Materiaalien uudelleenkäyttö on päivän sana, mutta ihan kaikkea ei kannata tuunata uuteen käyttöön, muistuttaa Tukes. Tietyt kierrätysmateriaalit ovat haitallisia terveydelle tai ympäristölle.

Jos käytöstä poistettu tavara houkuttaa uudelleenkäyttöön, pitää ensin tietää mitä raaka-ainetta se on. Kaikki hyvältäkin näyttävät kierrätysmateriaalit eivät välttämättä ole hyväksi terveydelle tai ympäristölle.

Tutustu materiaaliin

Uusiokäytössä kannattaa huomioida, mihin käyttötarkoitukseen materiaali on alun perin suunniteltu. Esimerkiksi vanhaa, puunsuojausaineella kyllästettyä ratapölkkyä tai sähköpylvästä ei voi käyttää kasvimaan reunana tai pihapöydän rakennusaineena. Käytöstä poistettuja pylväitä tai ratapölkkyjä ei saa luovuttaa kuluttajille uusiokäyttöön.

Polkupyörän sisäkumi tai vanhan tietokoneen piirikortti eivät myöskään sovellu ihokosketukseen altistuviksi koruiksi.

Tunnista kyllästetty puu

Terassirakenteita tehdään usein kyllästetystä puusta. Kun sellainen terassi tulee käyttöikänsä päähän, ei kyllästettyä puuta kannata jatkokäyttää esimerkiksi kompostirakenteena tai kasvimaan aitana. Kyllästetty puu on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi ja se pitää erottaa muusta puutavarasta ja toimittaa erilliskeräykseen.

Kyllästetyn puutavaran voi tunnistaa tarkastelemalla puun poikkileikkauspintaa. Jos poikkileikkauspinnassa on tummentumaa tai kyllästetylle puulle tyypillistä vihreä sävyä, kyseessä on kyllästetty puu. Jos poikkileikkauspinta on puunvärinen, on se lämpökäsiteltyä puuta tai muuta käsittelemätöntä puuta.

Lämpökäsitellyn puun voi tunnistaa myös laudan tiheästä pintaurituksesta tai terassilaudoituksessa käytetystä piilokiinnityksestä.

Lue lisää: vaarallinenjate.fi