Tulitöiden tekemiseen tarvittava tulityölupa voidaan nyt toteuttaa sähköisesti vaikka kännykällä itse tulityöpaikalla.

Suomen Pelastusalan keskusjärjestön mukaan tulitöistä aiheutuneet suurpalot ovat vähentyneet huomattavasti sen jälkeen, kun tulityölupa ja tulitöiden turvallisuuskoulutus otettiin käyttöön. Aiemmin vain paperisena toiminut lupakäytäntö voidaan nyt toteuttaa sähköisesti kännykällä itse tulityöpaikalla. Tämä mahdollistaa olosuhteiden dokumentoimisen valokuvina. SPEK olettaa myös prosessien nopeutuvan ja turvallisuuden paranevan sähköisen luvan myötä.

”Sähköinen tulityölupa parantaa lupakäytäntöä monella tavalla”, kertoo Mikko Poutala Suomen Palopäällystöliitosta. ”Laajoilla työmailla tulityölupien voimassaoloa voidaan valvoa työtä keskeyttämättä.”

”Tulityölupa voidaan jakaa eri tulityöosapuolille sähköpostilla tai tekstiviestinä. Sähköiset tulityöluvat tallentuvat tietokantaan ja niitä voidaan kopioida seuraavien lupien pohjaksi”, sanoo toimitusjohtaja Pirkka Paronen sähköisen tulityöluvan teknisestä toteutuksesta vastanneesta Systems Gardenista.

”Myös erityiset vaaranpaikat voidaan osoittaa helposti valokuvilla ja antaa niihin liittyviä erityisohjeita. Samalla tulityökorttien voimassaolon seurantaa voidaan automatisoida”, sanoo Heli Hätönen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Milloin tuolityölupa tarvitaan?

Tulitöihin liittyvät lupa-asiat ovat selkeät. SPEK muistuttaa, että kun ryhdytään tulityöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. Näitä tilanteita varten on olemassa vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskevat suojeluohjeet.

Ohjeiden mukaan tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjallinen, määräaikainen tulityölupa. Vuodesta 1988 Suomessa järjestetyn tulitöiden turvallisuuskoulutuksen ja tulityöluvan tarkoitus on vähentää tulipaloja ja onnettomuuksia sellaisissa työtehtävissä, joita ei tehdä varta vasten tulitöihin suunnitelluissa, paloturvallisissa tiloissa.

Vuodesta 1988 lähtien tulitöistä aiheutuvien suurpalojen määrä on laskenut vajaasta 40 prosentista alle 5 prosenttiin kaikista suurpaloista. Vahinkokorvausten määrät ovat laskeneet vajaasta 14 miljoonasta eurosta keskimäärin 2,5 miljoonaan euroon vuodessa. Suurpalo on tulipalo, jossa tuhoutuneen omaisuuden arvo on yli 200 000 euroa.