Vain joka kolmas suomalainen on täysin tyytyväinen kotinsa ilmanvaihtoon. Tunkkaisuudesta, viemärin hajusta ja jopa homekasvustoista kärsitään joka kymmenennessä kodissa. Korjaustoimiin lähdetään silti laiskasti.

Ilmanvaihtotuotteita valmistavan Vilpen teettämän kuluttajakyselyn muokaan vain joka kolmas suomalainen on täysin tyytyväinen kotinsa ilmanvaihtoon. Naiset ja alle 45-vuotiaat kiinnittävät muita enemmän huomiota kodin sisäilman epäkohtiin. Tyypillisesti huomataan, että kotona on tunkkaista.

Tunkkaisuudesta kärsii välillä tai jatkuvasti lähes 60 prosenttia suomalaisista, mutta silti ilmanvaihdon ongelmiin puututaan hitaasti. Jos asukkailla ilmenee terveysoireita tai kodissa näkyviä kosteuden aiheuttamia vikoja, kuten hometta tai maali- ja tapettivaurioita, herää remonttihalu nopeiten.

”Yllättävintä on vähättelevä asenne. Listasimme 12 erilaista ongelmaa, ja jokaisen kohdalla 22–30 prosenttia vastaajista totesi, että eivät ne haittaa asumista. Miehillä tämä asenne korostuu naisia paljon voimakkaammin. Naiset ovat enemmän huolissaan ja luokittelevat useat ilmanvaihto-ongelmat herkemmin kiireellistä remonttia edellyttäviksi”, Vilpe Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lehti kommentoi.

Edes home ei haittaa kaikkia

Syy huonoon sisäilmaan löytyy yleensä yleensä riittämättömästä ilmanvaihdosta. Tavallisesti ongelmat liittyvät asunnon liian suureen hiilidioksidin ja kosteuden määrään.

Sisäilman liian suuri kosteus näkyy pinnoille kertyvänä kosteutena ja ikkunan sisälasin huurtumisena. Näitä on huomannut kotonaan joka neljäs suomalainen, joko jatkuvasti tai välillä. Joka kymmenes kertoi havainneensa jopa kosteuden aiheuttamia vaurioita, kuten kylpyhuoneeseen ilmestynyttä hometta tai kosteuden aiheuttamia maali- tai tapettivaurioita. Joka kolmannen kotona ilmaa vuotaa ajoittain rakenteiden raoista.

”Huonolle sisäilmalle on aina jokin syy. Yksinkertaisimmillaan kyse on väärin säädetystä ilmanvaihdosta, joka korjaantuu asetuksia vaihtamalla. Poistoilmaa pyörittävä huippuimuri voi vedellä viimeisiään tai asunnosta puuttuvat korvausilmaventtiilit. Olennaista on paikantaa ilmanvaihto-ongelman syy, että sen voi korjata”, toteaa Lahti.

Moni pitää ilmanvaihdon ongelmia asunnon pysyvinä ominaisuuksina. Hälyttävimpinä ongelmina pidetään homeen muodostumista kodin sisäpinnoille, jolloin 63 prosenttia kyselyyn vastanneista aloittaisi kiireellisen remontin. Joka kymmenes ilmoitti remontoivansa, mutta ei pitäisi kiirettä.

Kosteuden poistaminen ilmanvaihdon keskeisiä tehtäviä

Sisäilman epäpuhtauksien poistosta huolehtivat poistoilmaventtiilit. Ne on sijoitettu kodin likaisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneeseen, wc:hen ja keittiöön. Asunnoissa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto, poistoilmaa ohjaa katolle sijoitettu huippuimuri.

Kosteuden poistaminen on yksi ilmanvaihdon keskeisistä tehtävistä. Kosteutta syntyy suihkusta, ruoanlaitosta, pyykkien kuivatuksesta ja hengityksestä.

”Esimerkiksi suihkun jälkeen poistoilma pitäisi kääntää puoleksi tunniksi kovemmalle, jotta kosteus haihtuu kunnolla. Asukkaan ohjaamana tehostettu ilmanvaihto jää helposti päälle, mikä kuluttaa turhaan energiaa. Nykyään monet huippuimurit varustetaan antureilla, jotka mittaavat automaattisesti sisäilman koostumusta.”

Vähiten huolta asukkaissa aiheuttavat äänekäs ilmanvaihtolaite, vedon tunne ja energiaa tuhlaava ilmanvaihtolaite. Tunkkainen ja liian lämmin sisäilma koetaan jopa eniten asumista häiritseviksi, mutta niitä ei silti pidetä kiireellisinä syinä ilmanvaihtoremontille.

”Jos ilmanvaihdon tuottama ääni muuttuu, siitä kannattaa kyllä huolestua. Outo, vinkuva ääni viittaa huippuimurin laakerivikaan, joka saattaa pysäyttää moottorin. Jos ilmanvaihdon humina on jatkuvasti kovaäänistä, se kertoo, että asetukset ovat pielessä tai laitteen teho on mitoitettu väärin”, Lahti vinkkaa.

Kuluttajakyselyyn vastasi tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista. Vastaajista 49 prosenttia on miehiä, 51 prosenttia naisia. Heistä lähes puolet asuu kerrostalossa, viidennes rivi- tai paritalossa ja kolmannes omakoti- tai erillistalossa.