Tehokkaita litiumakkuja käytetään kännyköissä, tietokoneissa, sähköpyörissä ja tasapainoskoottereissa. Tukes kehottaa olemaan tarkkana akkujen lataamisessa, jotta tulipaloa ei syttyisi. Tehokkaimmat akut palavat sytyttyään räjähdysmäisesti ja niitä voi olla hankala sammuttaa.

Palava li-ion-akku saattaa sytyttää laitteen lisäksi myös koko huoneiston tai talon tuleen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkiassut vinkit, joilla paloriskiä voi vähentää.

Näin lataat akun turvallisesti

1 Älä jätä laitetta latautumaan valvomatta, etenkään asuintiloihin.

2 Älä lataa paikassa, jossa on palavaa materiaalia ympärillä.

3 Lataamiseen kannattaa käyttää vain tuotteelle tarkoitettua laturia.

4 Irrota laite laturista, kun lataus on valmis.

5 Älä käytä laturia, joka on vaurioitunut, toimii epävarmasti tai jonka johto tai liittimet ovat vaurioituneet.

6 Jos akku tai laite ylikuumenee, irrota laturin verkkojohto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

7 Akkuja ei saa ladata pakkaskelissä. Vaikka akku lämpenee ladattaessa, lataaminen kylmässä vaurioittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää.

8 Varmista jo ostotilanteessa, että akku on turvallinen!

9 Kysy myyjältä tuotteen turvallisuudesta ja varmista, että akussa tai tuotteessa on akunvalvontajärjestelmä (Battery Management System).

10 Suosi vain tunnettuja ja luotettavia tuotebrändejä, kauppoja ja myyjiä.

11 Vältä tuotteiden tilaamista EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista.

12 Varo tuoteväärennöksiä. Huomattavan halpoja merkkiakkuja tuskin on olemassa.

13 Noudata käyttöohjeita. Noudata aina laitteen mukana tulleita käyttöohjeita ja tutustu niihin huolella. Tärkeintä on käyttää ja ladata akkua oikein ja muistaa, että akkua tai laitetta ei saa kolhia. Ennen käyttöä tarkista laitteen ja akun kunto.

Huolehdi akun turvallisuudesta

Akku on poistettava käytöstä, jos siinä näkyy fyysisiä vaurioita tai pullistumia, siitä lähtee hajua, se kuumentuu selkeästi tavallista enemmän, ääntää omituisesti tai vuotaa.

Säilytä akkua oikein turvallisessa tilassa ja sopivassa lämötilassa. Akun säilytystilassa on oltava palovaroitin ja alkusammutusvälineet. Laitetta tai akkua on säilytettävä paloturvallisella alustalla paikassa, jossa akun lähettyvillä, erityisesti yläpuolella, ei ole palokuormaa. Palokuormaa ovat esimerkiksi vaatteet ja muut tekstiilit.

Litiumioniakulla varustettua laitetta tai itse akkua tulee säilyttää normaalissa huoneenlämmössä. Akun kuumeneminen esimerkiksi auringossa tai kuumassa autossa on turvallisuusriski. Sopivista säilytyslämpötiloista pitäisi löytyä tietoa laitteen tai akun käyttöohjeista.

Näin sammutat palon

Irrota laturin verkkojohto ennen palon sammuttamista, jos se on mahdollista. Li-ion-akkupalon ensisijainen sammutustapa on suuri määrä vettä, sillä vesi jäähdyttää akkua. Toissijainen sammutustapa on vaahtosammuttimen käyttö. Jauhesammutin tai muu tukahduttava sammutusväline pysäyttää palon hetkellisesti, mutta ei jäähdytä akkua eikä estä syttyvien kaasujen leviämistä.

Sammutettu akku voi syttyä uudestaan palamaan. Varmista, että akku on paikassa, josta mahdollinen uusi palo ei pääse leviämään. Siirrä akku tai laite mahdollisuuksien mukaan turvalliseen paikkaan, esimerkiksi käyttäen patakintaita tai sammutuspeitteeseen käärittynä.

Jos et saa alkanutta paloa nopeasti sammumaan tai palo muodostaa voimakkaasti savua, evakuoi tila välittömästi ja soita hätänumeroon.

Tukesin verkkosivuilla on lisää ohjeistusta litiumioniakkujen turvalliseen hankintaan, käyttöön ja hävittämiseen: https://tukes.fi/litiumioniakkujen-turvallinen-kayttaminen.

Tukesin ja STEKin yhteisprojektissa selvitettiin litiumioniakkujen turvallisuutta ja projektin tuloksena on julkaistu opas teollisuuden litiumioniakkujen turvallisuudesta.