Uudella vaarallisettuotteet.fi-sivustolla julkaistaan viranomaisten ja yritysten itsensä markkinoilta poistamat vaaralliset tuotteet.
Valaisimessa on sähköiskun vaara. Pikkulapselle tarkoitetussa lelussa on irtoavia, pieniä osia. Puhdistusaineessa on luvatonta kemikaalia. Markkinoilla on lainsäädännön kieltämä laite.
Esimerkiksi edellä mainitut vaaralliset tai vaatimusten vastaiset tuotteet kuluttajat ja ammattilaiset voivat löytää uudelta vaarallisettuotteet.fi-sivustolta.
Sivusto korvaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin nykyisen Markkinavalvontarekisterin (marek.tukes.fi) ja sinne tulee myös muiden viranomaisten julkaisemia ilmoituksia.

Vaaralliset tuotteet myös kuvissa

Vaarallisettuotteet.fi-sivustolta löytyvät niin kuluttajien kuin ammattilaisten käyttöön tarkoitetut tuotteet, jotka ovat osoittautuneet viranomaisen valvonnassa vaarallisiksi tai ne eivät täytä lain vaatimuksia. Sivustolla on myös tuotteita, jotka yritys on oma-aloitteisesti vetänyt takaisin tai poistanut markkinoilta.
Tuotteista kerrotaan perustietojen lisäksi siinä oleva puute, tuotteen aiheuttama riski ja toimintaohjeet kuluttajalle. Tuotekuvista oikean tuotteen tunnistaminen on helppoa. Sivustoa voi käyttää suomeksi ja ruotsiksi.

Mukana Tukes, STUK, SYKE ja STM

”Palvelu on rakennettu niin, että sitä on kaikkien helppo käyttää tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella” kertoo Tukesin projektipäällikkö Jukka Eklund.
”Tuotteiden hakeminen on vaivatonta joko hakutoiminnon avulla tai selailemalla. Tuotteita voi myös listata esimerkiksi ajan tai riskin mukaan.”
Tässä vaiheessa sivustolla ilmoittavat viranomaiset ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Säteilyturvakeskus (STUK), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Lue lisää:

Tukes poisti markkinoilta yli 70 vaarallista sähkölaitetta: Eniten vikoja led-valaisimissa ja latureissa

Vain yksi Tukesin tutkimista aurinkopaneelien inverttereistä täytti kaikki vaatimukset

 

Näin viranomaiset valvovat vaarallisia tuotteita

Viranomaiset eivät hyväksy ennakolta tuotteita eivätkä tarkasta kaikkia markkinoilla olevia tuotteita. Tuotteet hankitaan kivijalka- tai verkkokaupoista testausta varten.
Valvontaa tehdään pistokokeilla ja arvioidun riskin perusteella. Valmistaja ja maahantuoja vastaavat siitä, että tuote on vaatimusten mukainen.

Tukes valvoo muun muassa kulutustavaroita kuten leluja, kaasulaitteita ja koneita, rakennustuotteita, sähkölaitteita ja kemikaaleja.
STUK valvoo esimerkiksi lasereita sisältäviä kulutustuotteita ja kauneudenhoitolaitteita sekä radioaktiivista ainetta sisältäviä kulutustuotteita.
SYKE valvoo otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja sekä niitä sisältäviä laitteita, sekä EU-ympäristömerkkiä ja liikennepolttoaineiden laatua.
Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo olennaisissa määrin työssä käytettäväksi tarkoitettuja teknisiä laitteita, joita ovat muun muassa henkilönsuojaimet, koneet ja köysiratalaitteistot.