttajat on helppo poistaa. Usein liian pitkä ja paksu oksanpätkä on aiheuttanut tukoksen, kiilannut terän ja estänyt pyörimisen.

Silppuavan Elietin mahdolliset tukkeumat ovat nähtävissä läpinäkyvän leikkuukotelon kannen ansiosta. Idea on muuten mainio, mutta kannen avaaminen on työlästä; kansi jumittaa, eikä siitä saa kunnon otetta. Kun kansi on lopulta saatu auki, tukoksen selvittäminen on vaivatonta.

Murskaavien laitteiden leikkuupesään ei pääse käsiksi. Murskaavissa on sen sijaan kaikissa peruutusvaihde, jolla tukkeuman saa useimmiten selvitettyä. Murskain tukkeutuu ja laite pysähtyy joko liian kookkaasta ja kovasta purtavasta, tai sitten yksinkertaisesti säiliö on täyttynyt poistoaukkoa myöten.

Katteeksi ja kuivikkeeksi

Silppua tai mursketta, hake soveltuu hyvin pensaiden ja puiden juurille, sekä pihan ja puutarhan poluille katteeksi. Kate pitää rikkaruohot kurissa ja suojaa pintakerrosta kuivumiselta. Lisäksi hakeaines sitoo pintakerrosta ja estää sitä liettymästä pitemmillä sadejaksoilla.

Hake soveltuu myös hyvin kompostin sekaan ilmastoivaksi ja tukevaksi kuivikkeeksi. Maalla ja mökillä, missä ulkohuusseja vielä käytetään, on hake mainio lisä puuceen tuotoksen jälkikompostointiin.

Puutarha-alan asiantuntijoiden mukaan kukkapenkkeihin ja kasvimaan istutuspenkkeihin puusilppu ei ole niin suositeltavaa, sillä lahotessaan se kuluttaa kasvualustan typpeä.

Mittaukset ja arvostelu

Hakettimien arvostelussa on neljä kohtaa: työteho, työjälki, käyttö ja melu. Työteho ja melu perustuvat mittauksiin. Työjälki perustuu tuotoksen silmämääräiseen arviointiin ja käyttö työskenneltäessä saatuihin kokemuksiin.

Mittaukset tehtiin hiukan tavanomaista hakettimien syyssesonkia myöhemmin, ensilumien jo tultua. Risua, keppiä, oksaa ja rankaa oli käytössämme riittävästi, sillä Lahden jätteenkäsittelyaseman lanssilla oli tuolloin kokonainen vuori seudun puutarhoista, pihoilta ja puistoista tuotua haketusta odottavaa ainesta. Kiitokset Kujalan jäteasemalle, jonka risuvuoren juurella saimme hakettaa, tehdä vertailun vaatimat mittaukset ja käyttökokeet.

Työtehomittausten materiaaliksi erotimme hakevuoresta tyypillistä pientalojen pihapiirin haketettavaa: sekä tuoreempaa että jonkin aikaa tekeytynyttä ainesta. Suojattomasta varastoinnista johtuen aivan kuivaa keppiä ei ollut tarjolla. Kaikille vertailun laitteille tarjoiltiin samaa vaihtelevaa tavaraa.

Tuotoksen punnitseminen tuntui luontevalta, joten työteho on ilmaistu mitalla paino aikayksikössä eli kilogrammaa tunnissa. Tuotoksen punnitsemista puolustaa tässä vertailussa myös se seikka, että murske ja silppu ovat paino/tilavuussuhteeltaan erilaisia. Tällöin paino antaa luotettavamman yhteisen mittarin. Luotettavien tulosten saamiseksi kaikilla ajettiin useampia 10 minuutin haketusjaksoja.

Melut mitattiin metrin etäisyydeltä laitteesta, sekä kuormittamattomana että kuormitettuna. Pistearvostelussa otettiin huomioon molemmat edellä mainitut meluarvot. Haketettaessa kertyi käyttökokemuksia, niin kehuttavia kuin harmittaviakin. Käyttöarvosanat muodostuivat kolmen käyttäjän koottujen kokemusten perusteella

Työjäljen arvostelussa otettiin huomioon kahden eri leikkuumenetelmän toisistaan poikkeavat tuotokset. Murske ja silppu arvosteltiin kummatkin erikseen omana ryhmänään. Samaa arvosana-asteikkoa käyttämällä katsottiin, että loppuarvostelussa tuotoksen laatua eli työjälkeä vastaavat arvosanat voitiin laittaa samalle viivalle.

Huomioita ja perusteita

Vertailussa silppuavat hakettimet ovat kärkisijoilla haketustehon ansiosta. Se ei tarkoita, että murskaavat olisivat huonoja tai eivät täyttäisi tehtäväänsä. Murskaavat toimivat hienosti kiireettöminä ja hiljaisina puurtajina. Kun oksaa ja risua on tarjolla valmiina hakettimen vieressä, niin laitteesta ja työtahdista riippuen keruusäiliö voi täyttyä 10–20 minuutissa.

Murskaavilla oksat, risut ja ohuemmat rangat menevät pieneen tilaan siististi, vähin äänin ja rauhallisesti omaa tahtiaan. Murskaaville tarjotaan oksantyveä sen verran, että murskaimen hampaat saavat otteen. Sen jälkeen ne vetävät itsestään oksat sisäänsä ohuimpia latvoja myöten. Pitempiä risuja saa halutessaan ohjailla, etteivät mennessään piiskaa käyttäjiä.

Silppuavat tuntuvat vaativan ripeätä toimintaa. Niiden kanssa on jotenkin kiire. Melua ei viitsisi itse kuunnella, eikä häiritä naapureita. Silppuavia hakettimia on ”syötettävä”, keppiä on työnnettävä ja saatettava loppuun asti. Oksien kovuudesta riippuen syöttäminen voi käydä pitemmän päälle käsille, kun terän iskut välittyvät rankaa pitkin syöttäjän otteeseen. Silppuavilla hakettimilla työskentelyssä on tekemisen meininki – sen kuulee ja tuntee.

Kahden erilaisen leikkuutavan tuotokset ovat erilaisia ja niiden hyötykäyttö voi jonkin verran poiketa toisistaan. Hakettamaan pääsee kohtuullisellakin panostuksella. Risujen polttaminen ei ole oikein suositeltavaa monestakin syystä. Kuljettaminen jätteenkäsittelyyn vaatii vähintään peräkärryä. Hakettaminen omaan käyttöön on mukavaa puuhaa, sen voi ottaa ulkoiluna ja hyötyliikuntana.

 

 

MITTAUKSET Biltema Bosch Eliet FXA Ryobi Stiga Stihl
Haketusteho (kg/h) 139 158 243 150 174 114 261
Melu dB(A)
Kuormittamaton 75 70 68 78 93 77 69
Kuormitettu 80 82 93 80 96 81 95
Max. halkaisija (mm) 40 40 45 40 45 39 45
Mitat (cm)
Korkeus 93 92 125 93 89 91 114
Leveys 48 34 65 48 46 49 38
Syvyys 59 68 61 59 52 57 63
Paino (kg) 27,8 31,4 36,2 27,8 13,6 27,3 25,5

 

TEKNIIKKA Biltema Bosch Eliet FXA Ryobi Stiga Stihl
Malli S 2501 AXT 22 D NEO LSG 2512-4 RHS2545B SH 2500 GHE 150
Ottoteho (W) 2500 2200 2500 2500 2500 2500 2500
Työtapa murskaava murskaava silppuava murskaava silppuava murskaava silppuava
Oksan koko (mm) *) 40 40 45 40 45 40 45
Säiliön tilavuus (l) 64 53 50 60 40 60 Ohjaava kanava
Paino (kg) 27,8 31,4 36,2 27,8 13,6 27,3 25,5
Mitat (cm) **) 93,59,48 92,68,34 125,61,65 93,59,48 89,52,46 91,57,49 114,63,38
Suojausluokka IP24 IPX4 Ei ilmoitettu IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
VARUSTEET
Pyörät on on on on on on on
Vetokahva on on on on on on on
Survin, mela, työnnin ei on on ei on on ei
Varastointi ***) ei on on ei ei ei ei
Työkalut (kokoaminen) on ei ei on on ei on
Suojavarusteet ****) ei ei on ei ei ei ei
*) Suurin silputtavan oksan halkaisija. **) Mitat korkeus, leveys, syvyys, ***)Taitettavissa pienempään tilaan varastoitaessa, ****) Suojalasit, kuulosuojaimet ja suojakäsineet

Loppuarvostelu

Stihl GHE 150

Silppuava

Maahantuoja: Andreas Stihl Oy, www.stihl.fi

Teho: 2500 W

Oksakoko: 35 mm

Säiliö: 45 l

Valmistusmaa: Itävalta

Hinta: 479 €

Stihlin silppuava haketin on vakuuttava ja laadukkaan oloinen kokonaisuus. Joukon paras työteho on seurausta sen kanssa työskentelyn sujuvuudesta. Siinä on joukon toimivin, neliapilan muotoinen syöttöaukko. Rangat ja oksat eivät takertele ja tuuheammatkin oksaiset risut menevät läpi helposti.

Jos laite sattuu tukkeutumaan, niin sen selvittely ja terän puhdistus on helppoa ja turvallista avattavan leikkuukotelon ansiosta. Varustukseen ei kuulu keruusäiliötä, mutta Stihlillä voikin hakettaa suoraan kohteeseen esim. polulle tai puun juurelle. Purkuaukolla on toki hyvät suojat, jotka rajaavat mainiosti silpun leviämistä.

Stihlin kuormittamaton melu on suhteellisen alhainen. Työmelu kohoaa leikkuumenetelmästä johtuen ja vaatii ehdottomasti kuulosuojainten käyttöä. Laite tekee siistiä ja tasalaatuista silppua. Silpun laatu on tässä kolmen silppuavan joukossa keskitasoa, aikalailla siistiä ja tasalaatuista.

Korkeanoloisesta rakenteesta huolimatta Stihl on vakaa käytössä ja tasapainoinen liikuteltaessa. Vetokahvan puute ei haittaa, sillä suppilon reunasta saa hyvän otteen liikuteltaessa ja vedettäessä kohteesta toiseen. Käyttökytkimet ovat selkeät ja hyvin ulottuvilla ja sähköpistokkeen liitäntärasian kansi lukitsee pistokkeen ja pitää sen paikallaan työskentelyn aikana. Stihl mahtuu kapeaan tilaan kuljetettaessa ja varastoitaessa, madaltaminen vaatii yläosan irrottamisen.

Bosch AXT 22 D

Murskaava

Maahantuoja: Robert Bosch Oy, www.bosch.fi

Teho: 2200 W

Oksakoko: 38 mm

Säiliö: 53 l

Valmistusmaa: Puola

Hinta: 385 €

Boschin murskaava haketin jakaa kakkossijan Elietin silppuavan kanssa. Bosch erottuu edukseen muista saman menetelmän laitteista. Muut murskaavat: Biltema, FXA ja Stiga, vaikuttavat enemmän tai vähemmän toistensa kopioilta.

Bosch on murskaavien tehokkain. Sen syöttöaukon muotoilu ohjaa rangat ja risut hyvin murskaimen imuun. Murskain tekee karkeahkoa, mutta tasalaatuista jälkeä vaihtelevasta materiaalista.

Bosch on ainoa murskaava, jonka leikkuupesää pääsee tarkastelemaan ja puhdistamaan irrotettavan syöttösuppilon ansiosta. Käyttökytkimet ovat erittäin selkeät ja hyvin esillä. Murskaimen suunnanvaihdolla saa useimmat takertelut heti selvitettyä.

Laite on tasapainoinen ja helppo liikutella vetokahvan ansiosta. Varustukseen kuuluu työnnin, jolla risujen syöttöä voi tarvittaessa vauhdittaa. Boschin melutaso on sen verran alhaisilla lukemilla, että työturvallisuus ei edellytä kuulosuojainten käyttöä. Oman mukavuuden kannalta saa käyttää.

Keruusäiliö on jämäkkä ja se pysyy paikallaan, vaikka siinä ei ole erityistä lukitusta. Säiliössä on myös säleikkö, josta voi seurata täyttymistä.

Eliet NEO

Silppuava

Maahantuoja: www.hankkija.fi

Teho: 2500W

Oksakoko: 35 mm

Säiliö: 50 l

Valmistusmaa: Belgia

Hinta: 619 €

Elilet Neo on tässä joukossa silppuavan leikkuumenetelmän osalta omilla urillaan. Elietin tähtimäinen leikkuuterä lähinnä repii tai raastaa. Sen menestys vertailun jaetulle toiselle pistesijalle painottuu selvimmin kiitettävään työtehoon. Syöttöaukko ei vastusta materiaalin annostelua, mutta syvemmällä nielussa kookkaampi tavara toisinaan takkuaa.

Omaperäinen leikkuutapa on tehokas. Oksa-aines osuu teräyksikölle pituussuunnassa, joten työjälki on pitkänomaista ja karkeahkoa. Tukoksia syntyy, jos ainesta syötetään liialla voimalla ja innolla. Leikkuupesän ikkuna on kiva juttu, kun laite on mennyt jumiin, siitä voi nähdä tukoksen ja sen aiheuttajan. Selvästi myös ammattilaisille suunnatussa ohjekirjassa on esitetty teräyksikön seikkaperäinen kunnossapito-ohjelma.

Elietin melutaso on joutokäynnillä joukon vaimein, kuin auton ajoviiman suhinaa. Työskennellessä kuormitettu melutaso vaatii ehdottomasti kuulosuojainten käyttöä.

Eliet on joukon painavin, mutta vetokahvan ja kookkaiden pyörien ansiosta hyvin liikuteltavissa. Jalustan kiristysmekanismi voisi olla pitävämpikin, kiristäminen on tehtävä voimalla ja huolella. Saman mekanismin avulla laitteen saa taitettua pienempään tilaan säilytysasentoon.

Elietin keruusäiliönä toimiva kangaskori on pienehkö, eikä tahdo pysyä paikallaan, joten se voi jäädä käyttämättäkin, jos työtahtiin ei sovi turhia keskeytyksiä.

Ryobi RSH2545B

Silppuava

Maahantuoja: Ryobi, fi.ryobitools.eu

Teho: 2500 W

Oksakoko: 45 mm

Säiliö: 40 l

Valmistusmaa: Kiina

Hinta: 249 €

Ryobin haketin on leikkuumenetelmältään silppuava, vaikka laitteen ulkoinen olemus muistuttaakin joukon murskaavia. Sen työteho on keskitason paremmalla puolella. Syöttöaukko näyttää kapealta, mutta laite käsittelee hyvin kaiken, mitä aukosta mahtuu.

Työjälki on hienoa, siistiä ja tasalaatuista. Ryobi silppuaa oksa- ja risuaineksen selvästi muita hienommaksi. Työjäljellä ja tehokkuudella on tässä varjopuolensa, syötettävien oksien ja rankojen tärinä käy käsille. Voi jopa joutua pitämään taukoja, ettei kädet puudu.

Ryobi ei tukkeudu helposti, mutta ainakin käytön päätteeksi on hyvä tarkistaa ja puhdistaa leikkuukotelo. Saranoitu syöttösuppilo on avattavissa ja taitettuna se paljastaa teräyksikön sekä leikkuukotelon puhdistusta ja huoltoa varten. Käyttökytkimet ovat selkeät ja hyvin toimivat, mutta sijainti melko alhaalla.

Ryobi on niin kevyt ulkoiseen olemukseensa nähden, että siihen tarttuessa yllättyy. Keveydestä huolimatta se pysyy hyvin paikallaan työskenneltäessä. Laitteen keruusäiliö on sen verran läpinäkyvää materiaalia, että täyttymistä voi helposti seurata. Ryobiin liitetty virtajohto irtoaa helposti työn tohinassa. Ryobi on vertailun äänekkäin laite, sen joutokäyntikin, saati työmelu vaativat ehdottomasti kuulosuojainten käyttöä.

Stiga Bio Silent SH 2500

Murskaava

Maahantuoja: Stiga Oy, www.stiga.com/fi

Teho: 2500 W

Oksakoko: 40 mm

Säiliö: 60 l

Valmistusmaa: Kiina

Hinta: 269 €

Stiga on mallinimensä mukaisesti hiljainen puurtaja. Melutaso on samalla vaimealla tasolla, kuin ”samalla muotilla” tehdyillä Biltemalla ja FXA:lla. Kuulosuojainten käyttö on mukavuus- ja makuasia.

Onko niin, että kun ei kuulu kovaa ääntä, niin ei tule suurta tulostakaan? Stigan työteho jää vaatimattomaksi, mutta on linjassa muiden vertailun murskaavien kanssa. Laite erottuu kuitenkin edukseen työjäljen osalta, joka on selvästi siistimpää ja tasalaatuisempaa, kuin kahdella edellä mainitulla toistensa ”kopiolla”.

Stigan syöttöaukon muotoilulla on pyritty ohjaamaan paksuinta tavaraa murskaimelle otollisimpaan suuntaan. Ohuimpien risujen ja lyhyiden kepakoiden syöttöä saa autettua asiallisella työntimellä. Käyttökytkimet ovat erittäin toimivat ja parhaiten sijoitettu aivan ylhäälle käyttäjän ulottuville.

Keruusäiliö pysyy hyvin paikallaan helppokäyttöisen lukituskahvan ansiosta. Umpimusta säiliö ei anna mitään havaintoa täyttymisestä. Sitä on tarkkailtava, sillä täpötäysi säiliö on tyypillisin tapa saada murskaava haketin tukkeutumaan. Stiga on helppo liikuteltava asiallisen vetokahvan, hyvänkokoisten pyörien ja paikallaan pysyvän korin ansiosta.

 

Biltema S 2501

Murskaava

Maahantuoja: Biltema, www.biltema.fi

Teho: 2500 W

Säiliö: 64 l

Oksakoko: 40 mm

Valmistusmaa: Kiina

Hinta: 199 €

 

Bilteman murskaavan hakettimen työteho on linjassa vertailun muiden saman leikkuumenetelmän omaavien kanssa. Tulosta syntyy tasaiseen koneen määräämään tahtiin. Tuotos on karkeahkoa papanaa, jonka joukossa on huomattavasti tikkuja ja säleitä. Laite tuntuu olevan tarkka murskaimen säädöstä. Bilteman ohjekirjassa on hyvät ohjeet, joiden avulla kuka tahansa voi vihkiytyä murskaavan leikkurin säätämiseen. Säätöhän tapahtuu vain yhtä laitteen kyljessä oleva rattiruuvia kiertämällä.

Laitteen syöttöaukko on saman muotoinen, toiseen laitaan ja murskaimen hampaisiin ohjaava, kuin FXA:ssa ja Stigassa. Joka tapauksessa Bilteman hakettimen käsittelyllä suurempikin risu- ja oksavuori muuttuu siistiksi hakekeoksi, jonka voi käyttää hyödyksi.

Alhainen melutaso on ominaista tämän vertailun murskaaville hakettimille, eikä Biltema tee siinä poikkeusta. Kuulosuojainten käyttö on mukavuustekijä. Laitteen keruusäiliö on tilava ja siinä on lukituskahva. Läpinäkyvän keruusäiliön täyttymistä voi työn kuluessa seurata ja tyhjentää ajoissa.

Bilteman käyttökytkimet ovat selkeät. Pyörimissuunnan vaihto laitteen käydessä helpottaa mahdollisissa oksien juuttumistilanteissa. Pyörimissunnan merkkivalo on myös hyvä lisä.

Laitetta on helppo liikutella paikasta toiseen vetokahvan ja riittävän kokoisten pyörien ansiosta. Bilteman varustukseen ei kuulunut syöttösuppilon työnnintä.

FXA LSG2512-4 2500W

Murskaava

Maahantuoja: K-Rauta, www.k-rauta.fi

Teho: 2500 W

Säiliö: 60 l

Oksakoko: 40 mm

Valmistusmaa: Kiina

Hinta: 179 €

FXA:n murskaava haketin ei poikkea Bilteman vastaavasta kuin muutamin ulkoisin ja pienin teknisin eroin. Työtehossa FXA oli hiukan Biltemaa parempi, mutta samoilla arvosanoilla. Loppuarvostelun järjestys samoilla yleisarvosanoilla on aakkosten mukainen.

FXA:n keruusäiliö on läpinäkyvä ja pitää tekijän ajan tasalla täyttymisestä. Korin lukituskahva ja mekanismi on yksinkertainen ja helppo käyttää. Murskaimen pyörimissuuntaa voi vaihtaa ”lennossa” jos takertelua ilmenee. Työtehoa ei voi kiihdyttää, sillä murskainyksikkö jauhaa tasanopeudella. Tavaran liika syöttäminen johtaa helposti ylikuormitukseen ja laitteen tukkeutumiseen.

Pieni, mutta joissain tapauksissa merkittävä ero on sähköjohdon liittäminen. FXA:ssa on kunnollinen pistorasia, jossa jatkoroikka pysyy luotettavasti. Varustukseen kuuluu työnnin, jolla viimeiset risut ja tikunpätkät saa survottua laitteen nieluun.

Hakettamaan pääsee kohtuullisella panostuksella, FXA on vertailun edullisin!