Tulityökortti-pätevyyksien voimassaoloa on jatkettu helmikuun loppuun saakka, jotta turvallinen työnteko ei keskeytyisi koronan vuoksi. Pidennettyjä pätevyyksiä on tällä hetkellä kuitenkin vain alle kolmella prosentilla koulutetuista.

Tulityökortti-pätevyyksiä pidennettiin vuodenvaihteessa enintään kaksi kuukautta. Tähän liittyen on julkisuudessa liikkunut vääristeltyä tietoa, ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Tulityötoimikunta on huolissaan, että kuluttajia johdetaan harhaan. Virheelliset tiedot liittyvät myös Tulityökortti-pätevyyden päivittämiseen sellaisilla koulutuksilla, joilla päivittämistä ei ole mahdollista tehdä.

Pidennys koskee alle kolmea prosenttia (10 808 henkilöä) voimassa olevista tulityöpätevyyksistä, joiden kesto on normaalisti viisi vuotta. Helmikuun jälkeen pätevyys tulee uusia käymällä tulityökoulutus.

”Julkisuudessa esitetyt väitteet, että pidennettyjä pätevyyksiä olisi tällä hetkellä kymmenillä tuhansilla ja että tilanne olisi maanlaajuisesti kestämätön, ei pidä paikkaansa”, sanoo Tulityötoimikunnan puheenjohtaja, Stora Enson palo- ja suojelupäällikkö Mikko Parikka.

Turvallisen työnteon jatkuminen

Tulityötoimikunta teki päätöksen pätevyyksien jatkamisesta yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa, ja niiden kanta on, että jos tulitöissä sattuu vahinko, vakuutusyhtiöt eivät katso mainittuna ajanjaksona vanhentuneita tulityöpätevyyksiä haitaksi korvauskäsittelyn yhteydessä.

”Tällä päätöksellä haluttiin varmistaa, ettei turvallinen työnteko keskeydy koronan takia”, Parikka toteaa.

Vastaava jatkoaika annettiin keväällä 2020, kun maalis- ja huhtikuussa vanhentuneiden pätevyyksien voimassaoloa jatkettiin toukokuun loppuun saakka. Sen jälkeen pätevyydet saattoi uusia seuraavalle viisivuotisjaksolle vain kouluttautumisen kautta. Tämä koski 18 841 henkilöä.

Toisen koulutusjärjestelmän koulutuksella ei voi uudistaa Tulityökortti-pätevyyttä

Tulityöpätevyyttään uudistaville on julkisuudessa tarjottu harhaanjohtavasti toisen koulutusjärjestelmän koulutusta, jolla voisi uudistaa voimassa olevan pätevyyden täysin toiseksi pätevyydeksi. Käytännössä kyse ei voi olla uudistamisesta vaan vaihtamisesta. Tulityökortti-pätevyyden voi päivittää ainoastaan SPEKin koulutusjärjestelmään kuuluvissa koulutuksissa, sillä Tulityökortti on SPEKille rekisteröity tavaramerkki.

”Pätevyyden uudistavaksi koulutukseksi tarjotaan kahden tunnin verkossa tehtävää itseopiskelukurssia ja tenttiä, kun SPEKin koulutusjärjestelmässä vaatimuksena on kahdeksan tunnin opiskelu, joka sisältää myös käytännön alkusammutus- ja suojausharjoitukset. Koulutuksella halutaan varmistaa turvallisten tulitöiden osaaminen seuraavaksi viisivuotisjaksoksi”, Parikka tähdentää.

Opinnoista osan voi suorittaa verkko-opiskeluna, mutta käytännön harjoitukset, kertaus ja loppukoe tehdään lähiopetuksessa. Esimerkiksi alkusammutuskoulutusta on haastavaa harjoitella ilman aitoja olosuhteita ja käsituntumaa oikeisiin välineisiin.

”Olennaista on myös varmistaa, että kukaan ei tee koulutusta verkossa toisen ihmisen puolesta”, Parikka sanoo.

Mikä on tulityö?

• Tulityö on palovaaraa aiheuttava työ, esim. hitsaus tai polttoleikkaus.
• Tulityökortin haltija osaa tehdä tulitöitä turvallisesti.
• Tulityöpätevyys on voimassa 5 vuotta ja se uusitaan käymällä tulityökoulutus uudestaan.
• Koulutuksia järjestetään eri puolilla maata.
• Koulutuksia järjestävät itsenäiset kurssinjohtajat.
• SPEK vastaa kurssijärjestelmän kehittämisestä ja Suomen Palopäällystöliitto kouluttaa kurssinjohtajat.
• Tulityötoimikunta vastaa laadunvalvonnasta.
• Tulityökortti on voimassa 391 172 henkilöllä.
• Tulityökortti® on SPEKin rekisteröimä tavaramerkki.