Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) löysi metallisten yhdysputkien suojaetäisyyksissä paloturvallisuusriskin aiheuttavia puutteita. Yhdysputki on putki, jolla liitetään yhteen hormi ja tulisija, esimerkiksi kiuas, pata tai kamiina. Tukes asetti kahden eri valmistajan yhdysputkia myyntikieltoon. Lisäksi kaksi muuta valmistajaa muutti yhdysputkien suojaetäisyyksiä testauksien myötä paloturvallisemmiksi.

Tukes testautti neljän eurooppalaisen valmistajan metallisia yhdysputkia. Tuotteet hankittiin rauta- ja nettikaupoista. Testeissä selvitettiin, täyttävätkö tuotteet niitä koskevan standardin (SFS-EN 1856-2) vaatimukset kaasutiiveyden, palonkestävyyden ja nokipalon osalta.

Kaasutiiveyskokeella mitataan ympäröivään huoneilmaan vuotavien savukaasujen määrä. Nokipalokokeessa testataan metallisen yhdysputken nokipalon kestävyyttä. Nokipalo on palo, jossa savuhormin sisäpinnalla oleva noki ja karsta syttyvät palamaan. Nokipalokokeen aikana mitataan myös metallisen yhdysputken ympäröivien palavien rakenteiden lämpötilaa.

Metallisille yhdysputkille on standardin mukaan mahdollista määrittää suojaetäisyys palaviin rakenteisiin joko laskemalla tai testaamalla tuote. Testattujen tuotteiden valmistajat olivat määrittäneet suojaetäisyydet laskennallisesti.

Kahden valmistajan yhdysputket myyntikieltoon

Testeissä kroatialaisen Color Emajlin valmistamissa metallisissa yhdysputkissa havaittiin puutteita, jotka voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Yhdysputket eivät täyttäneet kaasutiiveysvaatimuksia, jolloin palamisesta syntyviä savukaasuja vuoti liikaa ympäröivään huoneilmaan.  Putket eivät myöskään läpäisseet nokipalokoetta.   Nokipalokokeen aikana ympäröivissä rakenteissa seinän osalta mitattiin n. 8 astetta liian korkea lämpötila.

Itävaltalaisen Bertrams GmbH & Co KG:n valmistamissa metallisissa yhdysputkissa havaittiin myös puutteita, jotka voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Kyseiset putket eivät läpäisseet nokipalokoetta. Ympäröivissä rakenteissa mitattiin n. 19 astetta liian korkea lämpötila.

Kaksi muuta metallisten yhdysputkien valmistajaa testautti Tukesin testaustulosten seurauksena yhdysputkiensa suojaetäisyydet uudelleen kokeellisesti. Testausten perusteella valmistajat lisäsivät yhdysputkiensa suojaetäisyyksiä standardien vaatimusten mukaisiksi.

Tukes testaa vuoden 2019 aikana lisää usean eri valmistajan yhdysputkia. Tällä halutaan selvittää, aiheuttaako standardissa mainittu laskennallinen menettely systemaattisesti liian pienen suojaetäisyyden ja siten paloriskin.

(Lähde: Tukes)