Kotiin kertyy paljon vaarallisia jätteitä kuten esimerkiksi akkuja, lamppuja, maaleja ja öljyjä. Ne toimitetaan keräyspisteisiin tai Sortti-asemille.

Vaarallisiin jätteisiin luetaan aineet, jotka jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia ihmiselle ja ympäristölle. Aiemmin tällaisista tuotteista käytettiin nimitystä ongelmajäte. Tuotteiden kanssa tulee olla varovainen, ja käytetty jäte tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Jäte tarkoittaa käytöstä poistettua ainetta tai esinettä. Kierrätyksessä vaaralliset ainesosat poistetaan ja hyödylliset käytetään uudelleen.

”Vaaralliset jätteet eivät kuulu viemäriin, taloyhtiön jäteastiaan tai luontoon. Varoitusmerkillä varustettu tuote on aina vaarallista jätettä”, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n asiantuntija Maarit Kiviranta painottaa.

Tavallisia kotiin kerääntyviä vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi maalit, akut, öljyt, liimat, paristot, energiansäästölamput, pesuaineet ja erilaiset lääkkeet. Tuotteita tulee remonteissa, paikkojen korjauksissa, tavanomaisessa asumisessa, ajoneuvoja käytettäessä ja vaikka pitkittynyttä flunssaa hoidettaessa. Kevätsiivouksessa jätteet voi lajitella ja toimittaa oikeisiin osoitteisiin.

Kierrätyspisteisiin ja -asemille

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muistuttaa kodin vaarallisten jätteiden määrästä, lajittelun tärkeydestä ja pois toimittamisesta. Jätteiden kierrättäminen on helppoa, säästää ympäristöä ja tuottaa mielihyvää. Käytöstä poistettuja pattereita ja akkuja ei pidä viedä taloyhtiön roskasäiliöön eikä missään tapauksessa viskellä metsään.

Lähes kaikki vaaralliset jätteet voi viedä maksutta vaarallisen jätteen keräyspisteisiin ja HSY:n Sortti-asemille. Vastaanottopaikkoja on pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella yhteensä 48 kappaletta. Myös muualla maassa kunnat ja kaupungit järjestävät vaarallisten jätteiden keräyspaikat. Lähimmän paikan voi katsoa www.kierratys.info –karttapalvelusta.

”Kevään aikana vaarallisia jätteitä voi viedä myös HSY:n keräysautoihin. Ne kiertävät eri puolilla pääkaupunkiseutua ja pysähtyvät lähes kolmessasadassa paikassa huhtikuun alusta kesäkuun alkuun saakka. Aikataulu ja lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta www.hsy.fi/keraysautot”, Maarit Kiviranta painottaa.

Asbesti ja painekyllästetty puu

Asbesti ja painekyllästetty puu ovat vaarallista jätettä. Asbestia voi löytyä vanhoista rakenteista ja painekyllästettyä puuta käytetään esimerkiksi terasseissa. Asbestia otetaan vastaan Ämmässuon Sortti-asemalla Espoossa ja se maksaa. Painekyllästettyä puuta otetaan maksutta vastaan Sortti-asemilla enintään kuution määrä.

Energiansäästölamput, paristot ja akut voi palauttaa niitä myyviin liikkeisiin. Kodinkoneet viedään kierrätysasemalle tai laitteita myyviin liikkeisiin. Kaikki pienet ja suuret sähköenergiaa käyttävät laitteet kuuluvat sähkö- ja elektroniikkaromun eli SER-kierrätykseen. SER-keräyspisteitä on maassamme 430, romu viedään käsittelylaitoksille, vaaralliset aineet kuten lyijy ja elohopea poistetaan, metalli ja muovi käytetään uudelleen.

Kotona voi olla myös vanhoja ilotulitteita, räjähteitä ja hätäraketteja. Räjähteet ja ilotulitteet viedään poliisin ohjeistamaan paikkaan. Hätäraketit toimitetaan niitä myyviin liikkeisiin. Vanhat lääkkeet kuljetetaan aina apteekkiin.