Vääränlainen lamppu valaisimessa voi aiheuttaa Tukesin mukaan tulipalon. Valaisimen ja lampun yhteensopivuus kannattaa varmistaa aina ennen lampunvaihtoa.

Hehkulamppujen käyttö on vähentynyt merkittävästi, ja niiden sijaan valaisimissa käytetään nykyään enimmäkseen led- ja energiansäästölamppuja. Ledilamput tuottavat hehkulamppuihin verrattuna vähän lämpöä, ja markkinoille on tullut valaisimia, jotka on suunniteltu nimenomaan ledeille. Usein hehkulamppu voidaan kuitenkin vaihtaa valaisimessa alun perin olleen ledilampun tilalle.

Tukes muistuttaa, että lampun vaihtajan pitää aina varmistaa valaisimen ja lampun yhteensopivuus. Turvallisuuden voi arvioida vertaamalla valaisimeen merkittyä maksimitehoa (W) lampun tehoon (W).

Hehkulamppuja kotona

Monilla on edelleen erikokoisia hehku- ja halogeenilamppuja varastoituna kotiinsa. Tukes neuvoo käyttämään vain valaisimeen sopivaa lamppua. Kaikkiin valaisimiin on merkitty lampun mitoitusteho, jolle valaisin on suunniteltu. Tehon yksikkö on watti (W). Merkintää tehokkaamman tai muuten vääränlaisen lampun käyttö aiheuttaa aina vaaran. Seurauksena voi olla valaisimen tai sen lähellä olevan materiaalin syttyminen ja tulipalo.

Hehku- tai halogeenilampun valaisuteho riippuu pitkälti lampun tehosta (W), kun taas led-lampun valon määrää kuvaa luumen-luku (lm). Karkeasti voidaan sanoa, että 800 luumenin led-lampun tuottama valon määrä (tehon yksikkönä noin 10 W) vastaa noin 60 W:n hehkulamppua.

Kun esimerkiksi mitoitusteholtaan 25 W:n valaisimessa käytetään led-lamppua, teholtaan 11 W, valaisin valaisee kirkkaasti, eikä kuumenemisen vaaraa ole. 11-wattinen hehkulamppu ei puolestaan valaisisi riittävästi.

Valaisin saattaa kuumentua

Jos valaisimessa voidaan käyttää myös hehkulamppuja, 25 watin hehkulamppu valaisee huomattavasti huonommin kuin ledilamppu, mutta valaisin kuumenee. Jos valaistus koetaan yhä huonoksi, vaikka hehkulamppu on valaisimessa lukevan maksimitehon mukainen, kaapista kaivetaan toinen ja tehokkaampi hehkulamppu. Sen teho voi olla esimerkiksi 60 W. Valaistus paranee, mutta valaisimen lämpötila nousee niin paljon, että tulipalon vaara on ilmeinen.

Ledilamppua käyttämällä tarvitaan huomattavasti pienitehoisempi lamppu, jotta saadaan yhtä hyvä valaistus kuin hehku- tai halogeenilampulla. Pienempi teho tarkoittaa myös pienempää sähkönkulutusta.