omakotitalon rakennus

Turvallisesti tontilla

Rakentaminen synkistää tapaturmatilastoja. Tapaturmatyypit ovat samoja kaikenkokoisilla työmailla. Talo ei nouse tontille turvallisesti ilman tietoa ja taitoa. Työturvallisuudesta huolehtimaan nimetään turvallisuuskoordinaattori.

Omakotirakentajan työmaalla pudotaan, ruhjotaan jäseniä ja liukastellaan siinä missä isollakin työmaalla. Käsityökalut ja sähköt ovat tunnettuja vaaranpaikkoja, mutta silti rälläkkä karkaa polveen, sirkkelin hammas haukkaa pari sormea ja epähuomiossa sittenkin päälle jäänyt sähkö kohtaa rakentajan.

Omakotirakentajien tai -rakennuttajien ja korjausrakentajien tonteilla sattuu samoja tapaturmatyyppejä kuin rakennusalalla yleensäkin. Tietoa ei ole koottu yhtenäiseksi tilastoksi, vaan sitä löytyy yleisistä tapaturmatilastoista sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmatilastoista.

Tilastot pysyvät tasaisen synkkinä vuodesta toiseen. Tietämättömyyden taakse ei voi piiloutua, sillä tietoa on tarjolla turtumiseen asti. Työturvallisuuden edistämiseksi järjestetään kampanjoita, alan ihmisiä koulutetaan ja asiasta tiedotetaan ahkerasti. Kun pienrakentajan tai -rakennuttajan rahat ovat äärimmäisen tiukassa, työturvallisuutta saatetaan pitää ylimääräisenä kulueränä ja hätävarjelun liioitteluna.

Hyvin suunniteltu sekä hyvillä työ- ja suojavälineillä toteutettu rakennustyö etenee huomattavan joustavasti ja nopeasti. Vahinko maksaa moninkertaisesti suojavälineisiin verrattuna. Yhden tapaturman hinnaksi lasketaan ammattimaisessa rakentamisessa yleisesti 6000 euroa. Summalla saa monet turvavaljaat tai kunnon vuokratelineet julkisivumuuraukseen.

Rakennuttaja joutuu aina tavalla tai toisella korvausvastuuseen tapaturman sattuessa. Ääritapauksessa laiminlyönnistä seuraa tutkintanimike vakavan tapaturman aiheuttaminen tai kuolemantuottamus, jotka käsitellään käräjillä. Työturvallisuusrikoksesta saa sakkoa, ja sen päälle tulevat vielä uhrille tai omaisille maksettavat vahingonkorvaukset, jotka ovat yleensä moninkertaisia sakkoihin nähden.

2000-luvulla pientalotyömailla sattuneiden kuolemantapauksien karkea keskiarvo oli yksi tapaus joka vuosi. Ikävä on sekin tilanne, kun vammautunut rakentaja joutuu asumaan rakentamassaan tai peruskorjaamassaan kodissa. Työturvallisuusammattilaisen neuvot ovat yksinkertaisia ja normaaliin arkijärkeen vetoavia.

Rakennuttajan pitää sopia pelisäännöistä tontillaan tarkalleen, jotta työ sujuu turvallisesti. Rakennusalan työturvallisuuteen liittyvä byrokratia saa tavallisen pienrakentajan kuitenkin raapimaan päätään. Millainen sopimus on pätevä ja mitä siinä pitää mainita? Rakennusalan kustantajilta löytyy yleisiä sopimusmalleja, samoin esimerkiksi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskukselta eli PRKK ry:ltä.

Suomessa on sopimuksen teon vapaus. Kättä päälle -sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin sopimus. Hyvässä sopimuksessa lopputulos on kuitenkin määritelty kirjallisesti mahdollisimman tarkasti ja sille on suoritusvelvoite maksuperusteineen. Silloin osapuolet tietävät, mistä on sovittu. Sopimusta ei tarvitse hyväksyttää tai virallistaa ulkopuolisella taholla.

Sopimus tehdään aina tilaajan ja toteuttajan välillä. On tärkeää huomioida, että vastaava työnjohtaja vastaa vain rakennuslainsäädännössä määrättyjen velvoitteiden osalta. Työturvallisuuden toteutuksesta huolehtii erikseen nimetty tai nimettävä vastuullinen henkilö.