Jos asunnossa on epämiellyttävä haju ja tunkkainen ilma, voi sisäilma aiheuttaa jo terveyshaittoja. Kodin sisäilmaongelmista saa vihiä myös kotikonstein.

Tyypillisiä sisäilman aiheuttamia terveysongelmia ovat nenän ja kurkun oireet, silmien ja ihon ärsytys, niveloireet, päänsärky ja väsymys. Myös toistuvat hengitystieinfektiot kielivät epänormaalista tilanteesta. Tarkempaa tietoa sisäilmaongelmien aiheuttamista oireista löytyy Hengitysliiton sivuilta.

Asunnoissa yleisimmät sisäilmasto-ongelmat liittyvät lämpöoloihin, ilmanlaatuun, ilmanvaihtoon ja kosteusvaurioihin. Sisäilman epäpuhtaudet ovat peräisin ulkoilmasta, rakennuksesta, sisutuksesta tai ne aiheutuvat ihmisen toiminnasta, kuten liikenteestä.

Tarkista kodin ilmanvaihdon toimivuus

Kodin ilmanvaihdon voi tarkistaa yksinkertaisella kotikonstilla. Aseta paperiarkki ilmanpoistoventtiiliin. Jos paperi ei siinä pysy imun voimasta, ei ilmanvaihto toimi kunnolla.

Toinen hyvä ongelmaindikaattori on oma terveydentila. Jos rakennuksessa oleiltaessa on oireita, mutta ne häviävät sieltä poistuttaessa, on syytä tutkituttaa sisäilma tarkemmin.

”Tänä päivänä sisäilmasta johtuvat haitat ovat todella suuri ongelma. Huonosta sisäilmasta on turha kärsiä. Home on tyypillinen sisäilmahaitan aiheuttaja, jonka taustalla on kosteus. Kosteuskartoitusten ja mittausten avulla päästään ongelman alkulähteille”, toteaa toimitusjohtaja Pentti Hannukainen RIT – Rakentajain insinööritoimisto Oy:stä.

Kun sisäilmanhaitan alkulähde on selvinnyt, syyn aiheuttaja ja lähtötilanne dokumentoidaan ja korjaustoimet voidaan aloittaa.