Tulli ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoivat syksyllä 2017 ja vuodenvaihteessa tehostetusti kuluttajakäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia. Tehostetussa valvonnassa keskityttiin urheilussa käytettäviin suojaimiin ja silmiensuojaimiin, joita käytetään ilotulitteita ammuttaessa. Lähes puolessa Tullin tarkastamista henkilönsuojaimia sisältävistä lähetyksistä havaittiin puutteita.

Yhteisvalvonnassa tarkastettiin mm. laskettelukypäriä, laskettelijan selkäsuojaimia, moottoripyöräilijän suojaimia ja uimalaseja sekä suojalaseja. Kaikkiaan 37 henkilösuojaimesta  tarkastettiin niiden CE-merkintä ja käyttöohjeet molemmilla kotimaisilla kielillä. Lisäksi Tulli pyysi maahantuojilta tuotteita koskevat asiakirjat. Tullaukset, joissa epäiltiin olevan kuluttajille tarkoitettuja tehovalvontaan kuuluvia henkilönsuojaimia, pysäytettiin. Puutteita havaittiin neljässä lähetyksessä yhdeksestä. Lähetyksiä, joissa tuotteesta puuttui CE-merkintä tai EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, ei päästetty markkinoille.

Tarkastetuista henkilönsuojaimista löytyi erilaisia puutteita. EY-tyyppitarkastustodistus puuttui (73 %), EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus puuttui (73 %), CE-merkintä puuttui (68 %) tai käyttöohjeet puuttuivat (57 %).

Kaiken kaikkiaan 68 prosenttia tarkastetuista henkilönsuojaimista vedettiin pois markkinoilta CE-merkinnän ja asiakirjojen puuttumisen vuoksi.

Vaatimusten mukaan henkilönsuojaimista pitää löytyä vähintään CE-merkintä, valmistajan tai valmistajan valtuuttaman Euroopan talousalueella toimivan edustajan nimi ja osoitte sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Henkilönsuojaimia koskevat säännökset muuttuvat ja uutta EU:n henkilönsuojainasetusta aletaan soveltaa huhtikuussa 2018. Asetuksessa on säädetty valmistajien ja maahantuojien sekä jakelioiden velvollisuuksista.