Vanhoja rakennuksia sisältävillä pientaloalueilla kaupitellaan usein erilaisia kunto- ja saneeraustarkastuksia ovelta ovelle. Tukes kehottaa kiinteistöjen omistajia valppauteen tällaisten kaupittelijoiden suhteen.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tapauksia, joissa näin tehdyt tarkastusraportit sisältävät harhaanjohtavaa ja virheellistä tietoa sähköturvallisuuslain vaatimuksista. Tukes kehottaakin kiinteistöjen omistajia ja esimerkiksi rivitaloyhtiöitä valppauteen kuntotarkastuksina markkinoitujen palvelujen kanssa.

”Meille tietoon tulleissa tapauksissa on tarkoitushakuisesti pyritty markkinoimaan sähkösaneerauksia esittämällä virheellistä tietoa asennusten laillisuudesta. Esimerkiksi maadoittamattomien pistorasioiden on todettu raportissa olevan laittomia, jopa käyttökiellossa olevia. Tämän jälkeen asiakkaalle on myyty sähkötöitä ”laittomuuksien” korjaamiseen, ylitarkastaja Esko Iivonen Tukesista kertoo.

Kunto on sähkölaitteessa ikää tärkeämpi kriteeri

Vanhankin kiinteistön sähkölaitteisto voi olla riittävän turvallinen, jos se täyttää asennusajankohtansa määräykset.  Sähkölaitteen kunnossapito sekä sen oikea sijoitus ja käyttö ovat laitteiston ikää tärkeämpiä asioita.  Uudisasennusten turvallisuustaso on eräiltä osin parempi kuin vanhojen, esimerkiksi vikavirtasuojilla varustetut ulkopistorasiat. Pakko ei vanhoja asennuksia silti ole muuttaa.

”Kiinteistöissä saattaa olla hyvinkin vanhoja sähköasennuksia, jotka eivät kaikilta osin vastaa uusien asennusten vaatimuksia. Vanhoja asennuksia ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, jos ne täyttävät asennusajankohdan määräykset eikä asennusolosuhteisiin ja ympäristöön ole tullut muutoksia. Usein tarve uudistaa sähkölaitteisto liittyykin käytännön tarpeisiin, kuten pistorasioiden liian vähäiseen määrään”, Iivonen sanoo.

Sähköasennukset kuluvat käytössä ja vaativat seurantaa, huoltoa ja korjausta. Lika, pöly tai kosteus lisäävät sähköpalon syttymisen vaaraa, ja kansien rikkoontuminen ja johtojen vauriot aiheuttavat sähkötapaturman vaaran. Asukas voi huomata korjausta vaativan sähkölaitteiston monista erilaisista oireista.

Muistilista sähköasennusten korjaustöihin
• Selvitä, että palvelua tarjoavalla yrityksellä tai sen käyttämällä aliurakoitsijalla on sähkötöihin tarvittavat oikeudet. Tarkista asia Tukesin rekisteristä.
• Tee kirjallinen sopimus tilaamastasi työstä. Näin varmistat kaikkien tilattujen töiden tekemisen ja selvennät vastuukysymyksiä.
• Varmista, että sähköurakoitsija tarkastaa asennukset ennen käyttöönottoa.
• Huolehdi, että saat tarvittavat asennuspiirustukset ja käyttöohjeet.
• Hyydä urakoitsijalta tarkastuspöytäkirja sähköasennusten käyttöönottotarkastuksesta. Hyvin pienistä asennustöistä, esimerkiksi pistorasian lisäyksestä, ei tällaista kuitenkaan tarvita. Tarkastuspöytäkirja on urakoitsijan antama vakuutus siitä, että sähkötyöt on tehty sähköturvallisuussäädösten mukaisesti.
Lisätietoa sähköasennuksista löytyy Tukesin nettisivuilta.