Tukes valvoo markkinoilla olevia sähkölaitteita. Viime vuonna sähköturvallisuuspuutteita oli eniten latureissa, muuntajissa ja led-valaisimissa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) määräsi viime vuonna yrityksiä poistamaan markkinoilta yli 70 vaarallista sähkölaitetta. Eniten turvallisuuspuutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa. Sähkölaitteiden valvonta painottui entistä enemmän verkkokauppaan, josta myös kuluttajat ostavat usein tuotteita.

Tukes valvoi markkinoilla olevia sähkölaitteita entistä enemmän verkkokaupoissa.  Verkkokauppavalvonta toimii niin, että tutkitaan netin kauppapaikkojen tarjontaa tai etsitään ja hankitaan tuotteita Tukesiin tulleiden ilmoitusten perusteella. Suurin osa valvontakäynneistä tehtiin kuitenkin edelleen kivijalkakauppoihin. Valvontakäyntien määrä lisääntyi edellisvuodesta ja oli yli 1800, kun se vuonna 2020 oli 1220.

Tukes poisti tuotteita sähköiskun tai palovaaran vuoksi

Tukes testautti viime vuonna yhteensä 364 sähkölaitetta, ja testausten perusteella 72 sähkölaitetta poistettiin markkinoilta. Maahantuojat velvoitettiin keräämään näistä vakavimmin vaaralliset 26 laitetta takaisin käyttäjiltä. Vuotta aiemmin testausten määrä oli 346, markkinoilta poistettiin 90 laitetta ja näistä takaisinvetoja oli 19 kpl. Markkinoilta poistetuissa tuotteissa oli joko sähköiskun tai palonvaara.

Eniten vaarallisia ja puutteellisia sähkölaitteita löytyy samoista tuoteryhmistä vuodesta toiseen. Suurimpina ryhminä ovat jatkuvasti led-valaisimet sekä erilaiset laturit ja muuntajat. Vaaralliseksi osoittautuneita sähkölaitteita löytyi myös esimerkiksi lihashuoltovasaroista ja uppopumpuista.

Tietoa markkinoilta poistetuista sähkölaitteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä.

Vaaralliset laitteet löytyvät hyvin

Tukes valvoo riskiperusteisesti epäilyttäviä tuotteita ja uusia tuoteryhmiä ja tuotemerkkejä.

”Hyödynnämme valvonnassa eurooppalaisia markkinavalvontatietokantoja. Teemme myös aktiivista yhteistyötä muiden EU-maiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja osallistumme yhteisprojekteihin”, sanoo sähkötuoteturvallisuuden asiantuntija Seppo Niemi.

”Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti on ollut tehokasta. Viime vuonna testatuista sähkölaitteista noin 25 prosenttia osoittautui siinä määrin vaarallisiksi tai puutteelliseksi, että niiden myyntiä jouduttiin rajoittamaan erilaisilla kieltopäätöksillä. Lievemmin puutteellisista tuotteista annetaan vastuuyrityksille huomautuksia, joissa yrityksiä pyydetään korjaaman testeissä löydetyt puutteet viimeistään seuraavissa tuotantoerissä”, Niemi jatkaa.

Myös kuluttajat ilmoittavat Tukesiin vaaralliseksi epäiltyjä tuotteita. Viime vuonna niitä tuli 773 kpl, tosin kaikki eivät koskeneet juuri sähkölaitteita. Ilmoituksen voi tehdä Tukesin verkkosivulla.

Lue lisää:

Sähköpalo alkaa yhä useammin valaisimesta