Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes testautti talonrakentamisessa yleisimmin käytettyjä puu- ja alumiinikehyksisiä ikkunoita. Testeissä selvitettiin muun muassa ikkunoiden säänkestävyyttä. Testien perusteella ikkunoiden laatu on kehittynyt hyvään suuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Ikkunatestin tulokset yllättivät positiivisesti, kun niitä vertaa vuosina 2006 ja 2009 TM Rakennusmaailman teettämien testien tuloksiin. Ikkunavalmistajat ovat ottaneet selvän laatuharppauksen eteenpäin noista ajoista”, Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala kertoo.

Testeihin valittiin 15 ikkunaa kymmeneltä eri valmistajalta. Testatuista ikkunoista 13 oli tyypiltään kaksipuitteisia MSEA puu-/alumiini-ikkunoita ja kaksi yksipuitteisia 3K-eristyslasielementillä varustettuja PVC-muovi-ikkunoita. Ikkunat olivat kooltaan 1,2m x 1,2m, valmistettu Suomessa ja muualla Euroopassa. Näytteet hankittiin valmistajilta, rauta- ja verkkokaupoista. Kaikki testatut ikkunat olivat CE-merkittyjä.

Testeillä selvitettiin ikkunoiden suoritustasoilmoitusten sekä standardin vähimmäissuositusten täyttyminen. Ikkunoista testattiin ilman- ja sateenpitävyys sekä tuulenpaineen kestävyys. Lisäksi ikkunoille tehtiin ilmaääneneristävyyden määrittäminen sekä eristyslasielementin kaasupitoisuuden määrittäminen.

Sateenpitävyys selvitettiin

Ikkunat saavuttivat sateenpitävyyden parhaimman luokan E1200, lukuun ottamatta kahta ikkunaa, jotka saavuttivat tason E900. Sateenpitävyyden luokka kertoo tuulenpaineen, jonka ikkuna kestää vuotamatta. Kaksi ikkunaa ei täyttänyt testeissä pientaloihin tarkoitettujen ikkunoiden sateenpitävyyden ohjeellista suunnitteluarvoa A450. Kaikki ikkunat pääsivät parhaaseen ilmanpitävyysluokkaan.

Ääneneristävyyden mittauksissa ikkunat täyttivät suoritustasoilmoituksessa esitetyt desibeliarvot. Ikkunoiden ilmaääneneristysluku (Rw)vaihteli 43–49 dB välillä ja ilmaääneneristysluku tieliikennemelussa (Rw+Ctr) vaihteli 37–40 dB. Ääneneristävyys mitattiin myös teippaamalla ikkunoiden ulkopuitteet. Tällöin ääneneristävyydet olivat 0–2 dB parempia.

Eristyslasielementtien Argon-kaasupitoisuuksien mittauksien tulokset jakautuvat tasaisesti 92 – 96 prosentin välille, mikä on hyvä tulos. Yhden ikkunan mittaustulokseksi saatiin 89 %. Eristyskaasutäyttöihin jää yleensä muutama prosentti ilmaa, joten aivan 100 % täyttöasteeseen ei useinkaan päästä.

Rakennustuotteita testataan

Testatut ikkunat täyttivät kahta lukuun ottamatta vaativimman rakennustyypin ohjeelliset vähimmäisvaatimukset. Tukes selvittää kyseisten valmistajan kanssa puutteita, jotka koskevat suoritustasoilmoituksessa annettujen arvojen ja testauksessa saatujen tuloksien eroavaisuuksia.

Tukesin teettämä ikkunoiden testaus on osa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa, joka käynnistyi vuoden 2016 lopussa. Tarkoituksena on saada tilannekuva rakennustuotteiden yleisestä laadusta ja vaatimustenmukaisuudesta. Tulosten avulla rakennustuotteiden valvontaa kehitetään.

Lisätietoja rakennustuotteiden hyväksymismenettelyistä löytyy osoitteesta: http://www.rakennustuoteinfo.fi/