Asennus-, huolto- ja korjaustoimintaa harjoittavat yritykset voivat nyt asioida Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa sähköisesti. Asiointipalvelussa voi tehdä sähkötöihin, kylmäalaan ja pelastustoimen laitteisiin liittyviä toiminta- ja muutosilmoituksia ja hakea henkilöpätevyyksiä sekä seurata käsittelyn kulkua.

Aiemmin asiointi Tukesin kanssa on hoidettu mm. lomakkeilla, jotka on allekirjoitettu ja lähetetty postitse Tukesiin. Nyt sähköisessä asioinnissa toi tehdä sähkötöihin, kylmälaiteliikkeisiin ja pelastustoimen laiteliikkeisiin liittyviä toimintailmoituksia ja muutosilmoituksia. Asiointipalvelussa voi myös hakea kylmäalan ja pelastustoimen laiteliikkeiden henkilöpätevyyksiä.

Lisäksi kasvinsuojelututkintojen järjestäjät ilmoittavat tutkinnon suorittaneiden tiedot Tukesiin asiointipalvelun kautta.

Palvelujen sähköistämisellä tavoitellaan asioinnin sujuvoittamista. Kun asian laittaa palvelussa vireille, voi sen edistymistä nyt seurata palvelun kautta ja myös vastata mahdollisiin lisätietopyyntöihin. Palvelun käyttööotto vaatii toimivan sähköpostiosoitteen. Käyttö edellyttää ns. vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Tukesin sähköiset palvelut sijaitsevat osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut.

Asiointipalvelussa olevat ilmoitukset

Asiointipalvelussa voi tehdä yrityksen tai yhteisön nimissä tai yksityishenkilönä seuraavat Tukesin ilmoitukset tai hakemukset:

• toimintailmoitus sähkötöistä (y-tunnus)
• yksityishenkilön ilmoitus sähköurakoinnista
• ilmoitus kertaluonteisesta sähkötyöstä
• sähkötyötoimintaa koskeva muutos
• kylmäalan pätevyyshakemus F-kaasuja käsitteleville
• kylmälaiteliikkeen toimintailmoitus
• kylmälaiteliikkeen toimintaa koskeva muutos
• pelastustoimen laitteiden asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeiden vastuuhenkilön pätevyyshakemus
• pelastustoimen laitteiden asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeen toimintailmoitus
• pelastustoimen laiteliikettä koskeva muutos
• ilmoitus kasvinsuojelututkinnon suorittaneista

Aiemmin käytössä olleet toiminnanharjoittajien, eli yritysten tai yksityishenkilöiden, erilliset Tukesin asiakasnumerot jäävät asiointipalvelussa pois käytöstä. Tukes rekisteröi jatkossa asiakkaat y-tunnuksen mukaisesti.

Yritysten toimintaoikeudet ja kylmäalan ja pelastustoimen laiteliikkeiden vastuuhenkilöiden pätevyydet voi jatkossakin tarkistaa Tukesin verkkosivuilta osoitteesta rekisterit.tukes.fi.