Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti valvontaprojektissaan 65 uuden pientalon sähköasennusten säädöstenmukaisuutta. Kolmasosassa tarkastetuista kohteista löytyi puutteita asennuksista, niiden käyttöönottotarkastuksista sekä pöytäkirjoista. Viiden vuoden tehtyjen vastaavanlaisten selvitysten tulosten perusteella tulokset ovat nyt hieman huonontuneet. Viime vuoden selvityksen tuloksia verrattiin vuosien 2011 ja 2006 tuloksiin.

Projektissa kiinnitettiin huomiota sähköasennusten toteutukseen, käyttöönottotarkastukseen, käyttöönottotarkastuspöytäkirjoihin, loppupiirustuksiin ja niiden laatuun sekä käytön opastukseen.

Runsaiden puutteiden määrä nousi voimakkaasti

Pientalojen sähköasennuksista 66 prosenttia oli kunnossa tai niissä oli vain pieniä puutteita, kun vastaava luku oli viisi vuotta sitten 87 prosenttia. Runsaasti puutteita oli 19 prosentissa, mikä on yli kaksinkertainen määrä verrattuina vuosiin 2011 ja 2006.

Myös vakavahkojen puutteiden määrä oli tuplaantunut aiemmasta. Yhdessä kohteessa oli välitön vaara, kun aiemmissa selvityksissä tällaista ei havaittu lainkaan. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjojen teko oli yleistynyt lähes sataan prosenttiin. Kuitenkin noin neljäsosassa pöytäkirjoja todettiin puutteita, ja vakavasti puutteellisia oli yhdeksän prosenttia.

”Sähköurakoitsijan on säädösten mukaan tehtävä uusien pientalojen sähkölaitteistoille käyttöönottotarkastus ennen kuin laitteisto otetaan käyttöön. Käyttöönottotarkastus on ainoa pientaloilta vaadittava sähkötarkastus, ja siksi se ja käyttöönottotarkastuspöytäkirja ovat tärkeitä. Niiden avulla esimerkiksi omakotirakentaja voi varmistua siitä, että sähkölaitteisto on turvallinen ja että se voidaan ottaa käyttöön. Rakennuttajille nämä asiat saattavat olla uusia, mutta jokaisen sähköurakoitsijan ammattitaitoon kuuluu tietää, mitä asiakirjoja uudisrakentamiseen liittyy, kertoo ylitarkastaja Timo Pietilä Tukesin sähkölaitteistot-ryhmästä.

”Projektin tulosten pohjalta täytyy Tukesin kenttävalvonnan kohdistusta täsmentää”, Pietilä jatkaa.

Laitteen haltijalla velvollisuus huolehtia käyttöönottotarkastuksesta

Mikäli sähköurakoitsija ei huolehdi pientalon käyttöönottotarkastuksen tekemisestä, sähkölaitteiston haltija (omistaja) on velvollinen huolehtimaan siitä. Jos sähkötyön tilaaja on epävarma työn laadusta tai tarkastuksen riittävyydestä, kannattaa harkita sähköasennusten tarkistuttamista puolueettomalla kolmannella osapuolella, eli valtuutetulla tarkastajalla tai laitoksella.

Tärkeintä on varmistaa jo ennen sähköasennustyön tilaamista, että urakoitsija on luotettava alan ammattilainen, jolla on sähkötyöhön vaadittava pätevyys ja urakointioikeudet. Oikeudet voi tarkistaa Tukesin rekisteristä.

Näitä puutteita havaittiin sähköasennuksissa
• puuttuvat ja väärät merkinnät
• kaapeleilta puuttuva mekaaninen suojaus
• kaapeleiden kiinnitys puutteellinen
• päättämättömät roikkuvat kaapelit
• keskuksen kosketussuojaus puutteellinen
• eri jännitetason johtimet niputettu keskuksessa yhteen
• keskuksessa löysiä liitoksia
• 1,5 mm² johdin suojattu 16 A ylivirtasuojalla
• vikavirtasuojakytkin puuttuu (n. 10 kohteessa)
• puutteet potentiaalintasauksessa (elektrodi, antenni, putkistot)
• LED-valaisimien asennus peruseristetyillä johtimilla ilman vedonpoistoa ja rasiaa
• LED-valaisimien asennus saunan kiukaan yläpuolelle
• kiukaan termostaatin sijoitus tuloilmaan nähden virheellinen
• kiuas liian lähellä palavia rakenteita

Tukes toteutti valvontaprojektin viime vuoden lopulla yhdessä rakennusvalvonnan, sähköalan tarkastajien ja tarkastuslaitoksen kanssa. Vuoden 2016 otannassa oli mukana 65 kohdetta ja ne  kattoivat koko Suomen. Käytännössä tarkastuksia tekivät Tukesin ohjeistuksen mukaan kuusi valtuutettua tarkastajaa ja yksi tarkastuslaitos.