Talven viimat, lumimassat, jääpeitteet ja sulamisvedet ovat kova rasitus pientalolle ja puutarhalle. Kevättöiden paras aloitusaika vaihtelee eri puolilla Suomea, eivätkä vuodet ole veljiä samallakaan paikkakunnalla. Tontin rakennusten ja rakenteiden keväthuoltoa kannattaa aloitella heti, kun ilmojen puolesta voi ja viitsii puuhastella pihalla. Tee kierros tontilla, ota mukaan muistivihko tai kuvaa kännykällä itsellesi muistilista kohennettavista kohteista.

Vesikatto syyniin

Tikkaat esiin ja katolle tarkistamaan, tekikö talven lumikuorma tuhoja. Painava lumimassa voi vääntää katetta tai kiinnityksiä irti.

Samalla puhdistetaan sadevesikourut ja tutkitaan, ettei lumi tai mahdollinen painava jääkertymä ole rikkonut kourua tai syöksytorvea. Vuoto väärästä kohtaa uittaa seinää lahottavin seurauksin ja vesi valuu perustuksiin.

Salaojat auki

Sulamisvesien aikaan ja mahdollisten jäätukosten sulettua on helppo havaita, kertyykö vettä väärään paikkaan.

Salaojien tukosten poistaminen on tärkeä kevättoimi. Varsinkin talon kupeessa vettä alkaa muuten johtua rakenteisiin.

Katse julkisivuun

Kirkas kevätaurinko paljastaa armotta, onko tänä kesänä maalausurakan tai muun huollon aika. Pienet pintavauriot kannattaa korjata heti, ettei vaurio kulkeudu syvemmälle.

Ikkunat auki

Jos talitintti nakutteli kitit ikkunoista tai maali hilseilee, toimeen tartutaan mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Puuttuvan kitin rakosista alkaa kulkeutua kosteutta homehduttamaan ja lahottamaan pokia.

Aikaisin liikkeellä oleva löytää vielä ammattilaisen asialle. Kätevä tekee kunnostuksen itsekin, sillä netti on täynnä kuvitettuja ohjeita. Vanhojen ikkunoiden perusteellisia kunnostuskursseja järjestetään myös vuosittain eri puolella Suomea.

Korjaa routavauriot

Kun routa nostelee pihaa talon lähellä, on aina syytä huolestua. Routasuojaus on silloin puutteellinen tai väärin tehty.

Usein on kyse liian pienestä kaltevuudesta. Jos maanpinnan kaltevuus ulkoseinästä poispäin on kovin pieni ja routasuojaus vaatimaton, routanousu keikauttaa kallistuksen väärin päin. Silloin hulevesi valuu vauhdilla maan pintaa pitkin kohti taloa.

Väärän kallistuksen korjaamiseen ei ole helppoa oikotietä: maata on vain kaivettava, jotta kallistusta saadaan lisättyä. Samalla tehdään oikeaoppinen ja riittävä routaeristys. Vaikeasti routivan pihan korjaus on yleensä viisainta jättää ammattilaisten korjattavaksi, sillä rakenteisiin virtaava kosteus on vakava asia. Routakorjaukseen kuuluu riittävän kallistusasteen arviointi ja laajamittainenkin kaivuutyö. Ammattilainen osaa myös arvioida routaeristämisen tai massanvaihdon tarpeet ja muut ratkaisut.

Korjaamaton ja routa-altis piha voi poikia vuosien myötä lisää ongelmia. Sadevesiviemäri saattaa jäätyä ja hajota roudan nousuissa ja laskuissa, samoin putket. Viemäreihin voi kohdistua vääntöä ja aiheutua painumia, joihin kertyy helposti tukoksia.

Routakorjaus on hyvä ajoittaa niin varhaiseen vaiheeseen keväällä kuin mahdollista. Työ on silloin sujuvampaa ja piha on taas käytettävissä kauniiden kevät- ja kesäkelien tullen.

Sähköt tarkistukseen

Varsinkin talvella vähällä käytöllä olevan kesämökin sähkökeskus sekä kaapelien ja johtojen kunto kannattaa tarkistaa heti kevään ensikäynnillä.

Huolellinen ja perusteellinen tarkistus takaa sähköturvallisuuden. Tarkista, että omassa rauhassaan talvehtineen mökin kaapelit eivät ole maistuneet jäniksille tai jyrsijöille.

Tulisijat ja hormit puhtaiksi

Talven aikana syntyneet halkeamat kartoitetaan ensimmäisellä mökkikäynnillä ennen ensimmäistäkään tulentekoa. Kyse on paloturvallisuudesta.

Vaikka vaurioita ei näkyisi mutta tulisijan toiminta tökkii epätavallisella tavalla, nuohooja kannattaa kutsua paikalle varmistamaan, mikä on syynä poikkeavaan toimintaan.

Alapohja tuulettumaan

Kissanluukkujen tukkeet on hyvä poistaa tai niiden tuuletusluukut avata kevään tullen.

Kurkistus kaivoon

Talven jälkeen kurkistetaan kaivoon. Ovatko sulamisvedet verottaneet veden laatua, näkyykö lietettä tai onko routa väännellyt kaivonrenkaita?

Jos kaivoon ei ole katsottu aikoihin, pulmana voi olla myös lähikoivu. Se voi helposti ujuttaa vahvat ja vedenahneet juurensa kaivon renkaiden välistä. Kaivon kunnostuksessa neuvoo esimerkiksi www.ymparisto.fi.

Huussi valmiiksi

Pikkulan tyhjennys on kevättöistä tärkeimpiä. Samalla pohditaan maalaustarve ja mahdollinen tuulituulettimen hankinta.

Tänä kesänä voisi ehkä testata, tepsiikö huussin sininen sisäväri todellakin kärpästen häätöön.

Terassin ja aidan tarkistus

Puhdista terassi lumien sulettua ja tarkista sen maalipinnan sekä lautojen kunto. Tarkista, tarvitseeko kaide ruuvien kiristystä tai lautojen uusimista.

Erityisesti pienten pihojen aitojen kunto on hyvä tarkistaa ennen kasvukauden alkua. Mahdollinen aitaan syntynyt vihreä leväpinta on helpointa poistaa keväällä, ennen kuin köynnöskasvit ja pihan perennat ovat nousseet esiin. Samasta syystä myös uusien lautojen nikkaroiminen tai aidan maalaaminen on hyvä tehdä heti lämpötilan sen salliessa.

Nikkarointitarpeet listalle

Varhain keväällä ennen puutarhatöiden kiireisintä sesonkia on vielä hyvin aikaa kartoittaa pihan rakenteiden korjaustarpeet sekä mahdolliset uudet puhdetyötarpeet. Tarvitseeko laituri uuden laudan lahon tilalle? Entä pitääkö portaat kunnostaa? Nämä sekä monta muuta pientä askaretta odottavat tyypillisesti keväällä tekijäänsä.