Tukes selvitti kesän aikana seitsemän halkaisu- eli klapikoneen turvallisuutta. Laitteiden turvallisuutta seurattiin, koska niitä käytettäessä tapahtuu vuosittain kymmeniä vakavia onnettomuuksia. Yksi kone määrättiin poistettavaksi markkinoilta.

Pahimmat klapikoneista syntyneet vammat ovat olleet käden tai sormen leikkautumisia. Koneita on käytetty monissa tapauksissa käyttöohjeiden vastaisesti jopa niin, että lapsi on ollut koneen käyttäjän apurina. Turvallisuus j- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaakin, että klapikonetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. Lapsia ei missään tapauksessa saa päästää koneen ääreen sillä työskenneltäessä.

Yhdessä klapikoneessa vakavia rakenteellisia puutteita

Tukesin selvityksen kohteena olleista koneista kuusi oli perinteisiä hydraulisia halkaisukoneita ja yksi vauhtipyöristä voimansa saava kineettinen pikahalkaisukone. Kaikkien koneiden merkinnöistä ja käyttöohjeista löytyi puutteita. Kuudessa hydraulisessa koneessa todettiin lisäksi lieviä rakenteellisia puutteita.

Kineettisessä pikahalkaisukoneessa todettiin vakavia turvallisuuspuutteita. Koneen kaksinkäsinhallinta ei toiminut vaatimusten mukaisesti. Lisäksi koneen työliike on erittäin nopea, mikä voi yhdessä kaksinkäsinhallintaan liittyvien puutteiden kanssa aiheuttaa merkittävän vaaran koneen käyttäjälle. Kaksinkäsinhallintalaitteen tarkoituksena on estää, ettei kumpikaan käsi ole vaara-alueella. Tukes määräsi koneen poistettavaksi markkinoilta ja kerättäväksi pois kuluttajilta. Kyseinen kone on Timco WP7N -pikahalkomakone jaloilla.

Kolme yleistä syytä onnettomuuteen

Klapikoneilla tapahtuu Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin mukaan vuosittain Suomessa noin 30 vakavaa onnettomuutta. Näistä lähes puolet on hankalia käsivammoja, joissa yksi tai useampia sormia tai koko käsi on leikkautunut irti.

Taysissa hoidetuissa tapauksissa on noussut esiin erityisesti kolme syytä onnettomuuksille. Tyypillinen tilanne lasten onnettomuksissa on, että apulainen lataa konetta, kun koneen käyttäjä operoi käyttövipuja. Toinen yleinen onnettomuuksien syy on, että puu jää koneeseen jumiin. Kun käyttäjä yrittää irrottaa puuta, se sinkoutuu käyttäjän käsille tai käsi jää puun ja kiilan väliin. Kolmas havaittu syy onnettomuuksille on, että koneen käyttäjä ohittaa koneen turvamekanismit, erityisesti kaksinkäsinhallinnan.

Näin käytät klaipikonetta turvallisesti

1 Konetta saa käyttää vain ja ainoastaan yksi henkilö kerrallaan, eikä konetta käytettäessä sen lähistöllä saa olla muita, etenkään lapsia.

2 Koneen turvamekanismeja ei saa missään tapauksessa ohittaa tai niiden toimintaa muuttaa. Vaikka halkaisukoneen liike on yleensä hidas, on kaksinkäsinhallinta avaintekijä siinä, että koneen käyttäjän kädet eivät joudu halkaisualueelle.

3 Jumiutuneen puun irrottamisessa on oltava varovainen, ja kyseinen toimenpide pitää olla ohjeistettu koneen käyttöohjeissa.

4 Irroita kone verkkovirrasta, kun sillä ei työskennellä.