Tukes on testannut myynnissä olevia palovaroittimia. Kaikki testatut palovaroitinmallit olivat standardien mukaisia äänenvoimakkuuden ja savunherkkyyden osalta. Vanhoihin palovaroittimiin ei sen sijaan voi luottaa, sillä niiden äänenvoimakkuus voi heiketä ajan mittaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valitsi testeihin kuusi palovaroitinmallia, joista viisi oli paristokäyttöisiä ja yksi sähköverkkoon kytkettävä. Yksi palovaroitinmalli oli ionisoivaan ilmaisutekniikkaan perustuva ja loput optisia palovaroittimia. Yhdessä mallissa oli sisäänrakennettu paristo, joka kestää koko palovaroittimen käyttöiän.

Savuherkkyystesteissä palovaroittimien tulee reagoida savuun standardin määrittelemissä olosuhteissa. Testejä tehdään neljällä eri materiaalilla, ja jokaisessa testissä on mukana neljä saman mallin palovaroitinta. Äänenvoimakkuustesteissä palovaroittimen äänen tulee olla vähintään 85 dB(A) kolmen metrin päästä mitattuna. Kaikki testatut palovaroitinmallit täyttivät savuherkkyys- ja äänenvoimakkuusvaatimukset.

Palovaroittimia kannattaa testata

Tukes on selvittänyt myös ikääntyneiden palovaroittimien toimivuutta ja niiden äänenvoimakkuuden desibelitasoja. Äänenvoimakkuusmittauksissa huomattiin, että osa palovaroittimista oli rikkoontunut siten, ettei niistä lähtenyt lainkaan ääntä. Muutaman palovaroittimen äänenvoimakkuus oli selvästi heikentynyt.

”Heikentyminen voitiin helposti havaita testinappia painamalla ilman desibelimittausta. Tutkimusten mukaan suurin osa aikuisista herää palovaroittimen ääneen, jos se on vähintään 75 desibeliä. Hankkeessa havaitut matalimmat desibeliarvot eivät riittäisi herättämään aikuista”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Karoliina Meurman.

Tämä osoittaa, että on tärkeää seurata palovaroittimen kuntoa ja testata sen toimintaa säännöllisesti testinapista. Palovaroitin pitää vaihtaa uuteen 5–10 vuoden välein.

Palovaroittimessa on oltava tieto valmistajan suosittelemasta uusimisajankohdasta. Tieto löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta.

Lue lisää:

Myös SPEK on testannut älypalovaroittimia. Älypalovaroitin oli myös TM Rakennusmaailman testissä.