Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin selvityksen mukaan vanhaan palovaroittimeen ei voi täysin luottaa. Laite kannattaa vaihtaa 5-10 vuoden välein.

Tukes hankki selvitystä varten lahjoituksina vanhoja palovaroittimia. Suurin osa laitteista oli tyypiltään ionisoivia. Niiden joukosta valittiin testattavaksi 70 palovaroitinta, jotka olivat iältään 2–33 vuotta.

Testeihin otettiin ainoastaan sellaiset palovaroittimet, joiden äänihälytys toimi testinapista painamalla. Myös kahdeksan uutta palovaroitinta testattiin, jotta saatiin vertailukohta vanhojen palovaroittimien savuherkkyyteen. Testatuista palovaroittimista 23 oli optisia ja 55 ionisoivia.

Savuherkkyyttä testattiin kahdella eri tyyppisellä palolla Pelastusopistolla. Kytevässä puupalossa muodostuu vaaleaa savua hitaasti, kun taas polyuretaania poltettaessa savunmuodostus on nopeaa ja savu tummaa.  Testatut palovaroittimet reagoivat savuun, mutta reaktioajoissa oli suurta hajontaa. Ionisoivat palovaroittimet vaikuttivat toimivan tasalaatuisemmin erityisesti polyuretaanipalossa.

Äänenvoimakkuus heikentyi

Korvakuulon perusteella kaikkein likaisimpien, ruostuneimpien tai vanhimpien palovaroittimien äänenvoimakkuus oli selvästi heikentynyt. Likaantuminen voi aiheuttaa liiallista herkistymistä tai herkkyyden alenemista. Liiallinen herkistyminen lisää vääriä hälytyksiä, minkä vuoksi riski palovaroittimen käytöstä poistamiseen kasvaa.

Palovaroittimen herkkyyden väheneminen jo muutamalla minuutilla hidastaa merkittävästi palon havaitsemista ja sitä kautta riittävän aikaista pelastautumista ja alkusammutuksen aloittamista.

Iän myötä palovaroittimissa tapahtuu muutoksia kuten likaantumista, savuherkkyyden poikkeamia, laitteen ruostumista ja äänenvoimakkuuden heikentymistä. Kaikki ne vähentävät tai hidastavat laitteen toimintaa. Palovaroittimeen ei voi tällaisissa tapauksissa luottaa. Laite pitää uusia viimeistään 10 vuoden iässä, ellei valmistaja ole merkinnyt palovaroittimeen lyhyempää käyttöikää.

Testaa toiminta ja uusi patterit

Hankkeessa koottiin tilastoja palovaroittimen toiminnasta tulipalossa. Suurin syy palovaroittimen toimimattomuuteen tulipaloissa on ihmisen toiminta. Palovaroittimen toiminnankunnon säännöllinen varmistaminen testinappia painamalla sekä pariston uusiminen ovat palovaroittimen toiminnan varmistamisen kannalta tärkeimmät toimenpiteet.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Finanssialan, Nuohousalan Keskusliiton, Onnettomuustutkintakeskuksen, Pelastusopiston, sisäministeriön, Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sekä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Saatujen tulosten pohjalta tullaan toteuttamaan jatkohanke.