Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille tulleiden ilmoitusten perusteella joissakin valmiina myytävissä pihasaunoissa on puutteita, jotka aiheuttavat paloriskin.

Kuluttajielle myytävien valmiiden pihasaunapakettien paloriskiä aiheuttavat esimerkiksi kiukaan ja savupiipun liian lyhyet suojaetäisyydet, kiukaan ja savupiipun yhteensopimattomuus ja harhaanjohtavat ohjeet saunan sijoittamisesta asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen.

Todettuja puutteita ovat olleet riittämättömät suojaetäisyydet kiukaan tai savupiipun ympärillä oleviin palaviin materiaaleihin, kiukaan ja savupiipun yhteensopivuutta ei ole osoitettu, savupiipun ominaisuuksia ei ole ilmoitettu tai ne eivät vastaa kansallisia rakentamisen määräyksiä tai markkinointimateriaaleissa on esitetty harhaanjohtavasti, että saunarakennus voidaan sijoittaa esimerkiksi asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen.

Tuotekohtaisia vaatimuksia

Pihasaunapaketille kokonaisuutena ei ole EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia vaatimuksia, koska kyseessä on rakennus eikä tuote. Sen sijaan pihasaunassa käytetyille yksittäisille tuotteille on tuotekohtaisia vaatimuksia. Esimerkiksi kiukaalle (tulisijalle) ja savupiipulle on harmonisoitu tuotestandardi ja niiden pitää olla CE-merkittyjä.

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus on suunniteltu ja rakennetaan säädösten mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvän voi kuitenkin olla vaikea arvioida valmissaunan suunnitelmien oikeellisuutta. Vaarana on, että tontille päätyy sauna, jonka paloturvallisuudessa on riskejä esimerkiksi liian pienien suojaetäisyyksien takia”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö.

Ole tarkkana, jos ostat kiukaita ja savupiippuja käytettynä

Netissä myytäviä käytettyjä kiukaita ja savupiippuja ostavan on hyvin vaikea määrittää täyttääkö rakennustuote enää sille asetetut vaatimukset. Myös tuotteen käyttö- ja asennusohjeet voivat olla hukassa.

Väärin asennettuna nämä tuotteet aiheuttavat paloturvallisuusriskin.

Tukes varoittaa käytettynä ostettujen tuotteiden riskeistä ja suosittelee, että ammattilainen varmentaa tuotteiden sopivuuden ja tekee asennukset.

Lue lisää:

Pihasaunat ja paljut ovat nyt huippusuosittuja: Muista paloturvallisuus paikan valinnassa

Varmista nämä, kun olet ostamassa pihasaunapakettia

• Kiuas ja savupiippu ovat CE-merkittyjä ja niiden mukana on suoritustasoilmoitus, jossa ilmoitetaan tuotteen ominaisuudet.
• Savupiippu on lämpötilaluokkaa T600. Tämän pitää näkyä CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa.
• Kiukaan mukana seuraavista dokumenteista ja merkinnöistä tulee varmistaa se, että savupiippu, johon kiuas liitetään, kestää kiukaasta tulevien palokaasujen lämpötilan. Tällöin kiuas ja savupiippu ovat yhteensopivia ja muodostavat käytettäessä paloturvallisen kokonaisuuden.
• Kiukaan suojaetäisyys rakenteista on kiukaan suoritustasoilmoituksen mukainen.
• Huomio! kiukaan suojaetäisyyttä ei voi pienentää erillisellä suojaseinällä/-rakenteella, ellei kiukaan suojaetäisyyttä ole erikseen testattu kyseisellä suojarakenteella.
• Noudata valmistajan ohjeita kiukaan ja savupiipun asentamisessa ja käytössä.
• Selvitä rakennusvalvonnalta vaadittavat rakentamisen luvat.
• Huolehdi, että pihasauna on riittävän kaukana asuinrakennuksesta.

Vinkit antoi Tukes.