Turvallisuus- ja kemikaalivirasto määräsi viime vuonna yrityksiä poistamaan markkinoilta yhteensä 170 vaarallista sähkölaitetta. Eniten puutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa.

Tukesin mukaan samat tuoteryhmät toistuvat vuodesta toiseen vaarallisimpien tuotteiden listalla.

”Suurimpina ryhminä ovat led-valaistustuotteet sekä erilaiset laturit ja muuntajat. Tämä osoittaa, etteivät valmistajat ja maahantuojat aina varmista riittävän huolellisesti laitteiden turvallisuutta, toteaa Tukesin johtava asiantuntija Mika Toivonen.

Tukes valvoo markkinoilla olevia sähkölaitteita sekä kivijalkakaupoissa että yhä enemmän myös verkkokaupoissa. Tukesin tarkastajat tekivät vuoden 2018 aikana lähes 2500 valvontakäyntiä sähkölaitteita myyviin liikkeisiin sekä valmistajien ja maahantuojien luokse sekä tarkkailivat aktiivisesti sähkölaitteita myyviä verkkokauppoja.

Viime vuonna Tukes testautti 541 sähkölaitetta ja testausten perusteella yhteensä 170 sähkölaitetta poistettiin markkinoilta. Näistä vakavimmin vaaralliset 46 kerättiin takaisin käyttäjiltä.

Verkkokauppaostoja yhä useammin EU:n ulkopuolelta

Sähkölaitteita hankitaan yhä useammin Suomen ja EU:n ulkopuolella sijaitsevista verkkokaupoista. Näihin verkkokauppoihin ei suomalaisten tai eurooppalaisten viranomaisten toimivalta ylety.

Tukes huomauttaakin, että EU:n ulkopuolelta tuotteita ostava kuluttaja joutuu itse vastaamaan seurauksista, jos tuote osoittautuu vaaralliseksi tai aiheuttaa vahinkoa.

Sähkölaitteiden turvallisuus on valmistajien, maahantuojien ja myyjien vastuulla

Sähkölaitteiden valmistusketjut voivat olla hyvinkin monimutkaisia ja sähkölaite voi koostua useasta eri osakomponentista, jotka sähkölaitteen lopullinen valmistaja liittää yhteen ja myy yhtenä kokonaisuutena. Turvallisten sähkölaitteiden valmistaminen ja maahantuonti edellyttävätkin yrityksiltä useiden asioiden hallintaa sekä riittävää omavalvontaa ja laaduntarkkailua.

Vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä. Tukesin markkinavalvonta kohdistuu myynnissä oleviin sähkölaitteisiin,  riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin sekä entistä enemmän verkkokaupoissa myytäviin tuotteisiin.

”Hyödynnämme valvonnassa erilaisia eurooppalaisia markkinavalvontatietokantoja ja teemme aktiivista yhteistyötä muiden EU-maiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa”, kertoo Mika Toivonen.

Tukes kertoo löytävänsä jatkuvasti markkinoilta useita vaatimustenvastaisia sähkölaitteita, joiden myyntiä pitää rajoittaa tai jotka pitää kerätä pois markkinoilta. Viime vuonna testatuista sähkölaitteista 41 prosenttia osoittautui siinä määrin vaarallisiksi tai puutteelliseksi, että niiden myyntiä jouduttiin rajoittamaan erilaisilla kieltopäätöksillä. Lievemmin puutteellisista tuotteista annettiin vastuuyrityksille huomautuksia, joissa yrityksiä pyydetään korjaaman testeissä löydetyt puutteet viimeistään seuraavissa tuotantoerissä. Vain 16 prosenttia sähkölaitteista oli testatuilta osin kunnossa.