Palokatkomassojen ja -vaahtojen palonkestävyydelle tehdyissä testauksissa on saatu hyvät tulokset. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testauttanut palokatkomassojen ja -vaahtojen palonkestävyyttä. Testitulosten perusteella kaikki massat osoittautuivat palonkestäviksi ja tuotteet täyttivät valmistajan ilmoittaman palonkestävyysajan.

Tukes testautti palokatkomassoja ja palokatkovaahtoja viime vuoden lopulla. Testeillä haluttiin varmistaa, vastaavatko testattavat tuotteet valmistajan ilmoittamaa palonkestävyysaikaa. Palonkestävyystestaukset tehtiin Eurofins Expert Services Oy Espoossa sijaitsevassa testilaboratoriossa.

Testeihin valittiin kahdeksan palomassatuotetta, neljä palovaahtotuotetta sekä yksi pistoolivaahto. Kaikki testatut tuotteet olivat palonkestävyydeltään valmistajan ilmoitusten mukaisia.

Palokatkomassojen tehtävänä rajata tulipalon leviäminen

”Jokaisessa rakennuksessa on erilaisia läpivientejä ja rakoja, joista osassa on käytettävä tietyn palonkestävyyden omaavia tuotteita, jotta rakennus on turvallinen. Esimerkiksi kerrostalossa jokainen asunto on oma palo-osastonsa, mutta putkia ja johtoja kulkee osastosta toiseen. Jos näissä läpivienneissä käytettävät massat eivät olisi palonkestävyydeltään riittäviä, palo voisi päästä leviämään läpiviennin kautta osastosta toiseen”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Johanna Ahola.

Palokatkomassoja ja -vaahtoja käytetään saumauksiin, joilla osastoivien rakennusosien välisiä saumoja ja liitoksia tiivistetään palo-osastointia vastaavaksi kokonaisuudeksi. Palosauma voi koostua yhdestä tai useammasta rakennustuotteesta tai -tuotejärjestelmästä, jotka asennetaan pysyvästi rakennuskohteeseen.

”Niiden palotekniset ominaisuudet rajoittavat palon ja savun leviämistä osastoivien rakennusosien välissä olevien liitosten tai saumojen, kuten ovien ja hormikanavien liitoskohtien kautta”, Ahola kertoo.

Palokatkomassoille ja -vaahdoille ei ole harmonisoitua tuotestandardia. Tuotteet on kuitenkin mahdollista CE-merkitä vapaaehtoisen eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Tekninen hyväksyntä annetaan eurooppalaisen arviointiasiakirjan (EAD) nojalla.

Lue lisää:

Ullakon palo-osastointi voi pelastaa rivitalon täydeltä tuholta