Rakennusteollisuus RT ja sen toimiala talonrakennusteollisuus järjestävät kilpailun työturvallisuudesta. Kuka tahansa voi esittää käytäntöön soveltuvan idean, jolla voidaan parantaa työturvallisuutta. Parhaimmat ajatukset palkitaan.

Talonrakennusteollisuuden mukaan arkisessa työssä syntyvät ideat ovat yksi tapa viedä rakentamisen turvallisuutta eteenpäin. Moni ajatus saattaa kuitenkin jäädä piiloon tai vain yhden rakentajan omaan käyttöön, jos ideasta ei kerrota. Kilpailun avulla halutaan tuoda ideoita esiin kaikkien hyödyksi.

Kilpailu koskee koko rakennusalaa ja kestää 31.12.2017 saakka. Kampanjan nimi on Parannamme työturvallisuutta, ja siinä etsitään uusia ja rakennustyömaalle käytäntöön vietäviä ideoita. Ehdotus voi olla työturvallisuutta nyt parantava esitys tai jo toteutunut hanke.

Ideat sähköpostilla tai postitse

Kampanjassa palkitaan yhdestä kolmeen parasta ideaa 1 500 euron arvoisella palkinnolla. Ehdotukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen idea@rakennusteollisuus.fi tai postitse osoitteeseen Talonrakennusteollisuus ry/Idea, PL 381, 00131 Helsinki. Voittajat julkistetaan keväällä 2018 seminaaritilaisuudessa.

Turvallisuutta voidaan parantaa niin pienillä kuin suurillakin ideoilla. Kaikki uudet ajatukset ovat tervetulleita. Työmaan lattiatason aukkosuoja voidaan esimerkiksi aidata yksinkertaisella tavalla, jolloin se on helppo kaikkien rakentajien havaita. Toinen voi kehittää mielessään työmaan ikkuna-aukkoihin soveltuvaa ja helposti siirreltävää suojatankoa.

Nämä ideat on jo keksitty, mutta moni turvallisuutta parantava ajatus odottaa vielä esiintuloa. Ehdotus voi olla mm. turvallisuutta parantava menettely, tapa toimia käytännössä tai turvallisuutta edistävä työväline. Idea voi olla myös opetusohjelma tai kehittämishanke. Kampanjaan mahtuu erilaisia ajatuksia ja parannuksia.

Kilpailuun toivotaan aktiivista osanottoa

Kilpailuun voi osallistua yksityishenkilönä tai ryhmässä, ja kisa on kaikille avoin. Hyviä kilpailuehdotuksia voi löytyä niin rakennuttajilta, suunnittelijoilta kuin rakentajiltakin eri puolilta maatamme. Kannattaa olla aktiivinen ja avoin ideoiden ehdottaja.

Kilpailun järjestää Rakennusteollisuus RT, joka on rakennusalan yritysten edunvalvoja ja mm. teknisten ja työmarkkina-asioiden asiantuntija. Liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja viisi toimialaa eli talonrakennus, rakennustuoteteollisuus, infra, lvi-tekninen urakointi ja pinta.