Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testautti mökki-, terassi- ja rakennuslämmittimiä osana kolmen eri kaasulaitetyypin vaatimustenmukaisuutta. Kaikki testatut kolme mökkilämmitintä ja yksi rakennuslämmitin määrättiin poistettavaksi markkinoilta.

Tukes tutki osana EU-projektia kolmen eri kaasulaitetyypin vaatimustenmukaisuutta arvioiden iitä asiakirjoje perusteella. Projektin aikana tehdyn riskinarvion perusteella Tukes päätti testauttaa tutkitut terassi- ja mökkilämmittimet myös mekaanisilta ominaisuuksiltaan SGS Fimkon laboratoriossa.

Kaikissa tuotteissa havaittiin testeissä sellaisia puutteita, joita dokumenttivalvonnassa saatujen asiakirjojen perusteella ei niissä pitänyt olla. Osa puutteista aiheutti vaaraa.

”Tyypillinen vaaraa-aiheuttava puute mökkilämmittimissä oli, että pintalämpötila nousee käytön aikana liian suureksi”, sanoo ylitarkastaja Jyri Pekkanen.

Tukes määräsi kaikki kolme mökkilämmitintä poistettavaksi markkinoilta ja antoi terassilämmittimille huomautuksia ja vaatimuksen korjata dokumentaatiota. Myös yhden rakennuslämmittimen dokumentaatiosta löytyi niin vakavia puutteita, että Tukes määräsi tuotteen pois markkinoilta. Sen soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin ei oltu tutkittu ollenkaan.

Markkinoilta poisto tarkoittaa sitä, että yrityksen pitää lopettaa tuotteen myynti ja muu luovuttaminen sekä kerätä myymättömät tuotteet jälleenmyyjiltä.

Laaja EU-projekti

EU-valvontaprojektissa oli mukana 13 EU-maata. Projektissa tutkittiin 117 kaasulaitteen vaatimustenmukaisuutta tuotteita koskevien asiakirjojen, merkintöjen ja käyttöohjeiden perusteella.

EU-projektin tulokset kokonaisuutena antoivat huolestuttavan kuvan kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Yli 60 prosenttia tutkituista tuotteista ei täyttänyt lainsäädännön vaatimuksia. Suurin osa puutteista liittyi lainsäädännön vaatimiin tyyppitarkastustodistuksiin sekä tuotteisiin kiinnitettyihin merkintöihin ja ohjeisiin.

Projektissa havaittiin huolestuttavan paljon tuotteita, joiden mukana ei toimitettu ollenkaan käyttöohjeita kohdemaan kielellä.

Jokainen jakeluketjun toimija on vastuussa kaasulaitteiden turvallisuudesta roolinsa mukaisesti. Yritysten on syytä ymmärtää, että markkinoilla voi olla tarjolla myös vaatimusten vastaisia tuotteita ja huolehtia ettei tällaisia tilata ja myydä kuluttajille. Kaasulaitteita myyvällä yrityksellä on oltava osaamista lainsäädännön soveltamisesta.

Markkinoilta poistetut kaasulämmittimet markkinavalvontarekisterissä:

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9134

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9123

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9124

http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=9135

Toimi näin, kun ostat kaasulämmitintä

Tukes kehottaa olemaan tarkkana terassi-, mökki- tai rakennuslämmittimien hankinnassa.

Kun ostat kaasulämmitintä, tutustu huolella laitteiden käyttöohjeisiin ja varoituksiin. Tarkista, että laitteessa on:

• CE-merkintä

• tieto, että se on tarkoitettu Suomen markkinoille (kohdemaamerkintä FI ja laiteluokkamerkintä I2H (maakaasu), I3B/P (nestekaasu), II2H3B/P (muokattavissa käytettäväksi maakaasulla tai nestekaasulla)

• käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi

Huolehdi, että käytät laitetta ainoastaan käyttöohjeiden sallimissa paikoissa ja käyttöohjeiden mukaisesti.